spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 uit ADO 117

spacer.gif (820 bytes)

Een clandestiene mededeling van het VBF

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) Deze brief vonden wij niet-ondertekend in de bus van ADO. Het lijkt een plaag te worden dezer dagen. Binnenkort gaan de brievenbussen van de ADO-redactieleden nog in staking. De redactie distantieert zich uiteraard van zoveel onzin. Maar in naam van de persvrijheid vonden we unaniem dat we dit moesten afdrukken. Vrije meningsuiting en zo. 
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) Wij, ingezetenen van het meest centraal gelegen dorp in onze gemeente, hebben lang getwijfeld of we onze illegale strijd in de vorm van een vereniging zouden gieten. Een mens zou denken dat, vermits de opperbaas van onze gemeente ook in ons dorp Vaalbeek woont, die mens ook die onnozele beslissing uit de jaren zeventig – de fusie weet u wel - wel vlug ongedaan zou maken. En over te gaan naar de orde van de dag.

Maar neen. 
Dus strijden we hier al meer dan 25 jaar om Vaalbeek - waar trouwens ook het nieuwe, toch wel droef vormgegeven gemeentehuis gevestigd is (dat zou met ons niet gebeurd zijn! Wij zouden met de uitslag van de architectuurwedstijd rekening gehouden hebben, democraten als we zijn) en nu bovendien een waarschijnlijk even lelijk aanhangsel gaat krijgen – om een teken van de Heer: namelijk dat, ooit eens, ons dorp ook degelijk en wel de status zou krijgen die het verdient: hoofdgemeente worden.

Maar neen. 
Nu zien we zelfs concurrerende bewegingen opduiken: het WBF en het BBF, en lezen we dat Oud-Heverlee – dat binnenkort toch volledig ondergelopen zal zijn als de Dijle dankzij het broeikaseffect finaal uit haar oevers treed - zélf zich geroepen voelt om zijn status te verdedigen. En dat allemaal in ADO, ons lijfeigen blad!
Ha neen.
Niet met ons. We hebben de subsidie voor onze weliswaar illegale vereniging al aangevraagd bij het ministerie van binnenlandse zaken, alsook bij Nonkel Bert op het Martelarenplein, want onze strijd is niet alleen politiek en staatsrechtelijk, ze is ook cultureel. WIJ hebben namelijk het mooiste kapelletje, WIJ hebben een architectonisch hoogstandje als gemeentehuis dat men ons benijdt tot in Bilbao, WIJ hebben een van de weinige christelijke kunstcentra (begrijpe wie begrijpen kan: christelijke kunst), WIJ houden ons ver van het gewoel van de media (getuige dat wij geen enkele vertegenwoordiger hebben in de redactieraad van ADO), WIJ hebben het relatief hoogst aantal inwoners met dezelfde familienaam na Zoutenaaie, sla er het Guinness Book of Records maar op na… Trouwens WIJ hebben al lang zelf verschillende deelgemeenten, te weten Vaalbeek A., Vaalbeek B. en Vaalbeek C. - getuige de hierbij afgedrukte antieke wegwijzer. En om het helemaal ver te zoeken: de C. wil natuurlijk centrum zeggen: centrum, dus hoofdgemeente! 
En het is niet op óns grondgebied dat de kazerne ontploft is of dat er een trawant van Bin Laden is opgepakt of dat er herrie was om een stationnetje of een school. Neen, bij ons is alles peis en vree. Geen opruiende taal, geen steen wordt er verlegd. Hooguit worden bepaalde straten onnodig heraangelegd. 
Ha, ja.
Wij zijn, kortom, het modeldorp bij uitstek en eisen dan ook boter bij de vis. Ofwel worden we hoofdgemeente, ofwel gaan we in het maquis, en, God weet, maquis en groen hebben we hier, we hebben zowat het hoogste aantal bomen en struiken per vierkante kilometer dorp in Vlaanderen. 
Onze strijd zal hard zijn of niet zijn, en zoals die van Hood zal ook het resultaat, de overwinning, zoet zijn. Het gelijknamige Water aan de Waversebaan zal weldra terug behoren tot een gemeente waarvan de naam ook met het vocht des hemels te maken heeft. Gedaan met als vaal en bleek door het leven te moeten. Wij gaan ons outen. 

Maquisards aller Vaalbeekse straten, vervoegt ons. 
A luta continua, niet versagen! 

Het Vaalbeeks Bevrijdingsfonds.
spacer.gif (820 bytes)