spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   dorpskernvernieuwing Haasrode

Eerste plannen, eerste polemiek 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 124

spacer.gif (820 bytes)
Misschien ziet de dorpskom van Haasrode er binnenkort zo uit? 
Een strakke indeling met hagen, leibomen, een waterpartij en zitbanken.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Toen we deze heerlijke zomer met de fiets onze buurdorpen afstruinden, viel het ons weer op. Overal is de dorpskern vernieuwd. Straatmeubilair, kleurrijke straatstenen, fietsstroken, zones 30, u noemt het maar. Sommige inrichtingen zijn al wat meer geslaagd dan andere, maar toch.

En dan kom je terug in ons dorp en dan moet je wel denken, in welk arm boerengat zijn we nu aanbeland: de straten liggen er nog bij zoals 20 jaar geleden. 
Nochtans liggen er al heel lang plannen te vergelen in de kasten van het gemeentehuis. Maar er is beterschap op komst. Het mobiliteitsplan zit er stilletjes aan te komen en daarin krijgen de fietsers en de voetgangers weer een beetje meer plaats in de straat.
Het gemeentebestuur is blijkbaar begonnen met concrete plannen uit te werken. 
Alleen, aan de persberichten te zien, loopt het meteen al goed fout met het eerste project dat de gemeente wil aanpakken: de kern van Haasrode

Wij gingen even praten met Omer Steeno.
Als voorzitter van de kerkfabriek kreeg hij een plan van het gedeelte rond de kerk. “We kregen de plannen inmiddels meer dan 5 maand geleden,” poneert Omer Steeno, “en wij dienden onmiddellijk een bezwaarschrift in bij het gemeentebestuur. Onze bezwaren waren van praktische en principiële aard. Vooreerst kunnen wij aantonen dat wij eigenaar zijn van het kerkplein, dat volgens de plannen andermaal gereduceerd wordt. Van de oorspronkelijke 11 are schieten er uiteindelijk nog anderhalve are over. Je zou dan toch denken dat er serieus overleg komt. Bovendien vrezen we voor verzakkingen als het graspleintje afgegraven wordt tot het huidige straatniveau. Oude documenten tonen aan dat men in het verleden al veel problemen gehad heeft met de stabiliteit van de toren en dat men de grondslagen heeft moeten versterken.” “Maar,” besluit Steeno “heel schrijnend vinden we dat er geen moment gevraagd wordt naar onze mening.”

De repliek van Adri Daniëls
“Eigenlijk reageer ik liever niet, al deze polemieken via de pers werken alleen maar vertragend en contraproductief. We willen eindelijk vooruit. Het feit dat Omer Steeno onze plannen kreeg, bewijst toch dat we hem niet negeren. En overleg komt er heus nog wel, maar allereerst zal een ander gedeelte van de Armand Verheydenstraat, ter hoogte van de schoolingang en de ingang van de Bibliotheek aangepakt worden. En daar betrekken we nu al het Oudercomité van de school bij. En natuurlijk moet er aan de plannen voor de kerk nog gesleuteld worden. Als blijkt dat iemand niet meer in zijn garage kan, dan veranderen we dat heus wel.”
Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Wij vragen ons af of niet heel wat heisa zou kunnen bespaard worden als het gemeentebestuur ervoor koos nog voor enig plan getekend wordt de geïnteresseerde buurtbewoners samen te roepen en van in het prille begin een overleg op te starten. Dat buurtbewoners en beroepsplannenmakers het samen beter weten dan ieder apart lijkt ons evident. We weten het natuurlijk ook wel, overleg is een moeizaam en langzaam proces, maar gebrek aan overleg blijkt ook niet alles. 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   Tenslotte, het plan zelf:
Bij de heraanleg wordt de aansluiting van de Armand Verheydenstraat op de Milsestraat een beetje opgeschoven naar de kerk toe. Dat zal de verkeersveiligheid zeker verhogen, want nu ziet men het verkeer uit de Milsestraat nauwelijks aankomen. Voor café De Deugniet komt er dan ruimte voor een pleintje, maar er is ook ruimte uitgespaard voor enkele parkeerplaatsen, enkele hagen en leibomen en wat straatmeubilair. Een klein deel van het huidig graspleintje wordt gespaard.