spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 120
        de gemeenteraad van 10 decemberspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Eerste punt is een begrotingswijziging OCMW 2002. Meteen stemmen, vraagt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen)? Agalev onthoudt zich, rest stemt voor.

Een schoolreglement voor de gemeentelijke scholen wordt unaniem goedgekeurd, net zoals een aanpassing van de kostprijs voor het te laat ophalen van kinderen in het naschoolse toezicht. Als een subsidie goedgekeurd moet worden voor het schoolzwemmen in de vrije school van Sint-Joris-Weert vraagt Joris Vanderveeren (SP.A) waarom dit nu weer aangevraagd moet worden, ging dit vroeger niet anders? En O.-H. heeft toch ook een vrije school? Dat ze maar een brief sturen, antwoordt de burgemeester, dan komt dit wel in orde. Dan wordt een toelage gestemd voor gehandicapte kinderen in instellingen en wat financiën. 

Punt 8 gaat over de gemeentebegroting voor het jaar 2003 en zorgt voor toch wat meer discussie. Oppositie-raadslid Joris Vanderveeren mag als eerste commentaar geven. Na een sneer naar raadslid Feyfer (CD&V) zegt hij dat hij niet meteen kritiek heeft, maar toch enkele vragen. Na een tiental (eindeloze) minuten werpt Joris Vanderveeren op: ‘en als Yvette de griep niet had gehad (die het ontwerp niet had kunnen bespreken in de commissie begroting) had ik het niet moeten vragen.’ De burgemeester, eventjes korzelig: ‘’k ga de commissie afschaffen als ge dat bladzijde per bladzijde gaat bespreken...’ Vanderveeren geeft niet op en gaat koppig verder. ‘Kom Joris, doe voets’ komt de burgemeester tussen als de opsomming van Joris Vanderveeren helemaal de mist in gaat. Joris heeft zijn huiswerk gedaan en dat zal de gemeenteraad weten. Schepen Rom (CD&V) heeft een nieuwtje: vanaf 2003 komt er een sticker voor grof vuil, zowel bij ophaling als voor het containerpark. 

Ook Ward Govaerts (Agalev) heeft de begroting doorgenomen. Een aantal keuzes vindt hij de goede richting uitgaan: investeren in chiro- en scoutslokalen in Blanden en Haasrode, voet- en fietspaden en de ontwikkeling van de Couter in Blanden. Toch ook heel wat aarzelingen en zelfs kritiek: tennisinfrastructuur, ongelijke financiering van adviesraden, de veel te lage investering voor dorpskernvernieuwing, sociale woningbouw, verkeersveiligheid, lokaal culturbeleid...

Schepen Rom reageert: ‘uit de begroting kun je alvast zien dat de wil aanwezig is voor sociale huisvesting.’ Schepen Ellen Van Vlasselaer krijgt het even moeilijk als ze zich er probeert uit te praten. Gelukkig komt een aanwezige ambtenaar haar wat uitleg in het oor fluisteren: blijdschap alom, want dat van die cultuursubsidie, dat staat er wel in, alleen wist ze het eventjes niet. Oeps. Zou een schepen dit niet mogen weten, vraagt Ward Govaerts, als je hele dagen met die dingen bezig bent? Marc Rom komt ter hulp. Even ontstaat er een gesprek over adviesraden en verenigingen. Meerderheid stemt tenslotte voor, SP.A onthoudt zich en Agalev stemt tegen.
Dan volgen snel enkele agendapunten: meubilair, jeugdwerkbeleidsplan (moeten we ook niet-georganiseerde jeugd bereiken, een stokpaardje van Rita Decock (Agalev)), statutenwijziging intercommunales, intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen, de geboorteboomactie, de aankoop van gronden, een verkavelingsaanvraag in de Korbeekdamstraat en automatisatie.

Als bijkomend punt wordt een voorstel tot snelheidsbeperkende maatregelen in de F.Crabbéstraat in Oud-Heverlee besproken. Voor sommigen een sluipweg, stelt raadslid Govaerts, en een kinderrijke straat. Met eenvoudige middelen kunnen we daar een speelstraat van maken. Geduld, antwoordt schepen Daniels (CD&V), wachten op het mobiliteitsplan. Misschien toch wel eens onderzoeken met de technische dienst.spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)