spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 121                                     Hoe staat het met de bouw van bejaardenwoningen?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) We vroegen het aan Marc Rom, CD&V schepen van Welzijn en sociale zaken. Er zijn eigenlijk vier grote projecten die op stapel staan. Eerst is er de aankoop geweest van 27 are bouwgrond langsheen de Overwegstraat in Sint-oris-Weert. Dat is inmiddels beslist. De overige beslissingen staan nog open. Om te beginnen hoe er gebouwd gaat geworden: in eigen beheer, met een sociale woningbouw maatschappij, of met een leasing-systeem zoals ook het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd. Daar zorgde toen Dexia-lease voor die als privé-ondernemer niet gehinderd wordt door allerlei vertragende regels (offertes vragen) waar een openbaar bestuur aan gebonden is. Er zouden naast koopwoningen, ook huurwoningen worden voorzien. De huurders kunnen via een soort huurkoopsysteem, na een bepaalde periode, het huis definitief verwerven. Alles gaat nogal traag vooruit, tussen elke politieke beslissing en de uitvoering ervan loopt heel wat water door de Dijle...

Verder werd gemikt op een bouwproject op gronden langs de pastorij in Haasrode. Daarover is nu echter een juridisch geschil ontstaan met de lokale kerkfabriek die de eigendomsrechten van de gemeente betwist. Ook hier weer vertragingen...
Ook de vrijliggende tuin aan de pastorij van Blanden biedt mogelijkheden. Het probleem is hier dan weer dat dit geheel in een geklasseerd dorpsgezicht ligt en de pastorij een beschermd monument is. Dit geeft extra problemen bij het ontwerpen en vooral bijkomende extra administratieve last.

En tot slot is er wat schot in de verkaveling Wuyts langsheen de Kouter in Blanden. Daar heeft de gemeente een groot perceel grond van iets meer dan 3 ha verworven dat zou worden bestemd voor het realiseren van een dienstencentrum, serviceflats voor bejaarden en een bejaardenhome. Probleem daar bij de verdere afwikkeling is dat de gemeente niet over de nodige vergunning beschikt van de Vlaamse overheid voor het realiseren van dergelijke serviceflats en bejaardenhome. Pas in 2005 zijn er nieuwe vergunningen mogelijk die de gemeente dan kan pogen te verwerven. Pas dan kan ook hier vooruitgang worden geboekt. Het terrein ligt ook in een woonuitbreidingsgebied. En voor dat mag aangesneden worden moet eerst een beleidsvisie rond ruimtelijke ordening zijn uitgewerkt. 

Tussen droom en daad staan nogal wat hindernissen en praktische bezwaren in de weg.

spacer.gif (820 bytes)