spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 115

spacer.gif (820 bytes)

Een verslag

De gemeenteraad van 18 december 2001

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Voor de gemeenteraad neemt schepen Marianne Thyssen (CD&V) het woord: het vernieuwde informatieblad van de gemeente is er. Ze wil de ploeg die dit zo lang heeft volgehouden bedanken. En zoals dit (meestal nvdr) gaat bij een honderdste nummer, zal het gemeentebestuur op een receptie de medewerkers in de bloemetjes zetten. Thyssen belooft ook werk te maken van een website, maar da’s toekomstmuziek. 

Eerste agendapunt gaat over de OCMW-begroting. OCMW-voorzitter Jan Goedhuys (Fusiebelangen) komt uitleggen welke klemtonen er gelegd zullen worden: de poetsdienst moet geoptimaliseerd worden, er komt een klusjedienst. Er komt een studie naar bejaardenwoningen, maar of dit huur- of koopwoningen worden, dat moet nog verder onderzocht worden. Sociale dienstverlening blijft vanzelfsprekend de belangrijkste opdracht. Jan Goedhuys hoopt dat het OCMW nog meer een ‘lage drempel’ zal hebben. De vorige OCMW-voorzitster Yvette Desmet (SP.A) reageert als eerste. We staan nog altijd niet verder waar, wanneer en hoe het dienstencentrum er zal komen, zegt ze. Waar blijft het rusthuis? De wachtlijst van de poetsdienst is nog steeds te lang. Ook is ze teleurgesteld vanwege het afschaffen van de spreekuren in de deelgemeenten. Raadslid Ward Govaerts (Agalev) vindt dat nog steeds te veel ‘en petit comité’ besproken wordt. Hij vindt dat de besprekingen in de hele OCMW-raad te beperkt zijn. 
Een tweede punt van kritiek betreft de huisvestingsproblematiek. Er zijn nu wel aanzetten, maar wil men samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen? Nee, antwoordt Goedhuys, in eerste instantie gaan we het zélf doen. Trouwens, komt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) tussen, de woningen in St.-Joris-Weert waren goedkoper dan via een huisvestingsmaatschappij. 
Huurkoopwoningen voor bejaarden? vraagt Ward Govaerts. Vooral huren, antwoordt Jan Goedhuys, maar misschien willen jonge senioren kopen. 
Eindelijk iets in die richting, stelt Govaerts, maar Agalev blijft pleiten voor huurwoningen in samenwerking met huisvestingsmaatschappijen. 
Schepen Rom (CD&V) stelt dat er in het college een sterke wil is om iets te doen, maar dat de wijze waarop nog wat voorbarig is. Dit moet in 2002 uitgepraat worden. Ook raadslid Feyfer (CD&V) beaamt dit: laten we beginnen met studies en verder praten. 
Agalev stemt tegen, de rest voor. 

Het jaarverslag van de gemeente wordt goedgekeurd, en ook de aanvullende gemeentebelastingen (6%) en opcentiemen (750). SP.A zal zich voor deze laatste punten onthouden. De burgemeester blijft eindeloos aflezen welke belastingen er allemaal geheven worden, en terwijl de regen neerklettert op het glazen dak, dommelt iedereen in. Toch keurt Agalev dit agendapunt niet goed, want, vindt Govaerts, zegels plakken op documenten die je moet hebben voor een hogere overheid, dat is een verdoken extra belastingheffing. 

Het toezicht in de gemeentelijke basisscholen dan. Marleen Roelants (Agalev) pleit voor investeren in de kwaliteit en vraagt of de kosten niet inkomensafhankelijk kunnen zijn. Is er een reductie voor gezinnen met verschillende kinderen? Kan in de commissie besproken worden, antwoordt de burgemeester. 
Ward Govaerts krijgt een sneer van de burgemeester als hij vraagt of de bevoegde schepen haar commissie wat meer samen wil roepen, dan zou dit voordien besproken kunnen zijn. 

De begroting is al besproken in de commissie, zijn er nog vragen?, probeert de burgemeester. Govaerts stelt dat zijn fractie niet tevreden is met de manier waarop dit besproken werd. Meer en meer financiële reserves worden opgebruikt. Hij pleit voor een herziening van de uitgaven: méér voor milieu en natuur, méér voor dorpskernvernieuwing, méér voor verkeer, huisvesting en cultuurbeleid. Door prioriteiten vast te leggen en zorgvuldige ontwerpers te gebruiken kan een beter beleid gevoerd worden. Wat informatica-uitgaven betreft vraagt hij meer in mensen te investeren die dit kunnen gebruiken. Toch ziet hij, zeker in de kleinere posten, inspanningen die Agalev kan appreciëren. 
Waarom heeft schepen Vanvlasselaer geen initiatieven genomen ivm het decreet Lokaal Cultuurbeleid? Laat zij zo geen subsidies voorbij gaan? 
Marleen Roelants apprecieert de investering in de jeugdlokalen in Blanden, maar vraagt wat betere opvolging. Schepen Adri Daniëls (CD&V) belooft als ‘een goede huisvader’ te controleren. 
En de restauratie van de pastorie in Blanden, vraagt Roelants, wanneer? Dit loopt al tien jaar, antwoordt de burgemeester, nu is er een architect aangesproken. René Feyfer vindt dat er een evenwicht is in de begroting en de CD&V-fractie zal die dus goedkeuren. Hij pleit wel om structureel uitgaven te verminderen. 

‘k Heb René nog nooit zo rap gedaan geweten, is dit zijn ‘ouwe dag’? grapt Joris Vanderveeren (SP.A) wat venijnig, maar ook zijn fractie zal goedkeuren. Het beleid van de vorige coalitie wordt voortgezet. Hij begint op te sommen: de Parkstraat, da’s van mij, het jeugdbeleidsplan, da’s van mij,… De meerderheid werpt de blik omhoog en wacht tot hij klaar is. 

Schepen Marianne Thyssen reageert op een aantal bemerkingen. Eerst een behoeftestudie voor de buitenschoolse opvang en dan pas verder gaan. Trouwens, milieu-investeringen zijn ook gezinsvriendelijk. Schepen Daniëls plaagt Joris Vanderveeren wat: tuurlijk zijn er dingen gebeurd die goed waren, maar behalve wat gele verf in het scoutsgebouw in St.-J.W. is er niet veel gebeurd. Joris kwaad natuurlijk en op z’n paard over 14 jaar beleid (‘gaai zaai nog straffer gaai’), maar Daniëls reageert niet meer en wacht rustig af. 

Rita Decock (Agalev) is blij dat men probeert te voldoen aan de milieuconvenanten. Dat zijn geen beloftes, reageert schepen Rom, dat zijn realisaties. En ondanks het feit dat we volledige subsidies krijgen, kost het nog altijd meer aan de gemeente. Bij de bespreking van een verkavelingaanvraag langs de Leuvensestraat in St.-J.-W. (16 loten) vindt Govaerts dat dit een dossier is dat ‘bijna op tijd’ in de commissie besproken werd, toch positief aangepast naar kind- en verkeersvriendelijkheid.

spacer.gif (820 bytes)