spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 118

spacer.gif (820 bytes)

zomerzoektocht

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) Herinnert u zich de zomer-zoektocht die deze dorpskrant in vorig nummer lanceerde? Ja? Trokken er dus de hele zomer lang dichte drommen speurende mensen door Meerdaal? Neen.

Er kwamen slecht 5 juiste antwoorden binnen, en geen enkele foute oplossing. Misschien was het allemaal wat te tijdrovend, of was iedereen ontgoocheld van bij de start, bij het zoeken naar punt A, dat we ongewild lichtelijk verkeerd geplaatst hadden op de kaart?

Als zoiets gebeurt dan neemt de eindredacteur zijn ontslag en de lay-outer krijgt het. Niet zo bij ADO. “Blijkbaar loopt het aantal wandelaars achteruit, en da’s nog gevaarlijk ook,” waren hun argumenten. Daarin bijgetreden door onze winnaar, die in een begeleidende brief een plausibele uitleg klaar had

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Waarom kunnen er o.i. slechts 2 correcte antwoorden binnenkomen ?

Correctie: eigenlijk maar 1. De vraag is evenwel in ‘t meervoud opgesteld, en mijn vrouw vindt dat haar aanwezigheid bij mijn zoeken verdisconteerd moet worden en dat we dus samen 1 formulier met 2 correcte antwoorden insturen. Wie iets van de huwelijkstweeëenheid afweet, begrijpt dat direct. Waarom dus niet meer dan 1, c.q. 2 correcte inzendingen ? - Omdat 80 % van de Oud - Heverleese bevolking tijdens de betrokken periode andere bossen, bergen, stranden verkende. - Omdat van de 20 % thuisblijvenden, er inderdaad 80 % geen stap buiten eigen huis of tuin zet en nog nooit de kerktorens van de andere deelgemeenten dan de hunne van dichtbij heeft gezien. Zie je die naar de woeste oorden van Meerdaalwoud trekken om banale foto’s to lokaliseren ? - Omdat van de 4 % resterenden, de helft niet heeft gemerkt dat de afgedrukte kaart een kopie is van de eerste stafkaart op 1/50.000 uit 1922, rudimentair bijgewerkt door een redactielid op zondagavond. Die 2 % is dus hopeloos verdwaald in de vele paadjes, holle wegen en dreven die er bijgekomen, resp. verdwenen zijn. - Omdat de meerderheid van de laatste 2 in de valkuilen van de redactie is gevallen. Ofwel hebben ze vruchteloos - maar wel met gevaar voor hun broekspijpen - de verbodsbepalingen en de patrouilles met honden van het Militair Domein getrotseerd omdat de sarcastische redacteur in kwestie de A-plaats daarin situeerde.Laat Achter d’Oechelen nu maar navragen hoeveel proces-verbalen de officier met wacht heeft opgesteld tegen argeloze zoekers “voor ongewenste intimiteiten in het munitiedepot”. Ofwel zochten ze voor foto 2 een helderwitte steen op een zonnig open plekje en liepen ze fataal voorbij de wat groenige, door bramen en opschietende hazelaarstruiken gecamoufleerde gedenksteen van mijn ongelukkige naamgenoot. Maar die onthullingsfoto van zeven jaar geleden was natuurlijk de hoofdtroef van de redactie. Moeten er niet bij elk goed examen een paar dubieuze vragen zitten ? - Omdat van de 47 nu nog overblijvende reglementaire deelnemers, d.w.z. wettelijk gedomicilieerde inwoners van Oud -Heverlee (we mogen er niet aan denken dat ADO illegalen naar zulke nevralgieke plekken als het Meerdaalwoud zou kanaliseren) er 45 behoren tot de verwanten in de eerste of tweede graad van de zes redactieleden. Hun deelneming valt om evidente deontologische redenen uit te sluiten. Ze mogen wel mee zoeken, maar niet mee winnen.

Blijft bijgevolg over: 2 gekwalificeerde deelnemers. Wij dus. Met ons enig dubbel goed antwoord en dus de hoofdprijs. We weten nog niet wat, maar we hopen op een vieruurtje met de burgemeester.

An en Dré Walterus - Van Wonterghem

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)

Alhoewel zij de voharding van ons publiek met meer dan 100% onderschat hebben, worden zij tot winnaar uitgeroepen. In alle geval, proficiat aan de moedige volhouders. Ook Piet Bakkers, Jan van Autgaerden en de families Cottenie en Karssen (de prijs voor de eerste buitenlanders!) mogen eerstdaags een bezoek van een ADO- redacteur verwachten.

 

spacer.gif (820 bytes)