spacer.gif (820 bytes) Geef uw mening over verkeer:  vul deze enquête in !

Deze enquête is begin juni 2003 afgesloten. Uiteraard kan u nog altijd uw mening kwijt met een mailtje naar redactie@achterdoechelen.be of via dit reactieformulier
voor de resultaten van de enquête klik hier

In de synthesenota staan voorstellen om de verkeersleefbaarheid in onze 3 dorpskernen te verbeteren. (Blanden en Haasrode worden als één kern behandeld.)
Dit zijn uiteraard nog maar voorstellen en ongetwijfeld zijn er nog betere oplossingen te bedenken. Juist daarom willen we ze dat ze nu bekend worden, dan kan u erover meedenken en meediscussiëren.spacer.gif (820 bytes)

Vul de keuzerondjes in aan de rechterzijde en druk daarna op verzend.

LEGENDE
Het stratenplan bij de eerste drie vragen is maar summier weergegeven.
Een doorlopende zwarte lijn: geeft een normale weg aan
Een lijn van dwarsstreepjes: de weg is ingericht volgens een doorgangsconcept. (bv. zone 30) De auto's kunnen traag doorrijden.
Een stippellijn: geeft een enkelrichtingsweg aan
Een dubbele driehoek: hier creëert men een poorteffect. De weg is zodanig ingericht dat het goed opvalt dat men een gevaarlijk punt nadert, waar ook andere weggebruikers kunnen opdagen.
Een kruis: een afsluiting. fietsers en voetgangers kunnen door, auto's niet.

 

vraag 1     Drie varianten voor de toekomstige verkeerscirculatie in Sint-Joris-Weert

Ik kies
A      B     C

Ik kies
D     E

Ik kies
F     G     H

Vul één keuzerondje in naargelang uw appreciatie 

 van links naar rechts
++       +       -          --

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Vraag11

Vraag 12

Vraag 13

Ik woon in deelgemeente:

 

variant a

In variant a wordt voorgesteld de spoorwegovergang af te sluiten. 
Het verkeer moet langs de Molenstraat.

variant b
In variant b sluit men de spoorwegovergang af en verloopt het doorgaand verkeer langs een nieuw aan te leggen weg. De Molenstraat en een gedeelte van de Leuvensebaan worden autoluw door een doorgangsconcept, bv een zone 30. Op de plaats van de driehoekjes creëert men een poorteffect.

Variant c
In variant c blijft de huidige toestand behouden, maar wordt het centrum heringericht volgens een doorgangsconcept.

vraag 2     Twee varianten voor de toekomstige verkeerscirculatie in Oud-Heverlee
 

Variant d
In variant d kiest men voor éénrichtingsverkeer. Richting Leuven blijft het verkeer de Waversebaan gebruiken. In de andere richting verloopt het verkeer via de Dorpsstraat en de Groenstraat. Een poorteffect moet het verkeer aan beide opsplitsingen vertragen.

Variant e
In variant e voert men een doortochtconcept in voor een gedeelte van de Waversebaan. Slechts in een beperkt stukje Waversebaan zou dan éénrichtingsverkeer komen. Daar verloopt het verkeer in de andere richting via de Dorpsstraat en de Vaalbeekstraat.

vraag3:  Drie varianten voor de 
toekomstige verkeerscirculatie in Blanden-Haasrode.

Variant f
In variant f kiest men voor een doorgangsconcept voor de Haasroodsestraat - Blandenstraat. De hoofdwegen zijn de Parkstraat en de Expressweg, maar er is ook een ontsluiting via de Bierbeekstraat en de Bergenstraat. Het centrum is bereikbaar via de Konijnenhoekstraat.

Variant g
In variant g kiest men resoluut voor een doorgangsconcept zoals zone 30 voor Haasroodsestraat - Blandenstraat én Bierbeekstraat-Bergstraat. Slechts 2 toegangswegen tot het centrum: Parkstraat en het (hernieuwde) kruispunt Bierbeekstraat-Expressweg. 

Variant h
In variant h wordt de doortocht door het centrum met de auto onmogelijk. Maar er zijn dan wel 3 toegangswegen: de derde toegangsweg loopt langs de Konijnenhoekstraat. In het grootste gedeelte van de Bovenbosstraat, Vlierbeekstraat en Wijnbergstraat is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. 

vraag4 tot vraag 13
Aan de volgende 10 voorstellen geeft u uw appreciatie door het omcirkelen van één van de mogelijkheden
++ helemaal akkoord + eerder akkoord - eerder niet akkoord - - helemaal niet akkoord
Heeft u bij een bepaalde vraag geen mening dan laat u die gewoon onbeantwoord.

4  De Weertse dreef door het Meerdaalbos autovrij maken 

5 De Weertse dreef door het Meerdaalbos autovrij maken, maar in ruil een nieuwe
weg van Weert tot de Naamsesteenweg langs het munitiedepot. 

6  Het aanleggen van een nieuwe KMO-zone in Haasrode 
langs “onze” kant van de E40 (herbestemming van de zandgroeven Bouillon) 

7   Strenge frequente snelheidscontroles langs alle gemeentewegen. 

8  Strenge aanpak van parkeerovertredingen op fietspaden en voetpaden. 

9    De Expressweg tussen Meerdaalbos en het kruispunt in Blanden wordt 
op 2 maal 1 rijstrook gebracht. 

10   Doorgaand verkeer kan in vele straten geweerd worden door een afsluiting  zodat alleen fietsers erdoor kunnen.

11   Verdwenen voetwegen moeten terug opengesteld worden. 

12   Het Kouterveld aan de kerk van Blanden invullen met bejaardenwoningen
en de gemeenteschool ook naar deze plek verhuizen. 

13   Het aanleggen van een fietstunnel onder de Expressweg in Blanden voor een veilige fietsverbinding met de scholen 

Uiteraard mag u gerust verbeteringen aan deze varianten of alternatieve voorstellen mailen naar redactie@achterdoechelen.be