spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 119

spacer.gif (820 bytes)

gemeenteraad van 1 oktober 2002

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Luc Vleminckx wordt ingezworen als nieuw SP.A-gemeenteraadslid, nadat in een vorige zitting Géneviève Vandenwijngaerden-Gérard ontslag genomen had. 
Wat agendapunten over financiën: een kasnazicht, begrotingen van verschillende kerkfabrieken worden unaniem goedgekeurd. 


In punt 9 worden de raadsleden gevraagd een beslissing goed te keuren over de wijze van gunning van overheidsopdrachten beneden 5.500 EURO. Waarom voor een periode van zes jaar, vraagt raadslid Marleen Roelants (Agalev), vorige keer ging het om een periode van twee jaar? Zes jaar is de duur van de legislatuur, antwoordt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), da’s iets wettelijks. Meerderheid en SP.A stemmen voor, Agalev onthoudt zich.


De vzw Intergemeentelijk Opbouwwerk Leuven wordt een zuiver privaatrechtelijke vzw, en gemeentebesturen, waaronder Oud-Heverlee, kunnen dus niet langer lid blijven. Ward Goaverts (Agalev) begrijpt de beëindiging van het lidmaatschap, maar betekent dit ook het einde van de samenwerking? De burgemeester aarzelt even, maar schepen Rom (CD&V) komt snel tussen. Hij belooft even intensief samen te blijven werken op het gebied van milieu en langdurig werklozen. Agendapunt unaniem goedgekeurd.
De gemeenteraad beslist de billijke vergoeding voor de activiteiten die plaats gehad hebben in gemeentelijke gebouwen voor het jaar 2002 terug te betalen.


Als de opfrissingswerken aan de O.-L.-Vrouwkapel in de P. Tilemansstraat in St.-Joris-Weert tersprake komen, zegt Joris Vanderveeren (SP.A) dat hij natuurlijk niet twijfelt aan de bekwaamheid van het gemeentepersoneel, maar zou het niet beter zijn deze werken uit te geven aan bvb IGO Leuven? Burgemeester Vandezande antwoordt dat er lange wachtlijsten zijn bij bijvoorbeeld de VDAB en dat eigen mensen het sneller zullen uitvoeren. Tegen Ward Govaerts vertelt de burgemeester dat de St.-Annakapel in Oud-Heverlee op de lijst staat. ’t Zal gebeuren, belooft de burgemeester. 


Vervolgens komt het milieu-adviesontwerp beleidsplan 2003-2007 tersprake. Schepen Rom geeft raadslid Rita Deccock (Agalev) gelijk als zij stelt dat het soms nogal vaag blijft ivm budgettering. Positief is dat er een aantal engagementen in staan. Het gewest besteedt slechts 5% aan milieu, de gemeente Oud-Heverlee 10 à 15%. En er komen nog meer lasten op de gemeentelijke schouders.


Snel worden de volgende punten goedgekeurd: een project Milieuzorg op school, een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de inburgering van allochtone nieuwkomers, het bibliotheekbeleidsplan. Als voorlaatste punt beslist de gemeenteraad hoger beroep in te stellen ivm een betwisting van de onteigening van het Zoetwaterpark in 1984. Pas op, zegt de burgemeester, ’t gaat enkel over een vergoeding van het handelsfonds, de rest is al lang geregeld, en het stond toen al twee jaar leeg!


Tenslotte vraagt raadslid Joris Vanderveeren uitleg over de toestand van de bouwvergunning in de Polderstraat. Het schepencollege heeft die geweigerd, antwoordt de burgemeester, er waren 39 bezwaarschriften.

spacer.gif (820 bytes)