spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 123

spacer.gif (820 bytes)

De werking van de politieke partijen in Oud-Heverlee

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

CD&V

spacer.gif (820 bytes) Beginnen we met de CD&V. Lid worden kost er 12 euro per jaar, het eerste jaar is dat 3 euro en voor jong CD&V is het gratis. Wie lid is, wordt uitgenodigd op het plaatselijk afdelingsbestuur. Dat vergadert maandelijks op eerste maandagen, behalve in de vakantiemaanden. Het gaat om vergaderingen met een 20-tal leden die er info krijgen en hun zegje doen over de lokale politieke actualiteit (gemeenteraad, OCMW, PWA, ...). Uiteraard komt ook de eigen bestuurlijke werking aan bod (financiën, de eigen activiteiten, de uitgave van een blad, de organisatie van een Noorse avond, ...). Soms wordt ook voorzien in een thema-gerichte bijeenkomst, bijvoorbeeld over mobiliteit, over wachtlijsten. Een zestal actieve leden gaan ook naar de vergaderingen op arrondissementeel niveau en naar nationale congressen. Op de nationale congressen worden overigens ook alle leden uitgenodigd. Wie lid wil worden of meer informatie wil kan ook contact opnemen met voorzitster Cécile Segers 
(tel 016/40.07.83) of op de website www.cdnv-oud-heverlee.be
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

SP-a

spacer.gif (820 bytes) Bij de SP-A is Joris Vanderveeren de voorzitter van de lokale afdeling. Wie lid wil worden kan bij hem terecht voor meer uitleg (016/47.34.05). Ook de SP-A afdeling vergadert maandelijks met de bestuursleden, een tiental inwoners. De leden zelf worden zowat om de drie jaar uitgenodigd op een algemene ledenvergadering waar het lokale afdelingsbestuur wordt verkozen. Op het afdelingsbestuur wordt de agenda van de gemeenteraad besproken, kan men suggesties doen aan de mandatarissen, bespreekt men de eigen werking, enz... De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de lokale afdeling op arrondissementeel niveau. Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar, is gratis onder de 26 jaar. Wie lid wil worden van de jongerenbeweging Animo betaalt 1 euro per jaar.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Agalev

spacer.gif (820 bytes) Ook Agalev Oud-Heverlee komt maandelijks samen op een ledenvergadering. Alle leden worden daarvoor uitgenodigd, doorgaans zijn er vijf –zes mensen aanwezig, in verkiezingstijden veel meer. De werking van gemeenteraad, OCMW en PWA wordt er besproken, en ook de nationale politiek. Maar men spreekt er bij een hapje en een drankje ook wat gezellig bij over de dingens des levens. Daarnaast komen de vier gemeenteraadsleden ook nog apart samen om de gemeenteraad voor te bereiden. Lid worden van Agalev kost 0 tot 15 euro, naargelang uw leeftijd. Ook gezinslidmaatschap is mogelijk. Agalev-leden worden ook rechtstreeks uitgenodigd voor de Leuvense regio-werking en ook regelmatig op Vlaams niveau. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Rita Decock (016/40.34.89).
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

NVA
Spirit

spacer.gif (820 bytes) Van NVA en Spirit bestaat er in Oud-Heverlee geen aparte werking. De vroegere Volksunieleden zijn lokaal niet formeel opgesplitst zoals op nationaal vlak is gebeurd. Een aantal kernleden houden nog informeel contact, blijven gemeentelijk nog functioneren als groep, zij het voorlopig zonder formele structuur, voorzitter of secretaris. Mogelijks komt er vanuit die groep opnieuw een initiatief bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

VLD
FB

spacer.gif (820 bytes) Ook de VLD heeft in Oud Heverlee een eigen werking. Wie lid wil worden kan terecht bij Willy D’Hondt (voorzitter, 016/40.39.06) of Willy Criegers (secretaris). Het lidgeld bedraagt 9 euro per jaar. Vroeger kwam de afdeling maandelijks bij elkaar, en waren er ook de jaarlijkse restaurantdagen. Omwille van een aantal gezondheidsperikelen is dat nu voorlopig beperkt tot een 4tal bijeenkomsten per jaar. De afdeling organiseerde recent nog een ledenbijeenkomst waarop Rik Daems uitleg kwam geven over de politieke actualiteit. Alle leden van de VLD worden ook systematisch uitgenodigd om hun stem uit te brengen over de kandidatenlijsten voor de nationale en regionale verkiezingen. De leden kunnen dan in Oud Heverlee in het partijlokaal hun stem komen uitbrengen. 
De lokale VLD-afdeling laat zich niet in met de plaatselijke politieke werking vermits dat niet formeel vanuit de VLD gebeurt. Wel zijn heel wat VLD-leden via Fusiebelangen op lokaal vlak actief. De meeste, maar niet alle Fusiebelangen-mandatarissen zijn van VLD-strekking. Fusiebelangen organiseert zijn lokale politieke werking op eigen wijze, los van de VLD. Voorafgaand aan de gemeenteraad zijn er bijeenkomsten met alle verkozenen. En jaarlijks zijn er bijeenkomsten met alle verkozenen en gewezen kandidaten van de gemeentelijke Fusiebelangenlijst. In verkiezingstijden wordt er meer vergaderd. Lid worden van Fusiebelangen kan eigenlijk niet, het is geen partij of groep met lidkaarten. Het is een plaatselijke politieke groep onder leiding van burgemeester Vandezande. Een soort van lijst van de burgemeester, zoals wel vaker in Vlaanderen voorkomt. Burgemeester Vandezande is daarnaast zelf politiek actief in de VLD en vertegenwoordigt ook mee de afdeling op hoger niveau.
spacer.gif (820 bytes)