spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 120 spacer.gif (820 bytes)Waar u misschien wakker van ligt.....geluidsoverlast (deel 3, slot)

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)In een vorig nummer (ADO 118) kon u lezen dat ook Oud-Heverlee niet vrij is van geluidshinder. Liefst 37 % van de inwoners ervaart enige last, dat is ruwweg hetzelfde percentage als het Vlaams gemiddelde.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) Wij merkten het ook aan de reacties op deze artikels, die toch iets meer e-mail opleverden dan gewoonlijk. De reacties lagen in de lijn van de verwachtingen: de meesten vinden dat de constante last van voornamelijk de E40 niet mag blijven duren en vragen maatregelen. Eén enkeling vindt dat men niet mag klagen, men moet maar gaan wonen waar het stil is.
In vorig nummer (ADO 119) kon u dan lezen dat dat net een probleem wordt: de stille plekjes zijn stilaan op in Vlaanderen. En veel wil om er iets aan te doen, is er nog altijd niet, ook niet in onze gemeente. 
De artikels en uw reacties erop kan u nalezen op onze archiefblz.op internet.

Ondertussen is er wel positief nieuws

spacer.gif (820 bytes)
 

4blauw.gif (837 bytes)

 

Geluidswallen

spacer.gif (820 bytes) De houtvesterij Leuven liet een studie uitvoeren van de geluidssituatie in Heverleebos. 120 ha van dat bos blijken nu ongenietbaar, want verstoord door het geraas van de E40. 90 ha zijn zelfs zwaar verstoord. 
Dan heeft men een simulatie gemaakt van alle mogelijke verbeteringen: geluidsarme wegbedekking (SMA), aarden wallen en houten geluidsschermen en de combinaties daarvan. In de tabel en de figuur kan je zien dat de verstoorde oppervlakte drastisch kan teruglopen.
Men koos uiteindelijk voor een aarden wal waar het kan, aangevuld met een houten scherm van 3meter hoog op plaatsen waar men geen wal kan bouwen, op bruggen bv.
Een gelukkig toeval wil dat men dit jaar nog begint aan waterbeheerswerken in Egenhovenbos. Daar komt een wachtbekken dat Leuven bij zware regenval moet beschermen tegen overstromingen. Daardoor zal 60.000 m³ grond moeten weggevoerd worden. Die grondoverschot is goed voor de helft van de grond nodig om de geluidsbermen aan te leggen. De bermen zullen 7 meter breed zijn en 4 meter hoog worden. Aan de noordzijde zal de wal een lengte van 2100 meter hebben, aan de zuidzijde wordt hij 2600 meter lang. Dat zal voor 125 ha Heverleebos het geluidsklimaat drastisch verbeteren. Het hele Heverleebos zal trouwens stiller worden. En last but not least, de bewoners van een 80 tal woningen in Oud-Heverlee zullen eindelijk rustig kunnen slapen.
De geplande berm loopt langsheen de E40, zover Heverleebos zich uitstrekt, dus bijna tot aan de afrit Haasrode.
De vertegenwoordigers van onze gemeente hebben aangedrongen op een nog verdere doortrekking richting Bierbeek om de geluidsoverlast in Haasrode te verhelpen. Dat zou misschien kunnen in een volgende fase. In alle geval zullen de werken begin 2004 aanvangen. 
spacer.gif (820 bytes) Op deze stafkaarten (links zoals het nu is, rechts na de werken) staan per 5 DB (A) de lijnen van gelijke geluidshinder. Duidelijk is dat de strook bos met zware geluidshinder (65 dB(A), donkergrijs) en lichtere geluidshinder (55 dB(A),lichtgrijs) sterk vekleint.
 
4blauw.gif (837 bytes)

Samenwerkingsakkoord

Vorig jaar kregen alle gemeenten de kans toe te treden in een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest. Men kon overeenkomsten afsluiten voor 7 verschillende onderdelen van het gemeentelijk milieubeleid, zoals water, hinder, mobiliteit, energie, enz. 


In ruil krijgt de gemeente dan subsidies om het beleid te ondersteunen bv. om een duurzaamheidambtenaar in dienst te nemen.


Welnu, Oud-Heverlee was de enige gemeente in het arrondissement Leuven die alle onderdelen of clusters ondertekende.
In het onderdeel “hinder” (wij citeren) verbindt de gemeente zich ertoe sensibiliseringscampagnes uit te voeren inzake geluids-, geur-, en lichthinder, registreert en volgt ze milieuklachten op en stelt ze een politiereglement “verbranding in openlucht van plantaardige afvalstoffen” in. Verder stelt de gemeente een geïntegreerd hinderreglement op en houdt er verscherpt toezicht op. Hinderbronnen worden geïnventariseerd en er wordt een actieplan opgesteld ter verbetering van de situatie.


Benieuwd om te zien of er in de praktijk iets van te horen is.

zie ook vorige artikels over geluidsoverlast en stiltegebieden:
deel 1
deel 2

Reactie van Henk Brouwers, Blanden
Het is prettig te lezen dat actief wordt gewerkt aan de vermindering van het lawaai komende van de E40.
In verband hiermee lees ik in De Standaard van dit weekeinde dat 'de geluidsberm langs de E40 tussen Bertem en Sterrebeek geen effect heeft' volgens omwonenden en dat Chris Caestecker, afdelingshoofd Wegen Vlaams-Brabant van het Vlaams Gewest liet weten 'dat de overlaging met fluisterasfalt werd opgenomen in het 5-jarenprogramm'.
Is het niet de betere oplossing om de geluidsoverlast te vermijden in plaats van ze tegen te houden met geluidsbermen? De gemeenten Oud-Heverlee, Haasrode en Heverlee vertegenwoordigen samen een groot aantal inwoners en de overlaging met fluisterasfalt van Bertem tot Haasrode zou een zeer effectieve investering zijn voor deze inwoners.

Reactie van N.W., Oud-Heverlee
Vooreerst proficiat met jullie website. Het kan nauwelijks beter.
Bovendien is dit ook een goed forum voor het anti-herriefront.Het aanbrengen van geluidswallen is zeker een stap in de goede richting en valt toe te juichen. Toch is het volgens specialisten slechts een oplossing op korte afstand (0-400m). Op langere afstanden neemt het effect ervan snel af en vermoedelijk is er op zeer lange afstand (> 1500m) geen effect.
Het bestrijden van het probleem aan de bron, voornamelijk het rolgeluid op het wegdek dient ook aangepakt te worden door middel van fluisterasfalt. Dit zal niet alleen het project 'Oud-Heverlee, stilte gebied' ten goede komen doch ook de bewoners van Oud-Heverlee in andere buurten bijvb de Fonteinstraat en de Hazefonteinstraat, die geen effect zullen kennen met de komende geluidswallen.
Maar laten we positief eindigen. De geluidswallen komen er !
En nu, gemeente, medebewoners en natuurverenigingen strijden voor fluisterasfalt opdat de rust in onze gemeente kan wederkeren!
Bedankt ADO, ga zo verder

Reactie van P.B. Oud-Heverlee
Het mooie weer van de laatste weken doet weer verlangen naar zomeravonden in de tuin, alleen of in gezelschap. Toch heb ik de indruk dat, sinds ik 5 jaar geleden in de Blokkenstraat kwam wonen, de geluidshinder van de E40 er niet op verminderd is. Integendeel! Het "rolgeluid" van het verkeer wordt, afhankelijk van de richting van de wind, nog aangewakkerd in de richting van de woonkern. Het is ook al de 2de keer dat de Blokkenstraat wordt gebruikt als wegomleggingstraject vanaf de Waversebaan, n.a.v. werken die moeten gebeuren tot in Heverlee toe! Hopelijk zal het weer niet gebeuren als er een begin gemaakt wordt met de heraanleg van het plein aan de "Kantine" in Heverlee. Een verwittigd man...Weet dat de verkeershinder telkens dubbel is: het verkeer wordt steeds omgeleid via de Blokkenstraat, teruglopend in een lus naar de Oud-Heverleestraat, een stuk parallel met de Blokkenstraat.Dus alle vrachtverkeer, busverkeer en (te) snel optrekkende personenwagens passeren dagenlang of een ganse week door wat normaal een rustige, en verkeersarme straat is, zonder dat je eigenlijk wordt ingelicht over hoelang die werken zullen duren. Zijn er kanalen langs welke er kan gereageerd worden tegen deze vormen van geluidshinder?