spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 114

spacer.gif (820 bytes)

voor of tegen paaltjes?

Hoorzitting in Weert

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) In het centrum van Sint Joris Weert, vlakbij de school, werd enige maanden geleden een wegversmalling met groene plastic paaltjes aangebracht. Een maatregel die van meetaf aan op bezwaren stuitte, niet in het minst van de gewezen schepen Rachel Clabots (Fusiebelangen), die zelf in die zone woont. 

Op 10 oktober nodigde de burgemeester en het schepencollege alle inwoners van Sint-Joris-Weert uit op een hoorzitting. Op die manier wou het schepencollege meer te weten komen wat de inwoners van de gemeente vinden van de proefopstelling met de wegversmalling in het centrum van Sint-Joris-Weert. De bewoners werden ook uitgenodigd om schriftelijk voorstellen over te maken tot verbetering van de verkeersveiligheid in de Beekstraat.

spacer.gif (820 bytes)


spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)

Op de vergadering in het ontmoetingscentrum daagden enkele tientallen Weertenaars op. Vooraan in de zaal burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) , schepen Adri Daniels (CD&V) en Alexander Binon (Fusiebelangen) en een verslaggever van de gemeentelijke technische dienst. Vooraf was via ex-schepen Rachel Clabots (Fusiebelangen) een blad afgegeven met een aantal niet nader geïdentificeerde handtekeningen van bewoners die niet akkoord gingen met de wegversmalling. Het oudercomité van de school had van zijn kant een 80tal ouders bereid gevonden om een standpunt te ondertekenen waarin gepleit werd voor het behoud van de wegversmalling.
Gealarmeerd door het gerucht dat er een “petitie” circuleerde tegen de wegversmalling hadden enkele buurtbewoners een tiental handtekeningen verzameld onder een brief waarin gepleit werd voor méér verkeersremmende maatregelen: asverschuivingen zoals in Ottenburg, bijkomende verkeersvertragende poorteffecten bij het binnenkomen van het dorp, aanleggen van beveiligde fietspaden richting Oud-Heverlee, en bezwaren tegen voorrangsregelingen of parkeerregelingen in de dorpskern waardoor het verkeer nog sneller zou kunnen verlopen.

De burgemeester opende de hoorzitting met een korte inleiding. Toen de mening van de aanwezigen werd gevraagd kwam op verzoek van de aanwezige schooldirectrice eerst één van de kinderen van de school aan bod. Dat kind werd prompt onderbroken door de burgemeester die wou weten wie de tekst geschreven had, en of dat niet de schooldirectie zelf was geweest. Dat ze hulp hadden gekregen bij het opstellen van een tekstje dat pleitte voor het behoud van de wegversmalling was blijkbaar verdacht. 

Hoe dan ook, anderhalf uur lang was de ene tussenkomst na de andere uit het publiek een pleidooi voor de wegversmalling, voor meer politiecontrole, en voor meer en bijkomende verkeersremmende maatregelen. Dat laatste was volgens de burgemeester echter niet aan de orde: enkel over de strook met de paaltjes mocht het gaan. Even nadrukkelijk hengelen door de burgemeester naar bezwaren leverde dan toch één kritische stem op: een lokale handelaar had omwille van zijn doortochten met een vrachtwagen bezwaar tegen die paaltjes, maar pleitte in een moeite door voor een verkeersplateau als alternatief. Nog later op de avond maakten twee omwonenden bezwaar tegen de plaatsing van één paaltje dat wat hinderlijk dicht bij hun garage stond: als dat wat kon opschuiven waren ze alweer tevreden. Andere bezwaren waren er die avond niet te horen. De anonieme ondertekenaars van de petitie tegen de paaltjes lieten zich niet horen, de initiatiefneemster evenmin.

En dan waren er ook de tussenkomsten van de aanwezige raadsleden. Over politiecontroles, mentaliteitswijzigingen, globale aanpak, ... Gewezen schepen Vanderveeren (SP) vond dat het allemaal nogal meeviel inzake verkeersveiligheid, want er was nog nooit een zwaar ongeluk gebeurd in de Beekstraat. Iemand maakte er hem attent op dat het voor elk slachtoffer van een dodelijk ongeval steeds het eerste dodelijk ongeval is dat hem of haar overkomt. Meer beklijvend nog dan de tussenkomsten van de raadsleden was die van het kleine blonde meisje. Die in haar eigen bewoordingen nog even wou uitleggen dat ze dank zij die paaltjes nu helemaal alleen naar haar oma en opa mocht gaan. Ze kan nu veilig oversteken. 

De overgrote meerderheid van de aanwezigen die avond hoopt met haar dat het zo blijft. Afwachten nog of het gemeentebestuur die mening deelt.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes)
spacer.gif (820 bytes)