spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 123

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraad van 13 juni 2003

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Eerst wat financiële punten: begroting kerkfabriek Oud-Heverlee, de rekening van het OCMW voor 2002, een begrotingswijziging voor 2003 en een vervroegde terugbetaling van leningsoverschotten. Enkel het OCMW lokt wat commentaar uit. Ward Govaerts (Agalev) ziet wel wat realisaties, maar er is volgens hem geen aandacht voor wat belangrijk is in onze gemeente: betaalbare huisvesting. De Agalev-fractie onthoudt zich, de rest stemt voor.

Een technisch punt: de opsplitsing van de verordening ivm lozing huishoudelijk afvalwater en de afkoppeling van hemelwater: unaniem goedgekeurd. Ook het volgende agendapunt brengt een eerder technisch gesprek teweeg: het voorontwerpdossier van afkoppelingsprojecten in de Broekstraat, Oude Pastoriestraat en de Molenstraat. Vroeger hielden we dat tegen, vertelt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), omdat we het zelf moesten betalen. Nu is er 75% subsidie. Akkoord om te splitsen, reageert Govaerts, zeker waar veel bronnen zijn. Agalev heeft wel een voorstel om het veel goedkoper te doen. Een soort monogoot is goedkoper en zeker mooier langs de wandelweg. Niet openbreken dus. We hebben dit al versimpeld, antwoordt de burgemeester. Ook schepen Rom (CD&V) vraagt zich af of dit efficient is. Zowel Joris Vanderveeren (SP.a) als Ward Govaerts vragen of de alternatieven onderzocht zijn. Niet teveel dwarsliggen, reageert de burgemeester, ’t dossier moet binnen bij VMM. Agalev stemt tegen (noodgedwongen, stelt Govaerts) omdat het alternatief niet onderzocht wordt.


Punt 7 is de goedkeuring van het ontwerpdossier 2 tot 9 van het administratief gebouw in Vaalbeek. Agalev onthoudt zich: de dorpskern in Vaalbeek wordt systematisch uitgehold als woongelegenheid, teveel administratieve gebouwen.


Punt 8 is het principieel akkoord voor de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied Haasrode centrum. Een al jaren lopend dossier, stelt Vanderveeren, al zeker 10 jaar. Nog véél langer, lacht Vandezande, al van voor de fusie. Joris Vanderveeren vraagt de gemeente erop toe te zien dat er een zeker percentage sociale huisvesting is. Wordt op toegezien, reageert Adri Daniels (CS&V) droogjes. Zover zijn we nog niet, stelt de burgemeester, eerst zien wat mogelijk is, dan pas stappen zetten. We moeten de taart niet verdelen voor ze gebakken is. Alle partners moeten hun rol spelen, het beleid zal zeggen wat de invulling is. Ook de commissies zullen betrokken worden. Vandaag gaat het enkel om een princiepsbeslissing: zetten we een BPA-wijziging in gang? Op planologisch en menselijk vlak zal zeker bijgestuurd moeten worden.


Punt 9 is een BPA-wijziging om de uitbreiding van het containerpark mogelijk te maken. Dan is er de aankoop van modulaire units als uitbreiding van containerklassen in Blanden. Er wordt een scholengemeenschap gevormd met Huldenberg en Overijse: 1 jaar proberen en dan verlengen. Tenslotte wordt de aankoop van muziekinstrumenten gestemd en de gelijkstelling van het politiereglement ivm vogelschrikkanonnen in de drie gemeentes van de politiezone.

spacer.gif (820 bytes)