spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 114

spacer.gif (820 bytes)

de gemeenteraad van 6 november 2001

een verslag

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Vijftien punten te bespreken op deze gemeenteraadszitting en in minder dan een half uur staan we weer buiten: een rappertje dus vandaag. 

Bij punt 1, een begrotingswijziging van het OCMW, onthoudt Agalev zich zonder al te veel commentaar. De SP.A-fractie is er nog niet en kan dus niet stemmen. Meerderheid keurt gezwind goed. 

Over de begrotingswijziging financiŽn (punt 2) kan de pas binnengekomen Yvette Desmet (SP.A) wel meestemmen met de meerderheid. Ward Govaerts (Agalev) valt het op dat er alweer een aanpassing moet komen voor de verwarmingskosten. Zou het niet zinvol zijn een audit door te voeren over hoe in het gemeentehuis met de verwarming omgesprongen wordt? Zijn hiervoor al stappen gezet, wil hij weten. Dat is iets voor de duurzaamheidsambtenaar, antwoordt burgemeester Vandezande (FB), en akkoord dat hier naar gekeken moet worden. Maar de strengheid van een winter kan moeilijk voorspeld worden. Ook schepen Marc Rom (CD&V) komt tussen: de meerkost is niet noodzakelijk enkel te wijten aan teveel verbuik, ook prijsstijgingen zullen een rol gespeeld hebben.

O ja, zegt de burgemeester: schepenen Ellen Vanvlasselaer (FB) en Marianne Thyssen (CD&V) zijn allebei verontschuldigd. Misschien is er een fusie op komst, grapt Ward Govaerts? Waarom niet eerder een fusie tussen Agalev en Fusiebelangen, lacht de burgemeester.

Punt 3 gaat over de omzetting van de gemeentelijke belastingstarieven van BEF naar EURO. Schepen Thyssen heeft beloofd dat het zo correct mogelijk gerekend is, zegt de burgemeester, maar dat sluit natuurlijk niet uit dat we dit niet later zullen aanpassen? Unaniem goedgekeurd.

Agendapunt 4 en 5 gaan over leningen: bouw refter en klaslokalen in de basisschool in Haasrode en de aankoop van grond (wordt goedgekeurd in punt 9) voor het bouwen van jeugdlokalen in de De Betstraat in Haasrode. Opnieuw unaniem OK.
Bij de eindafrekening voor de wegen en de parking in het recreatiegebied Zoet Water onthoudt Agalev zich, de rest stemt voor.

Punt 7 gaat over het aanstellen van een veiligheidscoŲrdinator voor de bouwwerken in de school in Haasrode. Als volgende punt wordt de gemeenteraad gevraagd of ze het eens zijn een ontwerper aan te stellen voor verbouwingswerken in de school in Blanden. We hadden vroeger al wat schetsen gemaakt, maar daar kwam een ongunstig stedenbouwkundig advies voor, dus gaan we het nu opnieuw proberen, legt de burgemeester uit. Geen probleem.
Vervolgens wordt de aankoop van een huis in de Grezstraat (kinderdagverblijf ít Dolfijntje) goedgekeurd. Ward Govaerts wil wel benadrukken dat de omgeving van de kapel heel mooi is en vraagt of de architect daar zeker rekening mee zal houden. Dat verwacht de burgemeester ook. De commissie zal in elk geval geÔnformeerd en geraadpleegd worden. 
Of de gemeenteraad de facultatieve vakantiedagen in het gemeentelijke onderwijs wil goedkeuren, vraagt de burgemeester. De vakantiedag van 1 oktober, daar wil ik over discussiŽren, grapt Ward Govaerts. Goedkeuren wat al voorbij is? Maar ook geen probleem voor de andere data. 

De gemeentelijke premieregeling voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen (maximaal 375 Ä) wordt unaniem goedgekeurd.


Punt 14 krijgt wat meer aandacht: als we nu eens een bedrag van 25 Ä per beginnend uur vragen voor het thuis ophalen van te zwaar huisvuil. Volgens Marc Rom zijn het vooral minder-validen en minder mobiele mensen die niet zelf naar het containerpark kunnen rijden. En een privť-firma vindt het soms de moeite niet een stuk te komen halen. Ach, stelt de burgemeester, we hebben de vraag de laatste tijd een paar keer gekregen. Rita Decock (Agalev) gaat akkoord met het principe, maar vindt het bedrag te hoog. Ook Marleen Roelants (Agalev) komt tussen: voor een klein pensioentje is 1000 BEF een groot bedrag. We hebben daarover gediscussieerd in het schepencollege, antwoordt schepen Rom, maar een vrachtwegen en twee arbeiders, dat kost een stuk meer. En de vraag wordt toch via het schepencollege gesteld, antwoordt hij op een opmerking van Yvette Desmet, we kunnen altijd het OCMW inschakelen bij problemen. We willen gewoon misbruiken vermijden. Agalev stemt tegen, de rest voor.

Het laatste agendapunt gaat over het inbuizen van baangrachten aan de Neerijsebaan en de Parkstraat. Eindelijk, stelt Ward Govaerts, had al tien jaar eerder moeten gebeuren. Waarom niet vroeger naar de groenen geluisterd en pas nu, onder (financiŽle) druk van de hogere overheid, handelen? Hij krijgt meteen lik op stuk van schepen Rom met een uithaal naar (groene) minister Vera Dua en haar laattijdige convenanten. Toch wordt het voorstel unaniem goedgekeurd.

spacer.gif (820 bytes)