spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 115

spacer.gif (820 bytes)

De Gemeentelijke Basisschool van Oud-Heverlee

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Het korte artikeltje in vorige ADO over de moeilijkheden in de gemeentelijke basisschool van Oud-Heverlee lokte nogal wat boze reacties uit. In een krantenartikel van “Het Laatste Nieuws” werden we zowaar van laster beticht en in anonieme brieven van nog veel meer fraais, ondermeer dat wij een geheime agenda zouden hebben om het gemeenteonderwijs af te breken.


Voor alle duidelijkheid: ADO heeft slechts één doelstelling: de bewoners van Oud-Heverlee in te lichten over allerlei zaken die zich binnen de gemeentegrenzen voordoen.
Het artikeltje in ADO 114 was niet bedoeld als een aanval op de school zelf, de leerkrachten of de kinderen. ADO twijfelt zeker niet aan het goede en vele werk dat al jaren wordt verricht door leerkrachten en (groot)ouders. Het artikel refereert naar de resultaten van een inspectieverslag dat in 1997 plaats vond. Wij denken dat dit soort informatie voor publicatie vatbaar is. Als een soortgelijk verhaal ons ter ore zou komen over welke andere school dan ook in de grootgemeente Oud-Heverlee, dan zouden we dat ook publiceren. Openbaarheid van bestuur, weet u wel.
De vraag blijft waarom er sinds 1996 een aantal zeer goede leerkrachten de school de rug toekeerden en er ook een groot aantal kinderen de school verlieten.

Eén ding was in ons artikel niet duidelijk, dat geven we ruiterlijk toe, de aanklachten waarvan sprake dateren van individuele ouders, sommige lid van het oudercomité, andere niet, én van een aantal leerkrachten, ten tijde het vroegere oudercomité. Dat stond er niet met zoveel woorden bij. Maar ‘lasterlijke aantijgingen’, dat laten we aan de mening van de lezer over. Daarom de feiten nog eens op een rij. 

1997
Na aanslepende klachten van meerdere personeelsleden over het directiebeleid van de school besloot het gemeentebestuur om externe begeleiding te vragen om de toestand in de school te evalueren en te verbeteren. Deze begeleiding was pedagogisch - organisatorisch bedoeld . In dat kader werden o.m. financiële onduidelijkheden vastgesteld en niet-registratie van bewegingen tussen verschillende kassen (opbrengsten van feesten, personeelskas...).
2000
De aftredende schepen van Onderwijs A. Merckx zegt in een kleine ADO-rondvraag dat het zijn grootste wens is, dat de toestand in de school van O.H. verbetert. 
De ouderkring van de school krijgt een nieuwe voorzitter: Paul Vleminckx.
2000-2002
Van het oude onderzoek werd niet veel meer vernomen, laat staan dat er maatregelen kwamen De gemeente kondigt een nieuwe organisatorische doorlichting aan, maar blaast die opnieuw af. Het financiële reilen en zeilen van de gemeenteschool wordt gevolgd door de gemeenteontvanger. en dat is voldoende garantie, vindt het gemeentebestuur. 

Blijkbaar blijven de meningen verdeeld:

1. uit een brief van ontevreden ouders minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten d.d. 27 juni 2001

Als ouders van kinderen die school lopen in de Gemeentelijke Basisschool, Dorpsstraat, Oud-Heverlee, worden wij al jaren geconfronteerd met het wanbestuur van directrice....
Het gemeentebestuur, het schoolbestuur, de schoolinspectie en alle instanties en verenigingen die we aanschrijven (en ... al jaren voordien door weer andere bezorgde ouders voor ons zijn aangesproken en aangeschreven) zijn ‘op de hoogte van het ernstige probleem’ en erkennen de zware negatieve impact op de school, maar er is ‘helaas niets aan te doen’.

Wij zien met lede ogen hoe goeie leerkrachten compleet gedemotiveerd uit deze dorpsschool wegvluchten. De afgelopen jaren hebben vijf van de tien leerkrachten nieuwe horizonten opgezocht. Steeds meer ouders plaatsen hun kinderen in andere scholen. Binnen enkele jaren zal er geen dorpsschooltje meer zijn.
...
Is er echt ‘niets aan te doen?’
(op deze brief kwam nog geen antwoord)

2. uit een mailtje aan de redactie (de enige reactie die niet naamloos was)
Wij hebben ondervonden dat je heel veel steun van de school krijgt in moeilijke momenten. Toen het nodig was is zowel de directrice, als de leerkracht als het P.M.S meegegaan naar het UZ in Leuven om de evaluatie van ons kind aan de dokters mede te delen. Op Gasthuisberg hadden ze dit nog nooit meegemaakt dat een school zo intensief meewerkte. Dus ik denk wel dat dit wat betekent. Ik hoop de men in OH zijn verstand laat werken en zorgt dat de gemeenteschool weer in een positief daglicht komt. Zo horen jullie ook eens een andere klok.
Een bezorgde grootmoeder

We stuurden dit artikel naar de directrice Rita Heselmans, naar de voorzitter van het oudercomité Paul Vleminckx en Schepen van onderwijs Ellen Vvanvlasselaer. Wij geven hun het laatste woord:

R. Schulte (oud-voorzitter oudercomité 98-99): De directie heeft zich niets te verwijten, en wij hebben ze altijd gesteund. De laatste klachten zijn het gevolg van moeilijkheden tussen één klas en de leerkracht. Die leerkracht is nu weg.
P. Vleminckx (huidige voorzitter oudercomité) Het gemeenteonderwijs staat in deze gemeenteschool op kwalitatief vlak equivalent met de andere gemeentescholen in Oud-Heverlee. Ik ben tevreden over de educatieve en pedagogische opleiding die de leerkrachten onze kinderen geven. De sfeer tussen ouders en leerkrachten is constructief. Mijn streefdoel is enkel dat de ouderkring het schoolteam bijstaat om de activiteiten in de school te steunen.
R. Heselmans: “de inspectie formuleerde een positief besluit in het kader van de doorlichting.Ons team werkt, samen met de ouders en schoolbestuur in een positieve sfeer met maar één doel voor ogen: onze kinderen geven waar ze recht op hebben, namelijk een goede opvoeding in een positieve sfeer. Iedereen is welkom om dit ter plaatse te komen bekijken.”
E. Vanvlasselaer: “Als schepen van onderwijs volg ik de situatie van nabij op en met veel genoegen kan ik vaststellen dat de sfeer in het schoolteam van de gemeenteschool in Oud-Heverlee positief, professioneel en aangenaam is. In het belang van de kinderen en de ganse schoolgemeenschap is dit een goed teken. Als ieder op haar /zijn werkvlak zich onverwijld inzet voor het algemeen doel van de school, namelijk kwalitatief onderwijs in een opbouwend en kindvriendelijk klimaat, dan heeft iedereen daar voordeel bij en wel in de eerste plaats de kinderen. Dat is uiteindelijk de boodschap die we voor ogen moeten houden en waar we samen, dag na dag, naartoe werken.”
Mooie woorden, waar wij, zie de aanhef van dit artikel, ons graag bij aansluiten. 

Wie nog graag iets kwijt wil over dit onderwerp, kan het emailkanaal van ADO te gebruiken waar altijd en immer een open discussieforum ter uwer beschikking staat.

spacer.gif (820 bytes)