spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 118

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraad van 27 augustus 2002

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Genéviève Vandewijngaerden-Gérard (SP) biedt haar ontslag aan als gemeenteraadslid. Op een volgende raadszitting zal een nieuwe kandidaat voorgesteld worden.

Een tweede agendapunt gaat over de begrotingswijziging van de kerkfabriek St.-Anna en St.-Magdalena in Oud-Heverlee. Ook het volgende punt wordt snel unaniem goedgekeurd: de vaststelling van de facultatieve vakantiedagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2002-2003.

Er is een overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Don Bosco Centrale ivm de jeugdlokalen en de speelterreinen. Chiro en andere verenigingen zorgen voor de financiëring van speeltoestellen, de gemeente zal tussenkomen in het klaarmaken van de terreinen.

De gemeenteraad beslist een veegmachine aan te kopen. We onthouden ons hierbij, stelt Agalev-raadslid Rita Decock, er was beter meer overleg gepleegd met de omliggende gemeenten voor de aankoop hiervan. Is gebeurd, reageert burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), de omliggende gemeenten zullen deze veegmachine ook gebruiken.

Het blijkt voordeliger te zijn, stelt burgemeester Vandezande, een container aan te kopen als containerklas voor de school in Blanden, dan er één te huren. De geplande verbouwingen zullen zeker twee à drie jaar duren, en nadien kunnen we de container vast wel nog gebruiken. De scholen in Blanden en Oud-Heverlee worden steeds dichter en dichter bebouwd, reageert Ward Govaerts (Agalev). En goed dat de gemeente zeer veel in onderwijs investeert. Maar zou het niet goed zijn om eens op langere termijn na te denken wààr we onderwijs willen in onze gemeente? De burgemeester stelt voor dit te bespreken in de commissie.

De gemeente onderschrijft de ‘Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs Gemeentewegen’. Dit betekent dat de gemeente een aantal afspraken na zal leven bij werken om de hinder voor de bewoners tot het minimum te beperken.

Agendapunt 8 gaat over een verkavelingsaanvraag in de Vlierbeekstraat in Blanden: unaniem goedgekeurd.

Vervolgens wordt het BPA Laag Blanden voorlopig goedgekeurd, in afwachting van een openbaar onderzoek.

Ook punt 10, de verkoop van hout in samenwerking met de houtvesterij Leuven, vormt geen enkel probleem.

Dan worden enkele toelagen goedgekeurd voor ontwikkelingsprojecten.

Ook een voorstel statutenwijziging voor de intercommunale PBE zorgt voor weinig discussie. Agalev zal zich hier wel onthouden.

Een aantal aanpassingen van het ‘geldelijk statuut gemeentepersoneel’ worden snel en unaniem goedgekeurd.

Twee extra punten door de oppositie aangebracht tenslotte: Rita Decock pleit ervoor schoolterreinen, zeker in Haasrode waar heel wat ruimte is, ook tijdens de vakantie open te stellen. Meteen wordt duidelijk dat dit ‘ideetje’ stof voor discussie zal meebrengen. Vroeger was er geen afsluiting, vertelt burgemeester Vandezande, maar er was vandalisme. Er moet toezicht zijn. Ook schepen Adri Daniels (CD&V) wil het voorstel best onderzoeken, zeker qua burgerlijke aansprakelijkheid en zo, zou er een bord moeten geplaatst worden. En wat het vandalisme betreft, zou er tenminste een vorm van sociale controle moeten zijn. Zal tersprake komen in de commissie, belooft de burgemeester. Waarschijnlijk lukt dit niet tegen volgende zomer? Een beetje op de lange baan geschoven dus, maar tenminste een begin van een gesprek...

Het tweede extra agendapunt, voorzieningen voor skaters, krijgt ongeveer dezelfde reacties: wat met verzekering? Ook hier belooft de burgemeester een verder gesprek. En dan komt de geheime zitting. Het openbare gedeelte van de gemeenteraad heeft een half uurtje geduurd..

spacer.gif (820 bytes)