spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 125

spacer.gif (820 bytes)

een verslag

de gemeenteraad van 23 december 2003

 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) De begroting van de Verenigde Protestantse Kerk 2004 wordt zonder enig commentaar goedgekeurd. 

Het tweede agendapunt zet de toon: de oppositie heeft haar huiswerk gedaan en zal (tevergeefs) opmerkingen maken. Opcentiemen blijven 750, aanvullende gemeentebelasting blijft 6%: unaniem goedgekeurd. 

Marleen Roelants (Groen!) begint commentaar te geven ivm een gemeentelijke belasting op de uitbating van zandgroeven, maar Ward Govaerts (Groen!) neemt snel over. Daaronder ligt radio-actief afval, zegt hij, en een prof van KULeuven gaf de aanbeveling daar niet aan te komen. Wij hebben ongunstig advies gegeven, antwoordt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), maar Stedenbouw adviseerde positief. Alle vergunningen zijn er. Enfin, iedereen is het er roerend over eens dat dit een risicogebied is. Joris Vanderveeren (SP.a) is tegen een belasting op zandwinning of storten van grond, want in Huldenberg is dit nu niet het geval bij het storten van grond. Dat zou daar ook wel eens kunnen komen, insinueert de burgemeester.
De burgemeester heeft er geen zin in en probeert: stemming? 
Wacht es, reageert Marleen Roelants, we zijn nog niet klaar. Waarom plotseling driemaal duurder? Hoe zit dit in omliggende gemeentes? Waarom niet eerst onderzoeken? Maar de burgemeester walst over het protest van Marleen Roelants heen en forceert een stemming: meerderheid tegenover oppositie.

Punt drie zal het meeste commentaar uitlokken: de gemeentebegroting 2004. Joris Vanderveeren heeft zijn bedenkingen bij het beleid van VKT en probeert ook te klagen over de terugval van de bejaardenzorg, maar echt overtuigend klinkt het allemaal niet. Als oppositie kun je niet anders zeggen, reageert burgemeester Vandezande wat schamper. 
Yvette Desmedt (SP.a) werpt opvallend vriendelijk en voorzichtig op dat de budgetten van de seniorenraad verhogen. Kan dit blijven stijgen of is dit louter gekoppeld aan de goede werking? Schepen Thijssen (CD&V) zegt dat dit vooral te maken heeft met de basiscomputercursussen voor bejaarden. We moeten toch oppassen, antwoordt Yvette Desmedt, dit wordt wel eens het clubbeke van de gemeente genoemd. Ze krijgen zeker niet alles wat ze vragen, werpt Marianne Thyssen op. We moeten het scherper stellen, komt raadslid Govaerts tussen, de essentie is dat er al jarenlang weinig beleid is, de meer volkse groep bejaarden wordt vergeten. Er is geen geld voor sociale huurwoningen, noch voor mensen die gn geld hebben voor een computer. We koesteren een groep ouderen die niet representatief is voor alle bejaarden. Dit verwijt aanvaardt Marianne Thyssen niet. De seniorenraad is niet elitair! En sociale woningen, das voor het OCMW. 

Patrick Biront (Groen!) heeft een aantal opmerkingen over de begroting VKT, de compensatietoelage stijgt wel erg snel. Dat heeft ook te maken met de lift in de Rozenberg, weet de burgemeester. De parking wordt gratis, reageert schepen Alexander Binon (Fusiebelangen), en dat moet gecompenseerd worden. De wagens moeten van de straat af, stelt burgemeester Vandezande.

Meer en meer wordt geld gehaald uit het laten betalen voor dienstverlening aan de bevolking, geeft Ward Govaerts als kritiek. Geen probleem voor de hoge inkomens, maar voor lagere inkomens is dit erg onrechtvaardig. Naast positieve elementen (jeugdlokalen, eindelijk aandacht voor recreatieve sport en studies mobiliteit) somt Govaerts een aantal punten op waar de Groen!-fractie het moeilijk mee heeft. Dorpskernvernieuwing: waar blijven de realisaties? We zien het aantal appartementen in Oud-Heverlee alsmaar toenemen en er wordt veel te traag aan de ruimtelijke structuurplannen gewerkt. Het recht op mobiliteit: graag meer investeringen, ook in verkeersveiligheid! Hij ziet nog steeds onduidelijkheid ivm huisvesting: bijvoorbeeld sociale huurwoningen zijn nodig. Waar blijft de gelijkberechtiging voor cultuur, sommige sportclubs bijvoorbeeld worden door de gemeente geholpen en andere niet. Wij zouden een ander beleid voeren, eindigt hij. Groen! stemt tegen, SP.a onthoudt zich en de meerderheid stemt voor.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Punt 4 is een toelage voor instellingen voor gehandicapte kinderen. 

Bij punt 5, de terugbetaling van de billijke vergoeding, komt Rita Decock (Groen!) tussen. Kan elke vereniging die geen gemeenteruimte vindt een terugbetaling van de kosten krijgen? Je moet die aanvraag motiveren, antwoordt de burgemeester, het schepencollege beslist op basis van de aanvraag.

Het jeugdbeleid wordt teveel beperkt tot de verdeling van het budget, vindt Rita Decock, graag meer aandacht voor het jeugdruimteplan. Initiatieven moeten vanuit de jeugd komen, antwoordt schepen Adri Danils (CD&V). Als t van ons uitkomt, dan zeggen ze dat het gedicteerd wordt. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Punt 7 gaat over straatnamen. Even ontstaat er (voorspelbaar) gelach over het nieuwe Sint-Jorisplein in Weert. Ik ben geen sint, lacht Joris Vanderveeren, ik ben ne SP.aer. En Staf Nimmegeers dan, grinnikt de burgemeester. Enfin: nieuwe plaatsnamen worden Klein Veld, Koolstraat, Andreas Vesaliusstraat en Merenstraat. 

Groen! onthoudt zich bij de aankoop van grond in het landbouwgebied Dinkendaal. Bij de verwerving van een strook grond in de Molenstraat vraagt Ward Govaerts een mooi muurtje, passend bij de prachtige gebouwen. De gemeente verkoopt een oude veegmachine. 

Bij het punt ivm een toelage voor het huren van opslagruimte voor materiaal SVK vraagt Rita Decock een beleidsdocument. Nee, zegt de burgemeester, we zullen dit geval per geval beslissen.
Waar gaat da heene, roept Joris Vanderveeren melodramatisch, handen de lucht in, da gal bij de gemeente piesdoeken moet gaan kopen, allee allee. Je kunt dit wel lachwekkend vinden, antwoordt schepen Rom, maar herbuikbare luiers willen we promoten. We willen dit eenmalige initiatief bekend maken. In t Dolfijntje blijven we wel pampers gebruiken, weet schepen Thijssen, dat ligt wat moeilijker.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Agendapunt 13 gaat over een synthesenota van het mobiliteitsplan. Een goed document, reageert Ward Govaerts, spijtig genoeg geeft het ons gelijk. Hij hoopt dat de gemeente de moed heeft om een serieuze ommezwaai te maken, want, zo zegt hij, bepaalde trends zitten diep ingebakken in deze gemeente. 

Na een agendapunt ivm Interleuven, komt even het lokaal werkgelegenheidsbeleid ter sprake. Waarom mag dit niets kosten, wil Ward Govaerts weten. Dat mag wel, dat moet niet... reageert de burgemeester. Groen! onthoudt zich.

Ten slotte worden nog een aantal punten goedgekeurd: reglement Dolfijntje, het rampenplan, een openstelling van betrekkingen en de verlenging van een samenwerking ivm inburgering.
spacer.gif (820 bytes)