spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 119

spacer.gif (820 bytes)

ADO volgde een OCMW raadszitting

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Donderdag 26 september 2002 gemeentehuis: 10 tafelaanwezigen,
1 toehoorder (redactielid ADO dus, welkom geheten tot aan de "gesloten zitting"). Een alert raadslid vraagt of eengesloten zitting wel mag, aangezien er in het huisreglement staat dat "elke zitting openbaar is". De voorzitter van de vergadering antwoordt hierop dat wat wettelijk gereglementeerd is de lokale afspraken overschrijdt, zodus...


Er waren 8 agendapunten
De beslissing betreffende de schatting van OCMW-eigendommen: de gemeente kan zelf een bevoegd schatter aanstellen. Wij denken aan notaris DaniŽls uit Oud-Heverlee en vermoeden dat die minder zal schatten dan de ontvanger van registratie en domeinen. Via de notaris zou dit sneller, goedkoper en efficiŽnter zijn, binnen de 3 maanden boekhoudkundig klaar, gaat de raad akkoord? Het lijkt er wel op.
De Cauter: het visieplan in 2001 besliste voor luik 1 (= het grootste deel, eigendom van 1 boer) over de aankoop van de gronden aldaar. Dit besluit werd al gepubliceerd en de aankoop wordt betaald met liggende gelden van het OCMW. Wel zal nog 1 miljoen euro gefinancierd moeten worden door een of andere financiŽle instelling. Tot eind oktober dit jaar kunnen geÔnteresseerden een bod doen. Tot nu hebben 3 ŗ 4 banken de offerte opgevraagd, waarna het OCMW een keuze zal maken uit het beste aanbod. Op de OCMW-raad van 25 oktober aanstaande zal eerst de seniorenraad geraadpleegd worden; tot nu toe was er geen tijd om een delegatie van die raad als deskundigen te horen. 


Er bestaat een degelijk 5-jarenplan gebaseerd op degelijk (met nadruk, nogmaals) onderzoek in gemeentes. Tegen 15 oktober wordt een resumť van mogelijke suggesties verwacht en zal de OCMW- raad in haar volgende zitting de eerste nuttige stap zetten naar invulling van de vraag mbt De Cauter. Op vraag van de ADO-redactie waarom er nu al geen concrete suggesties zouden geformuleerd kunnen worden over mogelijke invulling en uitwerking van een bebouwingsplan, kregen we het antwoord dat er tegen 15 oktober een resumť van suggesties zal gegeven worden door de voorzitter, waarop de OCMW-raad zich kan voorbereiden op een eerste nuttige stap in voorbereiding van het plan De Cauter. Stof tot bezinning voor de raadsleden dus, best nu al. Voorafgaandelijk conceptueel denken zou wenselijk zijn (stedenbouwkundige visie, woonbehoeften, vermenging van functies etc. en ook zeker niet te vergeten: de mogelijke impact van nieuwe invulbouw op de verkeerssituatie in de directe omgeving).


Wat betekent overigens "De Cauter" vroeg nog een alert raadslid haarzelf af? Cauter, kouter, praten, kletsen, samenkomen etc. waarom niet? Des temeer een passende naam voor eventuele geplande ouderwoningen en is dat geen mooiere benaming dan seniorenflats? Mogen zij die ouder worden niet OUDEREN genoemd worden met alle positieve gevolgen vandien? Ook door jongeren beschouwd worden als wijze raadgevers maar geen inmengers? Moet kunnen.


Verder werd er in deze raad nog serieus gepraat over een aantal zaken, waarvan wij volgende gegevens onthouden: een verwarmingstoelage wordt voorzien vanuit het OCMW voor bestaansminimumtrekkers en kandidaat-vluchtelingen. 175 euro per gezin, 50 euro voor samenwonenden, mensen die zich in andere dan voormelde omstandigheid bevinden (zogenaamde ďandere gevallenĒ, hopelijk bent u niet gevallen) worden individueel besproken en behandeld.


Sociaal verhuurkantoor: zoín kantoor legt contact met eigenaars van woningen die hun woning willen doorverhuren aan een sociaal tarief. De huurprijs mag maximaal 18.000 fr/maand bedragen (minimum bedraagt 10.000 fr. afhankelijk van het inkomen van de huurder) en de subsidie werkt pas als een gemeente of een cluster van gemeentes een 30-tal zulke huurwoningen kan aanbieden. Minder dan 30 betekent geen subsidie, meer dan 30 betekent geen extra subsidie vanwege het Vlaams Gewest. De wet hieromtrent zou dringend moeten aangepast worden, bijvoorbeeld meer dan 50 huurwoningen, dan ook meer subsidie.


ADO vraagt zich af of huursubsidies voor lage inkomensgroepen afhankelijk zouden mogen zijn van het aantal woningen die een gemeente kan aanbieden of eerder van het aantal potentiŽle huurders dat zich aanmeldt. Waar komt dat getal 30 overigens vandaan en waarom bestaat er een getal? Is er niets mis in deze denkwijze? als je de buurgemeenten niet voldoende meekrijgt, als de wetgeving niet voldoet aan de noden, zou de gemeente en met name de OCMW-raad haar energie wellicht beter besteden aan actievoeren om de huidige wetgeving te veranderen.

Een tekort aan betaalbare huurwoningen: hier is de raad duidelijk mee begaan. Waarom waren de gemeentes Bierbeek, Huldenberg en Bertem niet aanwezig bij dit overleg? Zij allen waren genodigd voor dit gesprek,maar alleen het OCMW van Bierbeek werd vertegenwoordigd.

spacer.gif (820 bytes)