spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 uit ADO 117
Editoriaal

spacer.gif (820 bytes)

Zwarte Duivels naar Tweede.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Als dat geen promotie is. De Zwarte Duivels stoten door naar tweede. Naar de tweede pagina in achter d’oechelen bedoelen we, en komende van de laatste bladzijde in Knack is dat wel een hele sprong voorwaarts.

U weet wel, al jaren vulde Koen Meulenaere geregeld de laatste pagina van Knack met de legendarische strijd tussen de sympathieke Zwarte Duivels van Sonja en de groen-witte potstampers van Meneerke Louis. 

Maar je kan er van op aan dat we van deze legendarische running gag zowat de laatste aflevering gehad hebben. Want je kan wel boeiend bezig blijven over een voetbaloorlog, maar over het wel en wee van een fusieploeg onderhoudend rapporteren, dat zal allicht moeilijker vallen.

Natuurlijk, wat Koen Meulenaere schrijft is pure ironie, maar is eenzelfde “rode draad” niet te herkennen in serieus bedoelde artikels? Daar dachten we aan, toen ons dorpsleven zich vorige maand nog eens mocht verheugen in de belangstelling van de nationale pers. Want voorwaar, er was weer Groot Nieuws.

Het ACW had namelijk een tiental borden opgehangen met vragen die hun na aan het hart lagen. Zo stond er bv. op een woonuitbreidingsgebied een bord “Sociale woningen? Hier? Ooit?“. Elders, waar het fietspad abrupt eindigt, een bordje met “Het fietspad eindigt hier”. Of nog “Welkom in het dorp zonder sociale woningen”

Meer hadden de media niet nodig. Het Laatste Nieuws had meteen oog voor een pittoreske inkleuring: de opstand van arm tegen rijk. De opstand van de kleine man. Driekwart pagina met vette kop en foto’s op de nationale bladzijde. Daar pikte Radio 1 voor het middagnieuws dan weer op in met een leuke grap. Het Nieuwsblad had het eerst wat dunnetjes afgedaan in een klein stukje. Na een vergelijking met de concurrentie moest dat de volgende dag hoogstnodig rechtgezet worden. Met alweer een bladvullend artikel, foto’s en een paginabrede titel. Want was de schepen voor sociale zaken geen gewezen ACW-vooorzitter. Hopla, vette kop: dolksteek in de rug voor ACW-schepenen. Waarna ook VTM interesse betoonde voor het onderwerp. Als dat geen voer was voor Goedele Liekens’ recht op antwoord’.

Enfin, voor een buitenstaander moet deze kleine actie toch een politieke kwestie van eerste orde geleken hebben. Zeker als je enkel de koppen las “Een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid” enz…
Dat het eigenlijk vooral ging om een actie van ACW-zijde om de eigen schepenen een steuntje in de rug te geven bij een tussentijdse evaluatie bij de meerderheidspartijen, ja, dat stond ergens goed verborgen in de tekst. Dat het ACW daar al maanden mee bezig was, en bij de lokale politici al eerder herhaaldelijk aandrong op sociale woningen, op betaalbare bejaardenwoningen en op wat dorpskernvernieuwing, dat kon er niet meer bij. En nog veel minder waarom het ACW dat zo belangrijk vindt . Laat staan een goede uitleg over wat er hier mis loopt rond bouwgronden, bejaardenwoningen of verkeer. 

Dat interesseert de media ook weinig. Politiek is pas leuk als het een ordinaire boksmatch lijkt. Politiek moet tweestrijd zijn, een tegenstelling tussen de goede en de slechteriken, tussen hij die gelijk heeft en hij die het mis heeft. Dat kost ook minder moeite dan een diepgravend stuk: de notities van twee telefoontjes volstaan dan wel.

Vooral de regionale berichtgeving is in dat bedje ziek. Echte interesse in achtergronden en feiten is er al lang niet meer. Een uitgesponnen en relevant dossier over de aanpak van de gemeentelijke structuurplanning bv. krijgt niet de minste kans. Te moeilijk allicht. In de commerciële drang om het marktaandeel op te krikken is er enkel nog plaats om snel te scoren. En scoren doe je nu éénmaal met infotainment, De beruchte “kloof met de burger” is het gedroomde alibi om zich te onthouden van elk zuchtje dat de lezer zou kunnen vermoeien.

Ach, wij bij ADO zullen wel altijd het buitenbeentje blijven. Of moeten ook wij de boeg eens omgooien? Wedden dat we het tot Bruno’s sofa schoppen als we met de hele redactie eens “in onzen bloten” een toertje rond ’t Zoet Water zouden lopen?
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)

Voor al de Zwarte-Duiveldsse supporters die we met onze titel op het verkeerde been gezet hebben: op het internet, op http://www.angelfire.com/ks/degrillekes/krantartikel.html  kan men tientallen krantenartikels vinden over deze club, en de veelbesproken fusie. Daar kunnen wij niets aan toevoegen. 
De officiële Zwarte-Duivels-clubsite http://www.fczdoh.be/index2.php  wordt al niet meer bijgewerkt.
Een voorlopige versie van de webstek van de fusieploeg vindt u op http://www.fczdoh.be/ohl/

spacer.gif (820 bytes)