spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 122

spacer.gif (820 bytes)

Zure regen bestaat niet

(Over simplisme, over vrije en vrolijke wetenschap, over journalistieke manipulatie en verz(e)uring in Haasrode)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)  Wij van ADO lezen alleen De Standaard. En ’t Pallieterke natuurlijk. Met hun tweeën hebben ze vakkundig de groene beweging afgemaakt de weken voor de verkiezingen. Er zullen weer wat journalisten kabinetsmedewerker kunnen worden als bedanking. Maar dit geheel terzijde.

(Niet) toevallig gelezen in De Standaard, op 14 mei, vlak voor de verkiezingen. Zowaar op pagina 1 een titel ‘Zure regen bestaat niet’, een bericht uit Haasrode, blijkbaar omdat degene die dat beweert in onze gemeente woont. Onze eminente dorpsgenoot, een emeritus hoogleraar – d’r zijn er hier nogal wat, maar deze was verbonden aan de RUGent, o schande! – is na tien jaar intensief onderzoek in 5 Vlaamsche Bosschen tot die stuitende bevinding gekomen.

Tegelijkertijd zou blijken uit dat onderzoek dat bossen een belangrijke natuurlijke bron van nitraat zijn in grondwater, en dat ook compost dus uiteraard veel meer nitraat bevat dan goed is voor een mens. Dat terwijl de overheid sterk het composteren van fruit- en keukenafval promoot.

Dat zulks niet op de voorpagina van de Herald Tribune, de China Daily of het Pallieterke komt, begrijpen wij niet.

Alla, er was genoeg stof voor de krant om daarover twee dagen later twee reacties en een artikel op de wetenschapspagina te schrijven. Het feit dat de resultaten van dat onderzoek met veel wenkbrauwengefrons onthaald werd, zou volgens de prof in kwestie vooral liggen aan het feit dat de onderzoekers die zich met zure regen (eigenlijk verzurende regen) bezighouden niet veel van scheikunde afweten. Zijn onderzoek stelt dat we eigenlijk niet weten of de mens zure of verzurende regen veroorzaakt en of die schadelijk is voor de natuur. Onze prof trekt vrolijk de methode en de juistheid van de onderzoeken van de laatste 50 jaar in twijfel.

Zomaar, hopla. Straffen toebak. Zijn tegenstanders werpen op dat hij karrenvrachten vakliteratuur negeert, en dat bosbouw eigenlijk niet het vakgebied van onze prof is.

Het voorlopige rapport werd aan andere Vlaamse collega’s voorgelegd, maar die haakten een voor een af. En wat is de vrolijke conclusie van onze prof? ‘Veel van die onderzoekers doen water- en bodemanalyses met overheidsgeld in het kader van het verzuringsonderzoek. Als verzuring plots geen probleem meer blijkt te zijn, verliezen ze die inkomsten voor hun laboratorium. Het hele verzuringsverhaal is gebaseerd op manipulatie’ .

Ook Knack blijkt dit staaltje van onderzoeksjournalistiek opgevallen te zijn. Het artikel in Knack eindigt aldus:

 ‘Het artikel is natuurlijk koren op de molen van lobbygroepen die de strijd tegen milieuvervuiling als overbodig afdoen. De journalist in kwestie staat erom bekend vooral oog te hebben voor landbouwbelangen. De boeren namen de stelling dat niet zij de bodem vervuilen, maar de bossen, maar al te graag over. Nog later publiceerde De Standaard een soort rechtzetting van het verhaal. Geschreven door een wetenschapsjournalist op pagina 35. Helaas zullen vele mensen alleen de kop van het eerste artikel op de voorpagina onthouden. Beeldvorming kan simpel zijn.’

Benieuwd of we reactie krijgen van onze dorpsgenoot. Zodoende zullen we ook weten of ADO nog gelezen wordt. Of wachten we op volgende verkiezingen, misschien is dan het gat in de ozonlaag ook ineens weg?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)