spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

 uit ADO 116

spacer.gif (820 bytes)

Editoriaal

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Beste dorpsgenoten

Deze ADO zal waarschijnlijk niet de geschiedenis ingaan als de vlotst leesbare uit de naoorlogse geschiedenis. Een groot gedeelte van dit nummer is immers gewijd aan diverse structuurplannen die in opmaak zijn. In deze plannen wordt vastgelegd hoe de gemeente er op termijn zal uitzien. Het zal dus van deze plannen afhangen hoe u, en zeker uw nazaten, zich in de toekomst zullen ontspannen, verplaatsen, leven en werken in dit dorp.

Belangrijk genoeg dus om te weten hoe de vork aan de steel zit, zeker als u in de inspraakronde die nu bezig is uw eigen mening wil laten doorklinken. Maar daarover later meer.

Gaat u er dus maar eens goed voor zitten. GSM afgezet?Telefoonstekker uit de muur? Trek u dan nu samen terug in het studeerkamertje, u en uw ADO.

U zal wel niet de enige geweest zijn , die van het Gemeentelijk Structuurplan de eerste keer hoorde toen de folder van het gemeentebestuur met de aankondiging voor de informatie- en inspraakvergaderingen in de bus viel....enkele uren voor die eerste vergadering....

Niettemin zat de raadszaal van het gemeentehuis ‘s avonds afgeladen vol. Het studiebureau stelde de “ontwerp- startnota” en “ontwerp intentienota” voor. We kunnen ons levendig voorstellen dat wie niet met de materie vertrouwd is, gemakkelijk overdonderd geraakte.

Gelukkig hadden wij bij ADO de plannen op voorhand kunnen inkijken. Eerlijk gezegd, het leek ons wel wat. Het informatieve gedeelte, met de belangrijke kenmerken van de gemeente, oogt mooi. Het kleinere “richtinggevend” gedeelte, presenteert, zij het in heel algemene termen, een visie op de ontwikkeling van de gemeente. Het is de bedoeling van de hele procedure om uiteindelijk tot een derde gedeelte, een “bindend gedeelte” te komen.

Maar naarmate de vergadering vorderde, werden wij er minder en minder gerust in...het leek alsof we meer tussen de lijnen dan op de lijnen hadden moeten lezen, en dat de plannenmakers al verdraaid goed weten waar ze in hun “bindend gedeelte” willen uitkomen. ‘t Werd weliswaar allemaal met een flinke dosis wolligheid gepresenteerd, maar toch...

Eén voorbeeldje misschien: uit het provinciaal structuurplan, dat zowat gelijktijdig ontwikkeld wordt, kan geconcludeerd worden dat een KMO-zone in een buitengebied als Oud-Heverlee niet de voorkeur wegdraagt. “Onrealistisch”, stelde de spreker, “‘t moet hier toch nog economisch leefbaar blijven”. Een beetje lachwekkend voor de rijkste gemeente van het land. Dat de nabestemming van de zandgroeve in Haasrode landbouw is, dat heette achterhaald te zijn. Ik was blijkbaar niet de enige die gauw de link zag met het vorige en enig creatief en lucratief lobbywerk zag opdagen.

Verre van ons om de opmaak van het structuurplan op het persoonlijke vlak te trekken. Maar ik stel wel vast dat er tussen de 4 personen van de “ambtelijke werkgroep” één aannemer zit, één architect en één landmeter. In de wat ruimere “stuurgroep” die (bij consensus!) advies mag geven, zetelen dan weer naaste familieleden en naaste partijleden van onze burgemeester als dé deskundigen van het dorp.

Wat zouden de betrokkenen er van vinden als er in de werkgroep, die over alle aspecten van het dorp een evenwichtig werkstuk moet brouwen, één landbouwer, één boswachter en één voorzitter van een natuurvereniging zouden zetelen?

Wij vrezen dat u onder het mom van een heel klein beetje inspraak, een oor wordt aangenaaid. Wat er ook van zij, informeer u, en als u opmerkingen heeft, wees dan niet te bescheiden om ze schriftelijk te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Graag hadden we het hele structuurplan en al wat er bij hoort op onze website gezet. Wij wachten nog op de toelating en naar het schijnt zou het in orde komen. Dan zal u niet langer naar het gemeentehuis moeten om die dikke turf eens integraal door te nemen.

Maar met de informatie in deze ADO bent u al een flink eind op weg.

Hallo, bent u er nog of zit u al in uw studeerkamer ?

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Zemst was één van de eerste Vlaamse gemeentes met een goedgekeurd gemeentelijk structuurplan. Een jaar later, in 1999, hadden ze ook een gemeentelijk mobiliteitsplan. Hoe pakten ze het daar aan? Surf naar http://www.lin.vlaanderen.be/uitweg/nummer-23/inspra.html   en oordeel zelf.
spacer.gif (820 bytes)