spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 122

 

spacer.gif (820 bytes) In vorige ADO kon u uitgebreid lezen hoe het staat met de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dat artikel lokte nogal wat reactie uit. Bij ons kwamen meer dan 160 tal reacties binnen, brieven, telefoons, maar vooral e-mails. Ook bij de gemeente stond naar verluidt de telefoon roodgloeiend.

het gemeentelijk mobiliteitsplan
de resultaten van de ADO- enquête

We zouden verwachten dat men blij is met zoveel wakkere burgers. 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   

spacer.gif (820 bytes) Maar neen, een mailtje uit het gemeentehuis “In ADO hebben ze de mensen die onwetend zijn over het mobiliteitsplan schrik aangejaagd met scenario’s die precies als wet voorgesteld worden, terwijl het werkinstrumenten zijn. Misschien is het raadzaam, om verdere kritiek te vermijden, in een volgende uitgave hier op terug te komen. De telefoon van het gemeentehuis stond roodgloeiend met meldingen van mensen die panikeren. In deze materie is inspraak, met kennis, wel van belang. Doch mensen opzadelen met feiten zonder voorbereiding brengt paniek.” 

Daar kunnen we natuurlijk helemaal niet mee akkoord gaan. Wij zien het als onze opdracht u zo goed en zo volledig mogelijk te informeren. Informatie kan er nooit te veel zijn, eerder te weinig en te laat. De enquête dan. We zijn tevreden met de reacties, vooral met de kwaliteit van de antwoorden. We zijn blij dat heel wat mensen niet alle vragen oplosten, maar eerder deze waar ze zelf zicht op hadden, over de eigen deelgemeente. Ook beperkten heel wat mensen zich niet tot het beantwoorden van de enquêtevragen, maar leverden heel wat commentaar.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

De keuze van de verschillende circulatieplannen.

spacer.gif (820 bytes)
  %A %B %C %blanco
inwoners van Weert 4,3 34,8 47,8 13,0
alle inwoners 4,7 20,3 40,6 34,4
    %D %E %blanco
inwoners van Oud-H.   22,2 33,3 44,4
alle inwoners   7,8 28,1 64,1
  %F %G %H %blanco
Blanden-Haasrode 14,3 39,3 21,4 25,0
alle inwoners 9,4 25,0 15,6 50,0
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

commentaar  

spacer.gif (820 bytes) Allereerst: nogal wat mensen klagen over de summiere plannetjes. Ze zijn bovendien zo weinig in detail dat kiezen moeilijk of onmogelijk is.

Voor Blanden- Haasrode kiezen veruit de meeste mensen voor de variante met een dubbele toegang tot het centrum. 1 op 4 spreekt zich niet uit en over alle deelgemeenten samen stijgt het % blanco

Voor Weert hebben wij ons zelf laten vangen aan de summiere tekeningen. Sorry daarvoor. De variante B ging niet uit van een nieuw aan te leggen weg, maar stuurt het doorgaand verkeer langs de P. Tilemansstraat. Dat maakt de uitslag natuurlijk onbetrouwbaar. Zouden we er vanuit mogen gaan dat het doorgaand verkeer langs de smalle P.Tilemans sturen even “populair” zou zijn als het doorgaand verkeer langs de Molenstraat sturen zoals in voorstel A? Dat voorstel haalt amper 4 %. Nagenoeg de helft kiest voor optie C, de huidige circulatiestroom over de spoorovergang.

Voor Oud-Heverlee kiezen de inwoners ervoor het verkeer zoveel mogelijk op de Waversebaan te houden. Maar opvallend, de helft kiest niet, meer zelfs, weigert bewust te kiezen. Veel commentaren stellen formeel dat beide oplossingen slecht zijn en dat je niet kan kiezen tussen de pest en de cholera.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

vragen over enkele pertinente verkeers-
vraagstukken

spacer.gif (820 bytes)
vraag Weertse dreef autovrij Weertse dreef
 met alter-
natieve weg
KMO zone in de zand-
groeve E40
strenge snelheids-
controle
strenge controle
 op stoep-
parkeren
Express-
weg op 2 x 1 rijstrook
Doorgaand verkeer verhin-
deren
voetwegen terug openstellen Kouter bebouwen fietstunnel onder Express-
weg
AANTAL antwoorden 61 57 53 61 62 57 60 62 45 57
GEMIDDELDE alle antwoorden 80 25 34 81 89 53 66 89 56 88
GEMIDDELDE Sint-Joris-Weert 80 25                
GEMIDDELDE Blanden-Haasrode     24     64     44 83
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

commentaar

spacer.gif (820 bytes)

We rekenden uw appreciatie als volgt uit: ++ telt voor 100%, + voor 66%, -- voor 33% en -- --voor 0% appreciatie.

Strenge controles? Onze inwoners zijn voor: snelheidsconroles moeten strenger en frequenter gebeuren (81%) en vooral het stoepparkeren is een steen des aanstoots (89%).

Vragen omtrent de Weertse Dreef. Wellicht de verrassing van de enquête. De Weertse dreef autovrij maken krijgt 80% op de appreciatieschaal. Deze percentages zijn net dezelfde als we enkel de resultaten van de nauwst betrokkenen, de Weertenaars laten meetellen. Een nieuwe weg maken langs het munitiedepot voor de auto’s haalt amper 25%. Deze optie staat niet in het mobiliteitsplan maar we weten pertinent dat dat één van de denkpistes is van het Schepencollege.

Een KMO-zone in de zandgroeve? Volgens onze lezers mag de KMO-zone van Haasrode niet uitbreiden naar “onze” kant van de E40. Deze optie wordt met 34% erg negatief beoordeeld. Bij de inwoners van Haasrode-Blanden haalt het voorstel een schamele 24%

  

De Expressweg op 2 X 1 rijstrook? Haalt 53% appreciatie, en 64% onder de rechtstreeks betrokkenen. Zou iedereen wel doorhebben dat onze vraag ging over het kleine stukje Expressweg op het kaartje hierboven?
Een stukje 2 X2 rijstroken, maar wel verantwoordelijk voor gevaarlijk rijgedrag: na de doortocht door Meerdaalwoud, grijpt men de eerste kans om in te halen, en het drukke kruispunt op het eind van de afdaling wordt dan gepasseerd aan roekeloze snelheden.

Doorgaand verkeer verhinderen? Een rustig gelegen woning, nogal wat mensen zouden er willen voor tekenen. Heel wat straten kunnen ook relatief eenvoudig van doorgaand verkeer gespaard worden. Een leukere straat, met meer voetgangers en fietsers, niet iedereen is daarvan overtuigd. Het voorstel haalt toch 66%.

Een fietstunnel onder de Expresssweg? ... haalt 88% appreciatie, en merkwaardig, “maar” 83 % onder de Blandenaars-Haasrodenaars. Wij vermoeden een misverstand, in de gedrukte ADO stond immers verkeerdelijk een tunnel onder de E40, op de website stond het wel juist: een tunnel onder de Expressweg. Om alle twijfel weg te nemen, toont het kaartje de exacte plek.

Voetwegen opnieuw openstellen? Onze inwoners steunen dat voorstel resoluut. Een voorstel dat bovendien weinig kost, dus waar wachten we op?

Wat met de Kouter? Het woonuitbreidingsgebied “de Kouter” bebouwen met bejaardenwoningen en als inplantingsplaats kiezen voor een nieuwe Blandense Gemeenteschool, daarover zijn de meningen verdeeld. 56% krijgt het voorstel van onze inwoners. De Blandenaars- Haasrodenaars zien dat minder zitten: 44% Bewoners zwaar ontgoocheld.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

de
verkeerde piste?

spacer.gif (820 bytes) We schreven het al: hele bladzijden zouden we kunnen vullen met de reacties van onthutste lezers. Kan het dat een mobiliteitsplan met vele mooie principes, circulatieplannen opneemt met één constante: meer verkeer afleiden langs smalle dorpsstraten?

Vooral de voorstellen van Oud-Heverlee deden nog al wat haren ten berge rijzen. In die mate zelfs dat potentieel getroffen inwoners zich al een beetje organiseerden en het verzet kanaliseren. Liefst 65 gezinnen uit de Groenstraat en omliggende straten ondertekenden een gezamenlijke protestbrief.

Het mogen dan nog maar vage voorstellen zijn, maar dit is duidelijk de verkeerde piste, stellen deze bewoners.

De commentaren hebben we opgenomen op onze website, achteraan het oorspronkelijke artikel: Een bloemlezing hebben we in het kadertje hieronder opgenomen.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

een bloemlezing
uit
onze
mailbox

spacer.gif (820 bytes) Hierbij wensen wij te reageren tegen het voornemen om de Waversebaan éénrichtingsverkeer te maken. Ook het verhogen van de verkeersdrukte binnen de dorpskern dient ten alle prijzen vermeden te worden. Wij staan achter maatregelen om de snelheid op de Waversebaan fors te verlagen, zeker als ze de veiligheid van de zwakke weggebruiker verbeteren..

... Als men de problemen op de Waversebaan wil oplossen, dient dit eerder te gebeuren door op de Waversebaan de nodige maatregelen te nemen dan door het verkeer door de dorpskern te sturen. Men gaat immers liefst ook niet het verkeer over de Waversebaan sturen wanneer er zich op de E-40 problemen voordoen! ...

 ... De verkeersdrukte voor onze deur is enorm. De verkeersagressie van de passanten (niet van de plaatselijke bewoners!) kent geen grenzen. Bijkomend argument: een tunnel maken onder de expressweg vanuit de Konijnenhoekstraat is fantastisch, maar dan moet het verlengde van deze route (de Konijnenstraat zelf) ook bijzonder verkeersarm zijn...

Maar er zijn ook positieve geluiden

... Men hoeft natuurlijk geen vreugdekreten te geven als men vindt dat het niet goed gaat. Maar je moet ook iets vorm laten krijgen. Gezien ADO een grote verspreiding kent onder de inwoners van Oud-Heverlee denk ik dat een sombere beoordeling van het werk dat geleverd wordt niet echt motiverend kan genoemd worden voor de mensen die er aan meewerken...

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

en verder...

spacer.gif (820 bytes) Vooreerst, het mobiliteitsplan heeft nog een hele weg te gaan. De volgende vergadering van de begeleidingscommissie is op 19 juni. Ook ADO is hierin vertegenwoordigd, en we zullen zeker aandringen op wijzigingen. De resultaten van de enquête en de opmerkingen zijn ondertussen al overgemaakt aan de Ambtelijke Werkgroep. De (hopelijk bijgewerkte) synthesenota komt opnieuw voor de begeleidingscommissie. Is de synthesenota éénmaal goedgekeurd door de gemeenteraad, dan wordt er aan de hand hiervan een beleidsplan opgesteld. Dit plan bevat dan concrete acties en uitvoeringsplannen. We houden u op de hoogte.
spacer.gif (820 bytes)