spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 123

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraad van 26 augustus 2003

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Het eerste gesprek ontstaat bij het tweede agendapunt: balans en resultatenrekening van het VKT. 81.000 euro negatief: in ’t oog houden, stelt Joris Vanderveeren (SP.a) en graag een doorlichting. Hoeveel inwoners maken gebruik van het pretpark? Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) zegt dat er regelmatig controle is, VKT heeft waarschijnlijk cijfers. 
Patrick Biront (Agalev) ziet een fundamenteler probleem: het dagelijks bestuur krijgt de cijfers pas op het einde van het boekjaar. Hij wil iets korter op de bal spelen, bvb via een maandelijks financieel rapport. Ook vorig jaar werd beslist om een striktere budgetcontrole te houden, herinnert Ward Govaerts (Agalev) zich, waarom is dit niet gedaan? Da’s enkel ter sprake gekomen, reageert de burgemeester, maar niet beslist. Enfin, we zullen het VKT vragen. SP.a onthoudt zich, Agalev stemt tegen.


Punt 3 en 4 gaan over het gemeentelijk informatieblad. De lay-out van de volgende 14 nummers wordt geraamd op 44.000 euro, het drukken op 36.000 euro. Kan de gemeenteraad akkoord gaan met het gunnen van deze opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking? (uw Achterdoechelen is toch een ietse-pietsie goedkoper, denken wij bij ADO: 80.000 euro gedeeld door 14 nummers, gedeeld door stel 4000 exemplaren= 1,42 euro per informatieblad. De ADO die u nu leest kost 15 cent )


Punt 5 is een betoelaging voor projecten ontwikkelingssamenwerking. Agalev onthoudt zich bij

 punt 6: oprichting van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. Bij intercommunales merkt Agalev weinig opening naar de oppositie. En Yvette Desmedt (SP.a) dan, reageert de burgemeester?


Punt 7 gaat over afvalbeheer. Goede klemtonen ivm hergebruiken en preventie in de teksten, vindt Rita Decock (Agalev). Zou afvalarm tuinieren niet meer vermeld kunnen worden? Kan er in de warme periode niet bijvoorbeeld wekelijks afval opgehaald worden? Schepen Rom (CD&V) reageert: is men bereid de meerkost te betalen?


Punt 8 gaat over een statutenwijziging van PBE/Intergas. Ze zullen zich ook bezig houden met waterdistributie en –beheersing. Welk voordeel zullen de inwoners hierbij hebben, wil Govaerts weten. Eerst statuten wijzigen en dan pas kun je nagaan of het haalbaar is, antwoordt de burgemeester. Agalev onthoudt zich.


Punt 10 gaat over de bouw van sociale woningen in Weert. Eerst kunnen die 10 jaar verhuurd worden en dan kunnen de woningen aangekocht worden door de huurders, vertelt de burgemeester. Schepen Rom zegt dat de huur afgaat van de koopprijs. Govaerts vindt dat je zo kansarmen uitsluit. We moeten ergens beginnen, reageert Vandezande, en dan wat schamper ‘wat we ooit doen, ’t zal toch nooit goed zijn.’


Laatste punt zijn de ruimingswerken van de Leigracht. Vroeger deed de gemeente dit zelf, maar nu zijn de reglementen strenger geworden.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)