spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 122

spacer.gif (820 bytes)

een verslag van

de gemeenteraad van 29 april 2003

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Na wat financiën (kerkfabriek Blanden en bijdrage politiezone Dijleland) komt de Bovenbosstraat ter sprake. De Bovenbos is in slechte staat, zegt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), en we moeten dit dossier in gang steken. Voorlopige raming is 500.000 euro. Joris Vanderveeren (SP.A) vindt dat er rekening moet gehouden worden met de categorisering van de straat in het mobiliteitsplan. Zal gebeuren, reageert schepen Adri Daniels (CD&V). Agalev vraagt of men er komt met dit bedrag en wat er gedaan kan worden aan sluipverkeer, maar de burgemeester beklemtoont dat dit dossier nog een lange weg moet afleggen: hoorzittingen, raadscommissies etc. Dit is pas de lancering van het dossier en ’t zal nog zeker vier of vijf keer op de gemeenteraad komen. ‘Ge kunt uw zeg hebben dan” eindigt hij wel vriendelijk.

De eindafrekening van de werken in de gemeenteschool in Haasrode wordt unaniem goedgekeurd. Punt 6 gaat over een parkeer- en stilstaanverbod op de N25 Leuven-Nijvel. Absurd, vindt raadslid Ward Govaerts (Agalev), maar OK.

Er komt een deelname aan de gevelbeplantingsactie 2003.

Agendapunt 8 gaat over ‘met belgerinkel naar de winkel’. Even begint er een gesprekje, maar de burgemeester maakt snel een einde aan het gebabbel: ‘allé, zorg da ge d’r allemaal zijt.’

Het volgende agendapunt gaat over het reductieplan pesticiden. Hier heeft Agalev bedenkingen bij. Schepen Marc Rom (CD&V) geeft wat technische uitleg bij dit stappenplan. In 2015 zou geen enkele gemeente nog biociden gebruiken. Kun je niet vroeger stoppen, vraagt Agalev. Dit is niet realistisch, weet Rom, er moet een mentaliteitswijziging komen en dat zal geleidelijk gebeuren. Ward Govaerts zou de gemeente graag wat ambitieuzer zien. De middelen zijn er en dit heeft te maken met scholing van mensen. Agalev zal tegenstemmen, de rest voor.

Dan komt een beleidscontract met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ter stemming: unaniem OK.

Vervolgens statutenwijziging intercommunales en aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger. Govaerts heeft hier (zoals wel vaker voorkomt bij gesprekken over intercommunales) vragen bij. De documentatie is vrij onvolledig en hoe kunnen we een standpunt innemen als we niet weten wat dit concreet betekent voor de gemeente? Dit is een nuloperatie, reageert burgemeester Vandezande, misschien creëren we zelfs een meerwaarde. Diane Grauwels (CD&V) wordt als vertegenwoordiger aangeduid.

Bij punt 13, de aankoop van een kunstwerk in het kader van ‘Kunst in het gemeentehuis’, wil Ward Govaerts van schepen Van Vlasselaer (FB) weten of het spreidingsplan al uitgevoerd is. Er staat dus niets meer achter de deur? Van Vlasselaer reageert wat verveeld: zeer beperkt.

 Wat gelach in de raad. De burgemeester zal voor een lijst zorgen.

Laatste agendapunt is het informatica-netwerk in de gemeentelijke basisscholen. Dit zou tegen 1 september voor een deel operationeel moeten zijn. Als Ward Govaerts opwerpt dat het onderhoudscontract (40.000 euro) wel erg duur lijkt, reageert de burgemeester dat dit nog zal besproken worden. Het agendapunt wordt unaniem goedgekeurd.

spacer.gif (820 bytes)