spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 115

spacer.gif (820 bytes)

Vice-versa: 
een boeiende ontmoeting tussen noord en zuid

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) WIE IS GERALDINE ?
Ze is rond de 30, is gehuwd en heeft vier kinderen. Ze is voltijds werkzaam in de commissie RECHTVAARDIGHEID en VREDE in Kumbo. Samen met zuster Rita de Swaef van de Jacht in Heverlee en met verschillende vrijwilligers organiseert zij vormingssessies voor volwassenen over werkloosheid, corruptie, mensenrechten enz. De leden van de commissie komen ook tussen in individuele gevallen van onrecht en verdrukking. De organisatie rechtvaardigheid en vrede is uitgebouwd in veel parochies verspreid over grote delen van Kameroen.

WAT IS VICE VERSA?
Vice Versa betekent “wederkerigheid”. Reeds vele jaren gaan mensen van bij ons voor enkele weken op inleefreis naar derdewereldlanden om er te kijken, te luisteren, te ervaren en daardoor beter te begrijpen. Nu gebeurt het omgekeerde. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Broederlijk Delen nodigt deze organisatie 50 mensen uit het Zuiden uit om in Vlaanderen te verblijven om te kijken, te luisteren, te ervaren en in dialoog te treden. Onze federatie is één van de 50 federaties in Vlaanderen die meedoen aan dit project. Geraldine zal van 3 tot 10 maart “thuis” zijn in onze gemeenschap. Zij zal in gastgezinnen verblijven en van daaruit kennismaken met onze leefwereld. 
Dit Vice Versa-project spreekt van wederzijds respect, van bemoediging, van dialoog en vriendschap. Wij willen in deze periode “wereldwijd bondgenootschap” beleven.

WAT MAG GERALDINE VAN ONS VERWACHTEN ?
We voorzien een ruim aanbod aan ontmoetingen. Vb. een bezoek aan een alternatieve boerderij, een lagere school, een ziekenhuis, speelpleinwerking, OCMW, IMEC, het SPIT, kinderkribbe, contact met jeugd, deelname aan een sobere maaltijd, een jongerenviering, ten huize van..., sterren kijken, een koorrepetitie in Blanden, een marktbezoek enz...

EN WAT DAARNA ?
Van 11 tot 15 maart gaat zij samen met de andere gasten naar Oostende voor vormingsdagen georganiseerd door Broederlijk Delen . Het hele project wordt afgesloten met een GROOTS WERELDFEEST op 16 maart van 13 tot 19 uur in het Don Bosco Instituut van Sint-Denijs-Westrem, Gent. Ook jullie zijn op dit feest uitgenodigd. Er valt heel wat te beleven: er is een koren-evenement, er zijn debatten, videomontages, wereldrecordpoging djembé-spelen enz. Het hoogtepunt is de aanleg van een reuzengroot zandschilderij, onderdeel van de actie ‘Hectaren Sparen’ De oppervlakte van het zandtapijt symboliseert de oppervlakte aarde die ‘gespaard’ wordt wanneer wij minder verspillend en minder ondoordacht energie en goederen gaan verbruiken.

Deelnemen aan het Vice Versa Wereldfeest kost je slechts 2,50 euro, picknick inbegrepen. Van zowat overal uit het Vlaamse land rijden Vice Versa-bussen richting werelfeest. 
Voor info over opstapplaatsen en tickets kan je terecht op het nummer 016 40 37 96

spacer.gif (820 bytes)