spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 122

spacer.gif (820 bytes)

een verslag van

de gemeenteraad van 1 april 2003

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Naast mij nog 2 onbekenden op de schoolbanken: wij zullen de gemeenteraad verslaan van dit overheerlijke dorpje. Achter de reusachtige ovale tafel met illustere bekende en onbekende gezichten, blijvend naamloos voor deze novice, want natuurlijk wordt niemand voorgesteld. Enige onwetendheid zal mij vergeven zijn bij voorbaat. Waar gaat het over en waarom klinkt de stem van onze burgervader zo metalig monotoon? Komt dat met de jaren, door steeds jezelf te aanhoren en teveel moeten en willen gehoord worden? Wie zal het zeggen?
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Er wordt kennis genomen van het ontslag van gemeenteraadslid Miet Aertsens (Agalev). Studies, een verblijf in het buitenland en gemeenteraadslid, da’s een moeilijke combinatie. Patrick Biront volgt haar op.

In 2002 draagt de gemeente 31.995 euro bij aan de politiezone Dijleland. De gouverneur gaat akkoord en de gemeenteraad ook.

Ook iedereen in ijltempo akkoord over de begroting van de kerkfabriek St.-Anna en St.-Magdalena

Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven: er wordt zonder toonhoogte nogal wat afgeraffeld, raffel, raffel, uw dienstdoende verslaggeefster heeft moeite de oren open te houden. Toch dit: een beslissing over de aankoop van gronden naast het voetbalveld van Blanden, nu nog agrarische zone. Dit is financieel voorzien en wordt voorlopig goedgekeurd. Een zonewijziging kan via een Bijzonder Plan van Aanleg. Even discussie over het BPA. Agalev onthoudt zich.

Renovatie- en uitbreidingswerken jeugdlokalen Blanden: voor 2003 werd dit geraamd op 195.000 euro. Agalev vraagt of de financiële kosten zijn inbegrepen; uiteraard meneer. Oorspronkelijk werd 300.000 euro goedgekeurd in de begroting. Er klopt iets niet, maar er is een serieuze financiële ruimte. U begrijpt, wij puzzelen. Vandezande (FB) rekent voor dat de totale interestlast de kostprijs van de lening is, dus 195.000 euro (mag tot 175.000 euro gaan volgens Europese wetgeving, anders moet er een openbare aanbesteding worden uitgeschreven). Iedereen akkoord, niet iedereen lijkt het te vatten en Agalev onthoudt zich (er klinkt wat geroezemoes hierover in de groene fractie onderling).

SIF (Sociaal Impulsfonds) – beleidsovereenkomst 2000 – 2002: volgens Agalev was dit fonds bedoeld voor armoedebestrijding, onder meer op het huisvestingsvlak. Zeer povere resultaten en heel weinig vooruitgang terzake in onze gemeente, stelt Agalev. Maar er is geen stemming over dit punt nu, het gaat enkel om kennis nemen van het verslag.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die adviezen moet geven bij de verdere ruimtelijke planning in onze gemeente: mevrouw Deprez wordt behouden. Stelt zich de vraag naar haar deskundigheid: Mevrouw Deprez heeft een aardrijkskundige studie gemaakt over gemeentes in het algemeen, niet speciaal toegespitst op Oud-Heverlee. Dat blijkt niet noodzakelijk te zijn, andere specialisten werden ook al zo aanvaard. Marianne Thijssen(CD&V) kijkt zuinig maar zwijgt.

Een beetje discussie tussen Vandezande en Govaerts rond fase 3 van de renovatie van de Parkstraat. Details komen we niet te weten, die zijn voor de commissie en details kunnen nog bijgeschaafd worden, weet de burgemeester.

De gemeente gaat haar stukjes groen aan de Lijsterstraat afspannen met een hoge metalen draad. Onnatuurlijk en onnodig, vindt Agalev en stemt tegen.

Iedere fractie in de gemeenteraad krijgt een vertegenwoordiger in de Milieuadviesraad. Moet dat nu echt een al met werk overstelpt gemeenteraadslid zijn, zoals het reglement stelt? Dat moet zegt Vandezande. (Hij heeft als enige aanwezige een microfoon en kan dus desgewenst iedereen de mond snoeren).

Kinderopvang: er bestaat een vraag in Oud-Heverlee naar extra speelpleinwerking in de zomer. Marianne Thijssen wil zich aansluiten bij een privaatinitiatief “Stekelbees”. Er is geen vakantieopvang voor iedereen en dit is een aanvullende mogelijkheid. Stekelbees vroeg om de school te mogen gebruiken voor haar werking in opdracht van KBC. In ruil voor toelating vraagt de gemeente aan Stekelbees om enkele plaatsen vrij te houden voor jonge kinderen én tieners uit de gemeente. De SP.A fractie is bang voor een voorkeursbehandeling. Volgens Thijssen is Stekelbees apolitiek. Volgens Govaerts moet iedereen bij inschrijving dezelfde kans krijgen. Thijssens stelt voor het aanbod bekend te maken via het gemeentelijk infoblad, Govaerts geeft de voorkeur aan een inschrijvingsformulier. Vanderveeren (SP.A) stelt dat er ongeveer 2000 kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar opgevangen moeten worden. Marianne Thijssen sluit dit gesprek af met de vaststelling dat circa 70 % van de kinderen wordt opgevangen door de (groot)ouders in de vakanties. Maar er moeten toch meer bijkomende mogelijkheden geboden worden. De SPA onthoudt zich bij de stemming, de rest gaat akkoord.

spacer.gif (820 bytes)