spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 118

spacer.gif (820 bytes)

Gemeente Oud-Heverlee is solidair.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) De oude pastorie van Sint-Joris-Weert is nu een doorgangshuis. Dit betekent dat mensen in nood van hier en elders er tijdelijk kunnen verblijven.
Enerzijds zijn er mensen van hier. Omdat de crisiscentra, vluchthuizen en onthaalhuizen in het Leuvense en omstreken vaak volzet zijn, of werken met een wachtlijst, wil het OCMW de mensen een crisisopvang aanbieden binnen eigen gemeente. Mensen die zich in een ernstige noodsituatie bevinden kunnen hier tijdelijk verblijven. Nu kan het OCMW onderdak bieden aan 4 mensen voor maximum 3 maanden.
Anderzijds zijn er de kandidaat politiek vluchtelingen die worden toegewezen vanuit het ministerie. Zij verblijven hier gedurende de periode dat hun asielprocedure loopt. Onze gemeente heeft de mogelijkheid om 20 kandidaat politiek vluchtelingen op te vangen. Het gaat hier zowel over alleenstaanden als over gezinnen.

Kom op 29 september 2002 tussen 14u00 en 18u00 naar de officiŽle inhuldiging van het doorgangshuis. Allerlei activiteiten zijn voorzien.

Het OCMW heeft hiervoor het initiatief genomen. De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) heeft mee zijn schouders onder dit initiatief gezet om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Vertegenwoordigers van organisaties van ontwikkelingssamenwerking, actief in de gemeente en onafhankelijke individuen maken deel uit van die raad.

Om de bevolking van Oud-Heverlee zoveel mogelijk bij het initiatief te betrekken hebben we alle socio-culturele organisaties aangeschreven om het initiatief te ondersteunen. De Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) van Sint-Joris-Weert en de oud-leiding van de Chiro van Oud-Heverlee helpen mee bij de praktische organisatie van de dag. Verschillende andere organisaties ondersteunen dit initiatief .

Alle geledingen van de bevolking krijgen de kans om deel te nemen. Alle kleuter- en basisscholen krijgen een lessenpakket ter beschikking om de leerlingen op hun niveau te betrekken bij dit initiatief. Alle socio-culturele organisaties zijn gevraagd om hun leden uit te nodigen voor 29 september. Alle inwoners krijgen het programma van die dag via de post.

Deze dag biedt de unieke mogelijkheid aan de bevolking van Oud-Heverlee om de bewoners van het doorgangshuis en de werking van het initiatief te leren kennen.

Het programma voorziet voor elk wat wils. De kleine kinderen kunnen springen op het luchtkasteel en schminkers zullen hen als wereldburgers kleuren. De grotere kinderen leren een Indonesisch muziekinstrument bespelen. Voor de jong-volwassenen zijn er de djembťworkshop en de volksspelen. De Chiro van Oud-Heverlee denkt met 75 leden deel te nemen.. Wie doet er nog mee? 
Naast de officiŽle inhuldiging kunnen de volwassenen ook een bezoekje brengen aan een tentoonstelling. Er treedt een OriŽntaalse danseres op en verschillende groepen zullen de Noord-Zuidproblematiek dichterbij brengen. De bewoners van het doorgangshuis serveren een hapje uit eigen land en er is mogelijkheid tot een babbel bij pot en pint.

U zietÖ er is geen reden om thuis te blijven. Iedereen welkom!
spacer.gif (820 bytes)