spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

Verenigingsnieuws

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Weertse feesten

spacer.gif (820 bytes) Niet te missen: een uniek dorpsgebeuren waar je nog eens buren en kennissen kan ontmoeten op een informele en aangename wijze. Blaas mee leven in het dorp, en kom op zaterdag 27 april mee genieten. Zoals je ziet staat er heel wat op het programma!

10 – 13 uur 
Muzikaal ontbijt, opgeluisterd door de Gemeentelijke Muziekacademie. Organisatie ADO en Davidsfonds Sint-Joris-Weert

12 – 14 uur 
Vertrek dorpsspel. Vorm zelf een groepje van 5 tot 10 buren en vrienden, zoek de route en voer onze spannende opdrachten uit! Gratis

15 uur 
Vertrek Meerdaalpijl. Supporters op post bij het vertrek aan het station!

14 – 17 uur 
Kaartnamiddag en bar. In de zaal van de school kan je terecht gratis. Doorlopend bar.

17- 18 uur 
Aperitiefconcert door onze fanfare Dijlegalm. Bij mooi weer op de speelplaats van de school.

17 – 20 uur 
Tijd voor het traditioneel gerecht, aangeboden door de school en de ouderkring, het “Weerts Videeke”. Aan een democratische prijs, maar wel vooraf inschrijven.

20 – 21 uur 
De spetterende feestavond van de Gezinsbond in het ontmoetingscentrum. De jongsten beginnen met een “kinderdisco”.

21.10 – 22.30 
Prijsuitreiking van de spelnamiddag. Om recht te hebben op je prijs moet je natuurlijk aanwezig zijn.

22.30 – de vroege uurtjes
Een grandioos optreden van Spring, een band die vooral covers speelt uit de jaren ’80. Daarna een fuif met D.J. Diederick. Inkom en drankje: 2 euro

Tot 20 uur is de Vrije basisschool Sint-Joris-Weert (Past. Tilemansstraat 4) the place to be. Voor het avondprogramma verwachten we jong en oud in het Ontmoetingscentrum in de Beekstraat. Voor “muzikaal ontbijt”, “Weerts videeke” en “Dorpsspel” dient u vooraf in te schrijven.

Deelnemende verenigingen

ADO 016 47 21 82 - Davidsfonds SJW 016 47 19 63 - Dijlegalm 016 47 77 43 - Mannen zonder Grenzen 016 88 69 04 - Meerdaalspurters 016 47 23 03 - Ouderkring VBS 016 47 73 00 Voetbalclub SJW 016 47 28 32 - Vrije Basisschool 016 47 73 18 - Wevok 0476 41 39 22 - Scouts SJW 016 47 32 00 - Gezinsbond(BGJG) 016 47 01 44 - De Donderdagse Kaarters - Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

Meer info en inschrijven bij één van de deelnemende verenigingen of via onze evenementenlijst 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Zomerfeest

spacer.gif (820 bytes) Het Zomerfeest van onze gemeente gaat dit jaar gewoontegetrouw door op zondag 1 september in en rond de parochiezaal van Oud-Heverlee. Het feest zal traditioneel beginnen met een aperitiefconcert in de St.-Annakerk met een optreden van de u wel bekende zanggroep Touchementgrave uit Leuven. Allen daarheen, om achteraf te genieten van een apperitiefje en een heerlijke barbecue. In de namiddag wandelt u op uw gemak langs “kunst in het dorp” waar in een 10-tal huizen van inwoners kunstenaars van divers pluimage hun creaties tentoonstellen.

OPROEP

NIEUW dit jaar is het idee om alle uit het buitenland afkomstige inwoners van Oud-Heverlee de gelegenheid te bieden hun eigen land en cultuur voor te stellen aan dorpsgenoten, familieleden en vrienden. Een paar gezinnen afkomstig uit verre oorden hebben hun medewerking reeds toegezegd. Het organiserend comité doet een oproep aan alle dorpsbewoners met een niet-Belgische culturele achtergrond om aan dit zomerfeest mee te werken. Gedacht wordt b.v. aan typische klederdracht, muziek, literatuur, schilder- en tekenkunst, foto’s, geografische-, politieke-, geschiedkundige-, natuurkundige- en historische voorstelling middels diverse media. Zo nodig zorgen de organisatoren voor panelen, muziek- en video-installatie en zorgen in overleg met u, voor de samenstelling. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot 
Barbara Jacobs-Ross, Waversebaan 31, 3050 Oud-Heverlee, tel. 016/40 35 24 
email: josandbar@skynet.be  

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

Disarma

spacer.gif (820 bytes) Op 2 maart werd door een aantal mensen van Sint Joris Weert van start gegaan met Disarma, een beweging van burgers tegen vuurwapens. In België circuleren er immers twee miljoen vuurwapens in privébezit. De resultaten daarvan kan u dagelijks in de pers lezen: schietpartijen, gewapende agressies, ambtenaren die kogelvrije vesten vragen, middenstanders die vragen dat het recht op zelfverdediging ook zou gelden om hun koopwaar te beschermen. Die twee miljoen wapens in privé-bezit resulteren blijkbaar niet in meer veiligheid. Daarom wil Disarma ijveren voor volgende thema’s: 
  • 1. Verbod op particulier vuurwapenbezit. Overtredingen effectief bestraffen. 
  • 2. Wapendracht: exclusief voorrecht van de overheid. Strengere controle. 
  • 3. Inleveringsplicht voor alle vuurwapens met amnestie voor illegaal bezit. 
  • 4. Geen private schietclubs meer; enkel politieschietstanden voor sportschutters.
  • 5. Jacht met vuurwapens alleen nog n.a.v. acties van openbaar natuurbeheer. 

Wie deze standpunten kan onderschrijven, hierover meer wil weten, en/of mee wil helpen om deze actie te ondersteunen kan terecht bij Marc Boussauw, Speelbergstraat 16, 3051 Sint-Joris-Weert - of zich aanmelden via info@disarma.be

spacer.gif (820 bytes)