spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraadszitting van 26 maart

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Weinig nieuws te rapen op deze gemeenteraad, dezelfde dag dat een dolle schutter in Nanterre een pak gemeenteraadsleden doodschiet. In Oud-Heverlee loopt het gelukkig zo’n vaart niet: lang zal de gemeenteraadszitting niet duren (een klein uurtje) en publieke belangstelling is er niet, de stoelen blijven leeg.

Een aanpassing aan een reglement ivm gemeentebelastingen, een volgende fase van een rioleringsproject, de aankoop van een kunstwerk en de gedeeltelijke wijziging van een voetweg in Blanden worden unaniem en zonder problemen goedgekeurd.
Goed zo dat de gemeente terug komt op het afgraven van bermen, vindt raadslid Govaerts (Agalev) bij de bespreking van punt 5. Hij vraagt om in de bouwvergunning te bepalen wat er met de bermen moet gebeuren.

De startnota voor het Ruimtelijk Structuurplan Oud-Heverlee dan. Agalev heeft een aantal bedenkingen op papier gezet en stelt een aantal actiepunten voor: aandacht voor sociale huurwoningen, ruimte voor land- en bosbouw en meer aandacht voor voetgangersverkeer. De startnota is een werkdocument, antwoordt schepen Daniëls (CD&V) en dus graag opmerkingen. Mobiliteit zal aangepakt worden door Langzaam Verkeer, het contract wordt vrijdag goedgekeurd in het college. Ook René Feyfer (CD&V) komt tussen: “een startnota, dus alle stappen volgen nog en dan pas praten we verder.” Een aantal wissels zijn nog niet getrokken. werpt Ward Govaerts op, en dat kan toch belangrijk zijn. Het studiebureau werd aangesteld in 1996, reageert Vanderveeren(SP.A), en we zijn nu 2002, wanneer zal ’t lukken: in 2010-2012? Als er geen andere coalitie was gekomen waren we al veel verder. In 2006 wordt de rekening gemaakt, antwoordt de burgemeester, dan zien we wel hoever we staan. Tegen 2005 is het Ruimtelijk Structuurplan klaar. Ik kan er niet aandoen dat het 4 jaar ‘op sterk water’ gestaan heeft, komt schepen Daniëls droogjes tussen, maar de laatste tijd wordt er wél gewerkt… Joris Vanderveeren lacht schamper. Agalev en SP.A onthouden zich.
Het jeugdwerkbeleidsplan 2002 dan. Marleen Sterckx (Agalev) vindt het een positief plan, maar had graag ook de niet-georganiseerde jeugd bereikt. We zullen proberen, antwoordt Adri Daniëls, de jeugdraad is open en iedereen is welkom. Rita Decock (Agalev) stelt dat jongeren mobiliteit als erg belangrijk ervaren. Waarom komt de gemeente bijvoorbeeld niet tussen bij busabonnementen, een manier om jongeren meer het openbaar vervoer te laten gebruiken? En dan verschuift het gesprek naar de busverbindingen tussen de deelgemeentes en Leuven…

Bij punt 11 over renovatie en uitbreidingswerken in het sportcomplex van Oud-Heverlee komt Joris Vanderveeren tussen: recente berichten spreken over een samensmelting van Stade, Daring en de Zwarte Duivels. Kunnen zij dan ook niet de helft van de kosten dragen? Tobback heeft ons toch ook mee laten betalen voor de brandweermannen? De burgemeester kan er niet echt mee lachen. Ward Govaerts heeft er ook weinig begrip voor: Voetbalclubs zijn bijna privé-bedrijven, stelt hij, en weinig transparant. Wat gaat hier over van de collectieve portemonnee naar privé-bedrijven? Graag wat meer transparantie in de bedrijfsvoering.
Laatste punt gaat over de renovatie van de pastorij in Blanden. Of de gemeenteraad een kunsthistorische analyse wil bestellen?

spacer.gif (820 bytes)