spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 124

De gemeenteraad van 4 november 2003

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   De raadsleden zijn hun papieren nog aan ’t ordenen als burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) op een drafje agendapunten begint af te werken: een proces-verbaal van kasnazicht, een begrotingswijziging kerkfabriek Sint-Anna en Sint-Magdalena en een begrotingswijziging van de gemeente. Rita Decock (Agalev) moet zich bijna haasten: gingen we ons daar niet bij onthouden? Dit gebeurt zonder commentaar of uitleg. En op naar de volgende agendapunten: begrotingen van verschillende kerkfabrieken. Uit punt 7, de begroting van de kerkfabriek in St.-Joris-Weert, blijkt dat de gemeente niet moet tussenkomen. Da’s dan ook de eerste keer, werpt Joris Vanderveeren (SP.a) grinnikend op.

Bij punt 8 ontstaat een eerste discussie: aanpassing gebruiksvergoeding KGB (Kristelijke Gepensioneerden Bond Haasrode) voor het gebruik van de parochiezaal. Joris Vanderveeren komt tussen: vroeger was er altijd een uitzondering voor de gepensioneerden. Als er geen mogelijkheid was om de gemeentelijke infrastructuur te gebruiken, betaalde de gemeente de onkosten integraal terug. Waarom krijgen de andere verenigingen dit niet, wil Rita Decock weten?


Er was beloofd die regeling na te kijken en eventueel te veranderen, stelt ze en ze vraagt aan schepen Van Vlasselaer (FB) of dit al gebeurd is? Er is een enquête door de cultuurraad geweest en men is bezig deze gevens te verwerken, antwoordt Vanvlasselaer. Maar wanneer dit zal klaar zijn, daar weet de schepen geen antwoord op. Burgemeester Vandezande komt snel, snel tussen: moet nagekeken worden.
Het cultuurpact, werpt raadslid Ward Govaerts (Agalev) op, stelt dat je wat je aan de ene geeft ook aan de andere moet geven. Is dit hier geen discriminatie? Joris Vanderveeren antwoordt: we probeerden ’t beste te doen voor iedereen, ’t gaat hier niet over politiek en uitzonderingen zijn mogelijk. Maar wat vindt de bevoegde schepen hiervan, dringt Goovaerts aan? Ellen Vanvlasselaer probeert zich eruit te redden door opnieuw het verhaal van de enquête af te rammelen, en dan komt de burgemeester tussen: da’s al 20 jaar zo, en ja, dat moet nagekeken worden. Na wat heen en weer gesprek eindigt de burgemeester nogal bruusk de discussie: wie stemt voor? Iedereen gaat akkoord.


Agendapunt 9 is het jaarverslag 2002 met allerlei cijfergegevens. Patrick Biront (Agalev) komt glimlachend tussen: beroepsmatige interesse, zegt hij, ik lees dat er al twee jaar geen schapen meer zouden zijn in de gemeente. In Oud-Heverlee alleen al zijn er 29 houders geregistreerd. En volgens deze cijfers zouden er slechts 35 paarden in de gemeente zijn?? Waar komen deze cijfers vandaan? Na wat gelach over schapen in ’t zwart, blijken deze gegevens van het Ministerie van Landbouw te komen.


Na de verhoging van de waarde van maaltijdcheques komt punt 11 aan de orde. Salarissen van gemeentepersoneel konden pas aangepast worden als voldoende mensen vorming volgden. Dit bleek niet het geval te zijn. Kan de tekst aangepast worden en de overgangsperiode 15 maanden langer duren? Hoe is het mogelijk dat dit 3 jaar duurt, wil Joris Vanderveeren weten: is er geen bereidheid of is de mogelijkheid er niet? Schepen Marc Rom (CD&V) reageert voorzichtig: dit is allemaal vrij recent en ook de hogere overheid schoot hier tekort. De burgemeester vertelt dat de schepen het personeel bijeengeroepen heeft. De periode zou verlengd worden en dan moet het in orde zijn.


Dan snel wat punten: een wervingsreserve, een dossier ivm samenwerking gemeentelijk opbouwwerk Igo Leuven, een ICT-samenwerkingsplatform. De aanpassing van het reglement kunstprijs van de jeugd krijgt wat commentaar van de oppositie. Vier keer gelezen, maar ‘t blijft te ingewikkeld voor mij, zegt Patrick Biront. Dat komt omdat het cultuur is, lacht de burgemeester. Het blijft wat onduidelijk hoeveel keer een individu kan meedoen. In elk geval wordt de kunstprijs opengetrokken naar alle inwoners van de gemeente, dus niet alleen voor de scholen. Schepen Vanvlasselaer stelt dat het inititiatief komt vanuit de gemeentelijke tekenacademie. De burgemeester zucht en heeft duidelijk geen zin meer: akkoord? We kunnen ’t later altijd nog verfijnen...
Punt 16 gaat over Dulo Waterplannen (Duurzaam Lokaal). Wat houdt dit in, wil Joris Vanderveeren weten. Schepen Rom geeft uitleg. Eerst een inventarisatie van de bestaande situatie, later zullen we de overstromingsproblematiek aanpakken. Bijvoorbeeld kan er dan een verkavelingsverbod komen als er teveel overstromingsgevaar is. Duurzame oplossingen: da’s een werk van jaren.


Het laatste agendapunt gaat over werken in het sportcomplex van Haasrode. Rita Decock heeft het moeilijk met de voorziene rookafzuiginstallatie in de kantine. Zou het niet gezonder zijn het roken gewoon te verbieden? Show van Joris Vanderveeren: ik kan niet tegen de geur van minuut-soep aan de toog, lacht hij, gaan we dat dan ook verbieden? Gelach. Ook de burgemeester komt op gelijkaardig niveau tussen: laten we sigarettenfabrieken afschaffen en iedereen op de dop... Verontwaardiging bij de groene fractie en einde gesprek. Het voetbal wacht immers: vanavond speelt Brugge tegen AC Milan...

spacer.gif (820 bytes)