spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

De gemeenteraadszitting van 26 januari

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) heeft er vandaag precies niet veel zin in (of weinig tijd), want op een ijltempo worden de agendapunten afgewerkt, zonder al te veel gesprek. Waar VKT, de Vereniging voor Kuluur en Toerisme, vroeger de nodige en voorspelbare gespreksstof opleverde, wordt de begroting zonder veel commentaar meerderheid/oppositie goedgekeurd.Yvette Desmet (SP.A) onthoudt zich. Het is zelfs niet nodig dat de aanwezige voorzitter Jules Albrechts (Fusiebelangen) naar voren komt om uitleg te geven.

De geboorteboomactie 2002 dan. Wat als mensen geen of een klein tuintje hebben, wil Rita Decock (Agalev) weten? We hebben al zoveel bos, dus opteren we voor tuinen, antwoordt schepen Rom (CD&V). Het schepencollege zal dit verder onderzoeken, legt burgemeester Vandezande er de lat op en midden in een tussenkomst van Joris Vanderveeren (SP.A) begint hij al het volgende agendapunt voor te lezen: een terugbetaling voor de gedenkzuil aan de Oud-Strijdersbond Blanden. Punt 4 is een verkavelingsaanvraag in de Bovenbosstraat in Haasrode.

Punt 5 gaat over PWA-opzichters bij alle scholen van de gemeente. Anders dan vroeger kan dit nu wel, zegt schepen Rom, maar probleem is dat er slechts twee mensen beschikbaar zijn. Wat overdragingen van leningen naar de politiezone Dijleland dan en de eindafrekening van de restauratiewerken Sint-Annakerk. Ondanks hindernissen erg mooi, vindt raadslid Govaerts (Agalev), maar graag ook aandacht voor de kleinere monumenten, kapelletjes en dergelijke. Zijn fractie zal het volgende punt niet goedkeuren: een verkavelingsaanvraag langs de Rozenbergstraat: te weinig verzorgd, een typische landmetersverkaveling in een mooi stukje vallei.

Punt 9 gaat over een samenwerking tussen verschillende gemeenten voor de inburgering van allochtone nieuwkomers. Prima, zegt Govaerts, hij hoopt op meer dan administratieve contacten. Hij pleit voor persoonlijke opvolging van het inburgeringstraject.
Laatste punt werd door de oppositie op de agenda geplaatst: voorstellen voor verbetering van de naschoolse opvang. Allerlei (nood)signalen van ouders en van mensen die daar werken, stelt Marleen Roelants (Agalev): te weinig mensen, versnipperd en soms klachten over de kwaliteit. Ook het statuut van deze mensen moet beter. Zij stelt voor om op korte termijn een commissie op te richten. Marianne Thyssen (CD&V) is afwezig wegens griep, antwoordt de burgemeester en hij leest haar tekst voor. We kennen het probleem, zegt schepen Vanvlasselaer (Fusiebelangen, en we hebben een interim-bureau ingeschakeld. Ook is er een advertentie in het infoblad. “Worden ŕlle betrokken partijen uitgenodigd voor een gesprek?”, dringt Roelants aan? Eerst informatie verzamelen, probeert Ellen Vanvlasselaer, dan pas verder beslissen. 

Bart Clerckx (CD&V) mist de openheid die hij van andere schepenen krijgt, maar zijn kritiek op de schepen verzandt in gemompel. Ook Ward Govaerts betreurt het dat de commissie onderwijs sinds eind augustus niet meer samen gekomen is. We zullen er werk van maken, maakt de burgemeester snel een einde aan de openbare gemeenteraad.

spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)