spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Enkele weken geleden verscheen er in het Parochieblad een soort van open brief van de 3 parochiepriesters van onze gemeente. Een noodkreet, want binnen afzienbare tijd zullen parochiepriesters nog slechts sporadisch beschikbaar zijn. Hoe moet het dan, met de misvieringen bijvoorbeeld? Het is haast onvermijdelijk dat de gelovigen meer en meer zelf zullen moeten zorgen voor het parochieleven.
Wij drukken de brief (lichtjes ingekort) af.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

uit ADO 118

spacer.gif (820 bytes)

Naar een doe-het -zelf kerk?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Als parochiepriesters van de federatie 0ud-Heverlee hebben wij een zorg, gedeeld door de parochieploegen, die we in deze bijdrage willen verwoorden voor onze parochianen. We delen deze zorg met velen, in zowat alle parochies van ons land. Die zorg is: waar staan we vóór? Een belangrijk onderdeel van die vraag is: wat met de zondagsvieringen in de nabije toekomst?
FEITEN DIE ONS UITDAGEN

Laten we eerst twee feiten bekijken die de gestelde vraag onontwijkbaar maken. Ten eerste: voor de 4 parochies van onze federatie zijn op dit ogenblik 3 priesters beschikbaar; iedere parochie kan halftijds op een van hen rekenen. Over 5 jaar, op 1 oktober 2007, - en dat is niet zover af - zal ook de jongste onder hen 75 zijn geworden. Ten tweede: de leeftijdsverdeling van de huidige priesters in ons bisdom leert ons dat er over tien jaar gemiddeld nog één priester (jonger dan 65 jaar) zal zijn voor ieder van de 71 federaties. Een federatie wordt gevormd door meerdere (bij ons 4) parochies.

WAT MET DE VIERINGEN?

Laten we veronderstellen dat er dan over 6 jaar, eind 2008 nog maar één actieve priester is in onze federatie, dan zou die zijn aandacht moeten verdelen over de parochies van Blanden, Haasrode, Oud-Heverlee (inclusief Vaalbeek) en Sint-Joris-Weert. Uiteraard verwachten parochianen nog wat méér en anders van hun priester dan het voorgaan in de misviering in het weekend. Maar laten we het voor vandaag kort houden en ons daartoe beperken. Dan zullen de zeven eucharistievieringen die er nu nog elk weekeinde in de 4 parochiekerken en in de kapel van Vaalbeek gehouden worden, niet meer kunnen. Er zal dan wellicht een combinatie van twee oplossingen komen: enerzijds gelovigen die zich voor een eucharistieviering regelmatig verplaatsen naar een andere dan hun eigen parochiekerk, en anderzijds het houden van gebedsdiensten in de eigen parochiekerk.

GEBEDS- & COMMUNIEDIENSTEN

Het zal niet anders kunnen dan dat in de nabije toekomst in een parochie bijvoorbeeld de derde zondag van elke maand een eucharistieviering gehouden wordt, de resterende zondagen een gebedsdienst, al of niet met een communiedienst (samenkomsten van parochianen met een woorddienst en gezangen, zonder dat een priester voorgaat, maar geleid door leken, mannen én vrouwen) en dat hoogfeesten in één der parochiekerken gevierd worden, gezamenlijk voor meerdere parochies. In onze parochies hebben we al goede ervaringen met dergelijke (alternatieve) zondagsvieringen. Voor het opstellen en leiden van gebedsdiensten nemen parochianen in onze federatie aan initiatieven tot vorming en opleiding deel. Nu al zijn er meerdere federaties waar in iedere parochie slechts één zondagsviering plaatsvindt, ofwel op zaterdag ofwel op zondag. Bij ons is dat het geval in Oud-Heverlee, Vaalbeek en Sint-Joris-Weert. In Blanden zijn er voorlopig nog 2 vieringen en in Haasrode nog 3.

GAAN WE ER SAMEN VOOR?

Dit artikel wil een stimulans zijn tot verdere bezinning. Daarbij willen wij graag zoveel mogelijk medechristenen betrekken. Niet alleen door besprekingen in de parochieploegen en in de federatieploeg, maar ondermeer door informatie en vragen in dit Federatieblad Kerk en Leven. Er zijn veel vragen te stellen. We noemen er enkele. Is het niet voorbarig nu al met deze vragen bezig te zijn? Wachten we niet beter af tot er zich duidelijk een nood aftekent? Welke plaats willen we toekennen aan de wekelijkse viering in het geheel van onze opdracht om geloofsgemeenschap van Jezus Christus te zijn? Hoe willen wij in de toekomst geloofsgemeenschap vormen? Hoe kunnen we daar nu reeds een begin mee maken? Hoe geven we onze medechristenen inspraak en hoe nemen we hun voorstellen, bezwaren en vragen ernstig? Waar moeten we de eerstvolgende maanden prioritair mee bezig zijn als we een klimaat van vertrouwen en samenhorigheid willen bevorderen? Slaat u mee de hand aan de ploeg? Spreek ons aan, schrijf ons, nodig ons uit voor een gesprek in uw bestuursploeg, in uw koor, enz.

Uw parochiepriesters:

Jos de Backere (Haasrode),
Fons D’Hoogh (Blanden),
Guy Van Haver (Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert).

 

spacer.gif (820 bytes)