spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 119

spacer.gif (820 bytes)

Wil je efkens naar Tervuren gaan?  

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
De Vlaams regering heeft grote plannen met werkwinkels. Zo’n werkwinkel moet de service aan de burger verbeteren. Men wil ervoor zorgen dat iemand die een dienstverlening zoekt rond werk, zowel de werkzoekende als de werkgever, terecht kan op één enkele plaats en daar de belangrijkste diensten op één plaats vindt. Het gaat dan zowel om de RVA (de uitkeringen), als de VDAB (de beroepsopleidingen, de arbeidsbemiddeling), als het OCMW (tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers en andere groepen) als het PWA (het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap waar particulieren terecht kunnen voor klusjesmannen, poetsvrouwen, tuinhulp, ...), de VDAB-computers (met daarin de gegevens over vacatures en werkzoekenden), de ondersteuning voor de aanwerving van gehandicapten via subsidies voor werkgevers, allerlei opleidingsinitiatieven, ... 
.
Het idee is mooi. De officiële nota’s sommen de voordelen op : “door het centrale loket bespaart de burger op tijd en verplaatsingen; hij ziet de uitnodigingsfrequentie dalen en voelt dat de uitnodigingen beter op elkaar afgestemd zijn; de zelfredzame burger zal in de meeste gevallen geen verplaatsingen meer moeten doen buiten zijn eigen gemeente; één-loket: alle verschillende diensten ivm werkgelegenheid zitten op één locatie zodat de burger met alle vragen omtrent tewerkstelling terechtkan in één loket. De OCMW’s kunnen hun klanten optimaal ter plaatse begeleiden. Het OCMW kan vanuit de eigen gemeente garanderen dat het werkgelegenheidsdossier van de werkzoekende in orde is. Een maatschappelijk assistent kan het dossier immers ter plaatse inzien, mits toestemming van en in aanwezigheid van de klant, en correct helpen invullen.De initiatiefnemers van toeleidingsacties hebben in elke gemeente een vaste plaats waar moeilijk te bereiken werklozen kunnen ontvangen worden en gestimuleerd worden zich opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt.”

Alleen: voor Oud-Heverlee ziet het er niet zo best uit. Zo’n werkwinkel, (er komen er 140 in Vlaanderen), moet voor verschillende gemeenten samen worden georganiseerd. En ja hoor, met blijkbaar veel kennis van zaken (een landkaart bekeken ?) werd Oud-Heverlee samengevoegd met Bertem, Kortenberg, Huldenberg en Tervuren. Samen mogen ze van minister Landuyt de werkwinkel Midden-Brabant uitwerken. En dus mag de jongste tijd een vertegenwoordiger van de gemeente Oud-Heverlee in Tervuren aanschuiven in vergaderingen om mee te beraadslagen over het gebouw en de organisatie van de werkwinkel (Tervuren heeft een paar gebouwen ter beschikking, ...). In Leuven is er ook een werkwinkel, maar die is enkel bevoegd voor Leuven en Herent. U ziet het al voor u: de werkzoekenden van Oud-Heverlee moeten in het kader van de betere dienstverlening eerst per trein of bus naar Leuven, en dan vandaar overstappen met de bus naar Tervuren.... 

De gemeente protesteerde al eerder. Maar recent werd ook vanuit het PWA van Oud-Heverlee , door afgevaardigden van alle organisaties die wat met tewerkstelling te maken hebben (de drie vakbonden, de middenstandsorganisaties, afgevaardigden van alle politieke partijen in Oud-Heverlee) een brief geschreven aan de minister. Om uit te leggen dat die beslissing echt niet kan. En dat een dienstverlening vanuit Tervuren niet meteen tegemoet komt aan de ronkende voordelen die in de officiële nota’s worden opgesomd. Of de minister nog terugkomt op zijn beslissing ,valt nog te bezien. Wordt vervolgd.
spacer.gif (820 bytes)