spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 123

spacer.gif (820 bytes)

Luchtalarm

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) De media stonden er bol van: de federale regering is van plan de noodzaak aan een bijkomende luchthaven te onderzoeken. Veel meer gegevens zijn nog niet bekend, maar de bedoeling is toch wel duidelijk: op termijn het nachtlawaai rond Zaventem verminderen of zelfs helemaal wegwerken. 
BIAC (de beheerder van de luchthaven van Zaventem) zou de studie zelf mogen uitvoeren. Wat deze studie zal opleveren is natuurlijk nog niet duidelijk, want ontzettend duur is zon luchthaven zeker. Als men enkel oog heeft voor het economische aspect, zoals wel vaker, dan nog is het niet zeker of dit ooit een rendabele zaak wordt. Om het kostenplaatje toch enigszins te drukken zou dan waarschijnlijk geopteerd worden om een bestaande luchthaven te moderniseren en uit te breiden.
Wij durven er op gokken dat n van de meest valabele opties de militaire luchthaven van Beauvechain is. Kort bij de E40 en de TGV, halfweg tussen Brussel en Luik, en zowat op de taalgrens. En niet te veel omwonenden, alleen wij dus. 
Twee jaar geleden was er sprake van de verhuis van de transportwing van de luchtmacht van Melsbroek naar Brustem of Beauvechain. Daar kwam toen niets van in huis. Dat zou immers nog meer autoverkeer en vliegverkeer rond Zaventem teweegbrengen.
Wat de gevolgen voor onze streek geweest waren, moesten deze plannen ooit werkelijkheid geworden zijn, daar zullen we best niet aan denken. Maar dat zou al met al klein bier geweest zijn vergeleken met de dreiging die nu (misschien) op ons afkomt.
Niet dat we hier willen ijveren om die nieuwe luchthaven verder van onze achtertuin uit te rollen. Zijn er geen andere mogelijkheden die de schaarse stilte minder aan stukken snijden? Als pakjes dan toch op n nacht van de ene kant van Europa naar de andere moeten waarom zou men dan de TGV- lijnen s nachts niet benutten bv ? 
Oeps, straks zijn wij al met een studie bezig. Enfin, Tobback mag misschien weer eens gaan oefenen in het liggen. Niet op de sporen deze keer, maar op een startbaan.
Reactie van W.D. Sint-Joris-Weert

Meneer Anciaux heeft dus zijn spreidingsplan voorgesteld, met als resultaat dat de gemeenten Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert vanaf 1 januari 2004 alvast tijdens het weekeinde overvlogen zullen worden. Dit werd in de afgelopen zomerweken al eens getest, u heeft het waarschijnlijk ook gemerkt aan de laagvliegende vliegtuigen die over de zoete waters trokken, of misschien als u in uw tuin zat. Dezelfde avond zag ik Mr. Anciaux op Terzake nog bij hem thuis in de regio boffen dat het er vanaf 01.01.04 in het weekeinde stil zal zijn. Inderdaad, het lawaai heeft hij gemakshalve naar onze kant verschoven. Hoe kan nu een minister uit de noordrand een objectief plan opstellen? Het zal volgend jaar plezant wandelen zijn in onze bossen: natuurzicht met vliegtuiglawaai in de achtergrond. 

En jullie in een van de laatste ADO's nog een studie over het lawaai maken... (had ik daar niet iets van stiltegebied gelezen?) Ik geloof ook niet zozeer dat het spreidingsplan een plan is om de lawaaihinder te verminderen, maar ik denk eerder dat dit een plan is om de capaciteit van Zaventem op een sluikse manier te verhogen. Of wat doet u als de bestaande routes verzadigd zijn? Juist, neem de klacht van enkele honderden malcontenten in de noordrand als reden om een heel pak nieuwe vliegroutes te creren waar u dan onopgemerkt meer en meer vliegtuigen kunt laten vliegen.