spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 122

spacer.gif (820 bytes) Een zomernummer van ADO zonder wandeling of fietstocht? Dat kunnen we niet maken. Dit keer hebben we

         bronnen en vijvers

                                                                                               als thema gekozen.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)
De Vijvers van het Zoet Water. Voor 1600 was de vallei van het Zoet Water één groot moeras met verschillende bronnen. De vijvers werden uitgegraven in de 17de eeuw. Tussen de verschillende vijvers werden dammetjes gebouwd en werden overloopsystemen voorzien. De foto toont dat de eerste vijver, de Molenvijver eertijds in de lengte in twee verdeeld was. Het recreatiepark Zoet Water was er ook al, maar toen sprak iedereen nog van "Luapark". Voor méér over de geschiedenis van 't Zoet Water, klik de geschiedenis van 't Zoet Water (1)  en
de geschiedenis van 't Zoet Water (2)

 


De “Pier Slot” bron in de Borrestraat leverde eertijds water aan ondermeer de Molenbeekstraat en de Beekstraat in Sint-Joris- Weert. Ook de pastorie, de zusterschool en het tramstation werden er door bevoorraad. De Borrestraat ligt er nog bij zoals 100 jaar geleden, maar niet lang meer, want er zijn plannen om deze mooie holle weg en de bron wat op te waarderen.

De Hertebron ontspringt vlak boven de camping “La Hetraie”. Perfect drinkbaar water, de meetwaarden tonen aan dat het water heel wat minder ijzer bevat dan de Minnebron, en wat zuurder is. Deze bron werd in dezelfde stijl vernieuwd.
Het smalle voetwegje achter de hoeve "La Houlotte"

In Nethen brengt een trapje ons naar de “fontaine St. Jean” . Een idyllisch plekje, een bordje waarschuwt ervoor dat het water hier niet drinkbaar is.
De Paddenpoel vijver. Op oude kaarten (hier van 1769) zien we dat er een keten van een tiental vijvers was in de Paddenpoelvallei. Er blijven er nu nog twee van over.

spacer.gif (820 bytes) De wandeling is liefst 19 km lang. Laat dat u niet afschrikken. U zal op de kaart wel merken dat ze perfect in twee kan gesplitst worden, bv. door de Weertsedreef als verkorting te gebruiken. Het stuk wandeling vanaf De Kluis tot aan de Warandevijver vinden we persoonlijk het mooiste. U kan natuurlijk ook de fiets nemen, maar tenzij u een doorwinterde mountainbiker bent, zult u verschillende keren moeten afstappen, wegens te smal of te steil. Wat ons betreft, maak er maar een stevige dagtocht van! U zult zien, zelfs al kent u uw streek goed, dat we u toch langs nog ongekende mooie plekjes zullen loodsen. Doen!

Beschrijving

Eerst nog even dit. Waar mogelijk hebben we een foto uit de oude doos gekozen. Hoe het er nu allemaal uitziet dat moet u zelf maar ontdekken.

We starten tussen twee vijvers van het Zoet Water (1): rechts de Hertsvijver, links de Geerts- of Gitsvijver. Rechts van de weg, nog voor we de kapel bereiken, ligt al meteen onze eerste bron: De Minnebron(2). Sinds vorig jaar is er een trapje en werden bron en omgeving een beetje verfraaid. Want er komen hier niet alleen bezoekers, maar ook mensen die het water meenemen in bussen om het als drinkwater te gebruiken. Het water voldoet trouwens perfect aan de drinkwaternorm. Dat wordt regelmatig gecontroleerd.

 Bronnen als deze ontstaan op plaatsen waar de vallei zo diep ingesneden is dat de kleilaag aan de oppervlakte komt. Het ingesijpelde regenwater dat op de ondoordringbare kleilaag staat, komt dan als een bronnetje tevoorschijn.

De mooie barokke kapel van O.L.V van Steenbergen werd gebouwd in 1651. In het begin van de zeventiende eeuw werd O.-L.-Vrouw hier al aanroepen om gevrijwaard te blijven tegen de hete koorts. Ook nu nog is er een vereniging actief die de devotie levendig houdt met processies en misvieringen. Vóór de kapel nemen we rechts de Witte Bomendreef. Rechts van ons ontspringen talloze bronnetjes. Het fragiele bronbos hier is beschermd als natuurreservaat. Er komen ongeveer 300 soorten planten in voor. Omwille van de recreatiedruk wordt er nu een barrière van takken aangebracht.

We slaan linksaf en lopen door het Kouterbos. We komen in een oud stuk bos met beuken in alle leeftijdscategorieën. De dichte kruinen van de beuk verhinderen elke onderbegroeiing. Alleen vroege lentebloeiers zoals de bosanemoon en het dalkruid maken enige kans.

We komen in de Steenbergstraat, een rustige oude kasseiweg die we links inslaan en ons naar de Steenberg voert. Deze hoogte heeft zijn naam niet gestolen. In de bodem zitten zeer veel afgeronde silexkeien, die aangevoerd werden door de zee, in de periode tussen 10 en 70 miljoen jaar geleden. Boven gekomen nemen we rechts de Herculesdreef, afgezoomd met monumentale rode beuken. Aan de eerste splitsing nemen we de weg schuin rechts.

We lopen een hele poos steeds rechtdoor nu tot aan de Oude Nethensebaan. Hier slaan we linksaf. Rustig wonen is het hier, in deze uithoek van Sint-Joris-Weert. We gaan steeds rechtdoor en slaan pas rechtsaf aan de Speelbergstraat. Oppassen nu dat u het hele kleine straatje links niet mist. Eenmaal dit straatje door, komen we in een holle weg, even mooi als steil.

Aan de rechterkant loopt een piepklein beekje. 100 meter verder ligt de bron. (3) Op het einde van de steile klim nemen we rechts. Aan de rechterkant staat één van de grootste bomen van Meerdaalbos. We blijven de Oude Nethensebaan volgen tot de Polderstraat, die ons links afslaand naar De Kluis brengt.

Iedereen kent wel dit scoutsdomein. Maar wie weet waarom er dat kruis staat achter de Kapel? Het zou ons veel te ver leiden om de geschiedenis van Charlespoeng uit de doeken te doen. Wie er meer wil over weten moet maar eens naar onze website surfen, of onze CD-ROM met wandelingen en fietstochten kopen.

Achter het hoofdgebouw zie je een put. Ook hier is een bron (4), helaas helemaal vervuild en uitgedroogd.

Vlak na het rood-witte bareeltje, en voor de Paddenpoelvijver (5) nemen we rechts en volgen de Paddenpoelvallei naar beneden. Rechts, tussen het groen verscholen, zien we nog een vijver. We volgen een poosje een “bosleerpad” gemerkt door paaltjes met blauwe kop. We steken het riviertje over. In de valleiflanken zijn talrijke bronnetjes.

Aan de splitsing waar het bosleerpad scherp rechtsaf slaat, gaan wij rechtdoor. Iets verder zien we de Hertebron (6) We gaan door de camping naar beneden, kruisen de Rue de Weert- St.- Georges en lopen door tot aan de prachtige hoeve “La Houlotte”.

Daar nemen we linksaf het smalle voetwegje tot waar de weg opnieuw verhard is. Daar nemen we links een leuk steegje. Het brengt ons opnieuw naar de
Rue de Weert-St.- Georges.

Aan de overkant, tussen twee opritten gaat onze tocht verder. Bergop gaat het nu tot aan de eerste bosweg rechts. Die brengt ons aan tot aan de oude muur van het oude kartuizerklooster Savenel. Een muur die vroeger nog gediend heeft om de everzwijnen van Meerdaalwoud gevangen te houden.

De boeren waren namelijk gaan klagen bij Jozef II over schade aan hun gewassen. Hij verordende om alle everzwijnen in dit klooster op te sluiten!

We volgen naar rechts, langs de muur lopen we tot het centrum van Nethen. Op de hoek met de Rue de Hamme- Mille staat een oude woning, nu krantenwinkel. Kijk even naar boven: verweerd maar nog goed leesbaar zie je dat je voor het oude station van “de vicinal” staat, de boerentram die van Brussel, via Sint-Joris-Weert naar Hamme-Mille en verder naar Tienen reed.

We volgen de hoofdstraat richting Hamme-Mille en even voorbij de bocht, aan de rechterkant van de weg zie je een trapje dat ons naar een bron “la fontaine St. Jean” (7) leidt.

Aan de overkant van de straat zien we het zeskantig bordje van “la promenade des murs”. Daar nemen we het zeer steile paadje. Bijna boven, als het steilste gedeelte achter de rug is, slaan we rechts in.

We lopen door een oude zandgroeve. Een prachtig vergezicht. In de verte zie je de TV zender van Waver. Linksaf, langs een nieuwe wijk, lopen we opnieuw richting bos.

We komen voorbij de boswachterswoning “La Trace” en lopen nog even verder rechtdoor. Aan de eerste splitsing nemen we nu de holle weg rechts naar beneden. Meestal is het hier nogal modderig.

We volgen deze weg tot aan de eerste woning. Daar is een klein wegje aan de linkerkant. Dat wegje gaan we een poosje, zo veel mogelijk rechtdoor, volgen.

Als alles goed zit komen we aan de laatste vijver van deze wandeling: de Warandevijver.(7)


De Warandevijver wordt gevoed door bronnen en door een afwateringsbeekje. Een warande is een beschermd jachtgebied. Dat herinnert ons aan de tijd dat Meerdaalwoud een vrijwoud was. Dat betekende dat het vrij was van belastingen en het jachtrecht er uitsluitend toebehoorde aan de hertogen van Brabant. Oude kaarten tonen ons dat er vroeger een klein gebouw stond aan de vijver.

De terugweg zullen we simpel houden. De Warandedreef, (niet de Warandeweg !) en zijn verlengde, de Prosperdreef (geen naambordje te zien) brengen ons naar de Walendreef (overgroeid naambord). Linksaf hier, we volgen deze brede dreef tot aan de tweede grote splitsing. We slaan rechtsaf. De Nethensebaan zullen we kilometerslang volgen, door het vroegere munitiedepot. De rechterzijde doet nog altijd dienst als munitiedepot, U merkt het wel aan de nieuwe bunkers. Eens het depot uit volgen we de straat langs de omheining van het depot. Een kilometer verder nemen we schuin rechts en komen zo terug aan de Steenberg. Nog éénmaal links en éénmaal rechts en de monumentale Herculesdreef brengt u terug naar het vertrekpunt. Jawel, het bronnetje levert nog altijd drinkbaar water, maar aan de overzijde is iets veel beters, maar dat zal u al wel geweten hebben…I

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Kaartje en routebeschrijvingspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
km R = Rechts, 
 
L =  Links,
 RD = rechtdoor
kaart plaatsomschrijving
       
0   1 parking Zoet-Water
0,1 RD 2 Minnebron
0,2 R   Witte Bomendreef
0,6 L   bosweg
1,1 L   Steenbergstraat
2 R   Herculesdreef
2,3 R   bosweg
3,2 L   Oude Nethensebaan
3,8 R   Speelbergstraat
4,2 L   smalle straat
4,4 L   Borrestraat
4,5 RD 3 bron
5 L   Polderstraat
5,6 RD 4 De Kluis
6,2 R 5 bosweg vóór Paddenpoelvijver
6,4 RD 6 Hertebron
6,6 RD   Rue du Weert-St-Georges overst.
      Rue du Beaumont
6,8 L   voetweg
7,3 L   Rue du Peigne d'or
7,5 RD   Rue du Weert-St-Georges overst.
7,5 RD   voetpad tussen opritten
7,7 R   bosweg
8,4 RD   Kloostermuur van Savenel
8,7 L   muur volgen; chemin de Savenel
9,4     Rue de Hamme-Mille
9,6   7 Fontaine St.Jean
9,6 L   voetweg "Promenade des Murs"
9,9 R   einde steilste stuk
10,1     Chemin de la Trace
10,9 RD   Boswachtershuis "La Trace"
11 R   kruispunt van boswegen
11,3 L   vlak voor eerste woning
11,9   8 Warandevijver
11,9     Warandedreef
12,4 RD   Prosperdreef
12,9 L   Walendreef
13,3 RD   Walendreef
14 R   Nethensebaan
16,5 L   langs afsluiting munitiedepot
17,5 R   bosweg
18 L   bosweg
19     Herculesdreef
spacer.gif (820 bytes)