spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 124

Leuvense mobiliteitsplannen zullen zich laten zich voelen in ons dorp

spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) In vorige nummers van ADO hebben we ruim aandacht besteed aan de mobiliteitsplannen die onze gemeente aan het opmaken is. Maar natuurlijk, Oud-Heverlee is geen verkeerseiland en verkeersstromen stoppen niet aan de gemeentegrenzen. Dus is het in dit geval wel eens nuttig om over het muurtje te kijken.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Ook Leuven is vergevorderd met zijn mobiliteitsstudie. 
Wij waren dus benieuwd of er wat belangwekkends voor onze gemeente in staat. 

Het Leuvens mobiliteitsplan windt er geen doekjes om. De uitgangspunten zijn duidelijk geformuleerd:
· Het versterken van de bereikbaarheid van Leuven, maar niet noodzakelijk met de wagen. Letterlijk “er wordt geen garantie geboden voor een algemene vlotte doorstroming van het autoverkeer. In een aantal straten zal de autobereikbaarheid sterk gelimiteerd worden, bv. inrichting als wandelstraat of erf.”
· Het beheersen van het autoverkeer. Recht op basismobiliteit voor iedereen. Goed openbaar vervoer is topprioriteit. De wegen worden aangepast zodat fietsers en voetgangers niet weggedrukt worden door de auto’s.
· Het verhogen van de veiligheid, de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit vooral van woonwijken.
· het bereiken van de milieunormen. De uitstoot van schadelijke stoffen dient beperkt te worden door het verminderen van het auto-solisme.

Wie geregeld met de wagen gaat werken of winkelen naar Leuven, (en wie hoort daar niet bij?) die zal het geweten hebben, want vlotjes naar Leuven tuffen zal er niet meer bij zijn. Een rits maatregelen zal daar voor zorgen: spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Haasrode –Leuven
De Geldenaakse baan zal niet langer een invalsweg van de stad zijn. Deze smalle, drukke straat is nu heel onveilig voor fietsers en door de bijna constante file onleefbaar voor de bewoners. Komende van Haasrode zal men twee toeritdoseringen voorbij moeten. Toeritdoseringen zijn eigenlijk verkeerslichten die zolang rood blijven dat er nadien geen file meer kan ontstaan. Er komt er één aan het St. Albertuscollege en één aan de Tivolistraat. Op het kruispunt met de Meerdaalboslaan (de “Expressweg”) komt een rotonde, misschien zelfs met een tunnel voor het doorgaand verkeer. Maar er wordt alles aan gedaan om de mensen op de bus te krijgen: voor het kruispunt met de Expressweg komt er een vrije busbaan. Aan het kruispunt komt er een “Park & Ride (P+R)” parking, de bus rijdt dan via een bussluis aan de Sterrekes en kan aan de Pakenstraat zonder file via de Geldenaakse baan snel verder naar Leuven. In de omgekeerde richting moet men een toerit-dosering aan de Tivolistraat trotseren. Omrijden via het industriepark wordt moeilijk, want de middenberm wordt gesloten.

Blanden-Leuven
Blandenaars gebruiken de Naamsesteenweg om Leuven te bereiken. Ook dat wordt moeilijker gemaakt. Er komen verkeerslichten aan de Leopold III laan en aan de Hertogstraat. Om afwenteling op de Groenstraat te voorkomen wordt de straat onderbroken voor autoverkeer. Links afslaan om een gesloten spoorwegovergang te vermijden zal men u moeilijk maken, want dan komt men in de woonstraten van Heverlee, en al deze straten zullen één grote “zone 30” vormen. 

Verder moeten we nog vermelden dat er een dubbele rotonde komt aan de afrit Haasrode van de E40. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht een nieuwe verbindingsweg te maken tussen de Naamsesteenweg en de Meerdaalboslaan, ten zuiden van het H.-Hart en de KHL. Waar weten we niet. Op het plannetje hebben we onze inspiratie de vrije loop gelaten.

Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert.
Zoals hierboven al aangegeven, het centrum van Heverlee wordt verblijfsgebied en met zone-30 maatregelen zelfs autoluw. Komende van Leuven wordt de Waversebaan afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de Naamsesteenweg. We zullen hier niet in detail treden, maar in praktijk zal het aangewezen zijn naar Oud-Heverlee te rijden via de K. Mercierlaan en de H.Engelbertlaan. Komende van Oud-Heverlee zal men verplicht worden een ommetje te maken via de H.Engelbertlaan en de Celestijnenlaan. De details kan u nalezen als u op onze website doorklikt naar dit artikel. 

Uiteraard zijn er nog wijzigingen mogelijk. Zo zouden de ronde punten aan de E40 afrit Haasrode ter discussie staan wegens dreigende filevorming. Onze Schepen Adri Daniëls wist dat de mogelijkheid onderzocht wordt om parallel van de autostrade (aan de noordzijde) een weg aan te leggen van de Waversebaan tot aan het industriepark van Haasrode. Eén en ander zou kunnen gecombineerd worden met de geluidswal die er volgend jaar komt aan beide zijden van de E40. 

Al met al zal de impact van het Leuvense mobiliteitsplan op ons dorp niet gering zijn. Bedenken wij daarbij nog dat de werkgelegenheid in de ambachtelijke zone Haasrode nog sterk zal toenemen en dat er nog zo’n zone bijkomt tegenover het St. -Albertuscollege. Daardoor zal de verkeersdrukte nog fors toenemen.

Het is maar te hopen dat men er in slaagt heel wat werknemers voor de bus te doen kiezen. Zoniet zullen al deze hier beschreven maatregelen er voor zorgen dat de files zullen verschuiven uit de Leuvense woonzones naar de randgemeenten. 
In alle geval is het te verwachten dat wij met de bus of met de fiets een stuk sneller ter plaatse zullen zijn. Maar dat is nu ook al vaak het geval.
spacer.gif (820 bytes)