spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

  

spacer.gif (820 bytes) Volgende brief werd ons toegestuurd door Katia De Bock, uit Oud-Heverlee. Zij werkt voor de afdaling Natuur van Aminal. Met de brief wil ze wat meer goodwill creëren, want de modder- en ploetertoestanden rond de vijvers roepen bij nogal wat inwoners vragen op. Zeker bij hen die daar vroeger een ideaal wandelgebied vonden. 
In ADO nummer 110 en 111 schreven we daarover al redactionele artikels. Na te lezen op onze website.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)  uit ADO 119 spacer.gif (820 bytes)

De vijvers van Oud-Heverlee: 
                nog voor geduld....

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Op het dorpsfeest aan het einde van de vakantie was het Natuurreservaat de Vijvers van Oud-Heverlee, gelegen achter de Koepoortbrug en het station, één van de gespreksonderwerpen.

Een deel van dit gebied met hoge natuurwaarde is sinds 1995 in beheer bij de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap. Vorig jaar gaven zij de opdracht een aantal omvormingswerken uit te voeren. Zo werden de populieren aan de rand van de vijver gekapt. Ondertussen wacht men met verder beheer op de instructies vervat in het Natuurrichtplan Dijlevallei. Aan dit plan wordt momenteel gewerkt, maar het zal niet afgerond zijn vóór 2007.

De vijvers liggen nu in een open landschap naast een weide die ‘s winters en ‘s zomers half verzonken ligt in het nat. Dat trekt amfibieën aan. Vogels strijken neer, foerageren en broeden er. Allerlei kruiden schieten hoog op daar waar eerst populieren stonden. Het vroegere droge wandelpad op de dijk van de grote vijver is vernat en wandelen wordt een hele opgave. U brengt best een zeis mee (bij wijze van spreken) naast laarzen, een lange broek tegen stekels en een crème tegen beten.

Deze toestand roept vragen op, en menig wandelaar is wat teleurgesteld.

Les goûts et les couleurs…
Vanaf het station, maar ook vanuit de wijk boven de Bogaardenstraat heb je een mooie inkijk. Sommigen betreuren het verdwijnen van de populieren, vinden het minder mooi. Over geuren en smaken valt te discussiëren en vaak wordt bemind wat gekend is. Tijd kan hier dus raad brengen.

De meeste mensen weten dat Canadapopulieren niet geliefd zijn in natuurgebied. Toch is dat niet dé reden geweest voor de snelle kap. Wél werden ze gekapt omdat ze kaprijk waren en een bedreiging vormden voor de stabiliteit van de dijk. Nu zij weg zijn kan een geleidelijke overgang ontstaan tussen nat en droog. In een latere fase zal ook de dijk weggehaald worden en zal verlandings-vegetatie ontstaan daar waar eerst het wandelpad lag. Verlandingsvegetatie is eerder zeldzaam en biedt onderdak aan vele vogelsoorten die in het kader van de Europese richtlijn – sinds 1988 is de Dijlevallei ingekleurd als Europees Vogelrichtlijngebied - hier extra in de watten worden gelegd.

Nattigheid
De omgeving van de vijver, de weide tussen vijver en Dijle en ook het populierenbos tussen de vijver en de Bogaardenstraat richting Korbeek-Dijle zijn aan het vernatten. Dit trekt nog meer vogels aan.
Op termijn is het niet de bedoeling te wandelen op de plaats waar nu nog een restspoor te vinden is van de wegel naast de vijver. Op het einde van dit decennium zal nieuwe wandelinfrastructuur aangelegd worden op een droger stuk tussen de Dijle en de huidige vijver.
Ondertussen mag de liefhebber de geleidelijke vernatting en verwildering van het gebied bekijken van op het oude wandelspoor. De hele toer rond de vijver afwandelen is niet toegestaan, zeker niet tijdens het broedseizoen, omdat dit bepaalde vogelsoorten verjaagt.

Vuiligheid
In de Leibeek, stroomafwaarts van de zuidelijke vijver, mondt de riolering van Oud-Heverlee uit. Het is momenteel de hoogste tijd dat deze beek geruimd wordt, om te verhinderen dat het vervuilde water verder doorsijpelt in de aangrenzende weilanden. Gelukkig is het risico dat dit vuile water ook de vijver zal bezoedelen eerder gering gezien de hoge zanddijken aan de vijverrand. Tot Aquafin een collector plaatst om het rioolwater te zuiveren staat de gemeentelijke overheid in voor het ruimen van de beek.
Laarzen aan tot 2010
Deze toelichting neemt misschien de teleurstelling over het verzinken van een wandelpad niet helemaal weg.
Het vijvergebied wordt inderdaad bewust “verwaarloosd” omdat nu ingrijpen niet kostenbewust is. De bedoeling is het gebied verder te laten ingroeien met riet, de vijverdijken te verwijderen en zo te komen tot minder open water. Plannen, tot op perceelsniveau uitgewerkt, zijn er nog niet en zeker met overheidsgeld dient zuinig omgegaan te worden. Dus worden er geen “voorlopige paden” aangelegd.
“Natuur” kan ook wild en slordig ogen, maar is daarom zeker niet minder natuurlijk.
Voor aangelegd groen kan u op vele plaatsen terecht, ook in onze gemeente. En hierbij denken we in de eerste plaats aan de vijvers “de Zoete Waters”.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de afdeling Natuur, Waaistraat 1, 3000 Leuven.
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)