spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraadszitting van 26 februari

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Wat administratieve punten eerst, de gouverneur en de dienstjaarrekeningen en een proces-verbaal van kasnazicht: unaniem goedgekeurd zonder veel commentaar. Punt 3: wat toelagen aan instellingen waar gehandicapte kinderen uit onze gemeente verblijven: 123,95 euro voor elke instelling. Punt 4 en 5 gaan over de kunstprijs: een aanpassing van het reglement zodat ook wie aan de gemeentelijke academie studeert deel kan nemen en de aankoop van een kunstwerk. Ward Govaerts (Agalev) vindt de aankoop geen probleem, hij vraagt wel hoe het zit met de inventaris en of het kunstwerk ‘ooit de kast zal verlaten?’ Schepen van Vlasselaer (FB) en burgemeester Vandezande (FB) beloven dat daar werk van gemaakt zal worden.

Punt 6 gaat over de gescheiden riolering en of daar subsidies voor kunnen komen. We moeten ergens beginnen, zegt de burgemeester, als we alles meteen zouden doen, hebben we dertig miljard nodig… Twee verkavelingsaanvragen tenslotte en de openbare zitting is voorbij.

Raadslid Marleen Roelants (Agalev) wil nog weten hoe het zit met het probleem van de naschoolse kinderopvang: zijn er dingen gerealiseerd sinds de vorige tussenkomst in de gemeenteraad? Schepen Marianne Thyssen (CD&V) belooft zo snel mogelijk de commissies onderwijs en gezin bijeen te roepen en zo snel mogelijk een beleidsplan op te stellen. Dan moeten we zien wat de gemeente kan doen. Eerst de commissies en dan de betrokken mensen uitnodigen, maar geen praatbarak, stel Thyssen, we zullen snel aanvragen doen om subsidies te krijgen. Marleen Roelants blijft pleiten voor een noodscenario voor Blanden: één persoon op een middag voor zoveel kinderen, dat kan toch niet…

spacer.gif (820 bytes)