spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 114

spacer.gif (820 bytes)

dichter in 't dorp

Alfred Warrinnier

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) Alfred Warrinnier is wiskundige, prof aan de K.U.Leuven, maar heeft ook altijd een grote voorliefde gekoesterd voor de literatuur van de Midden-Europese schrijvers en denkers. 
Zelf wil hij de scheppende kracht in zijn poŽzie verzoenen met de kennende kracht van de wetenschap. Zo gaat hij een zoektocht aan naar het uiteindelijke begrijpen.

 

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) jager

alleen de jager
kent zijn prooi
leest in de zachte ogen
de bijna menselijke haat
die alleen de goden
kunnen gedogen

alleen de jager
kent de gezangen
van de nacht
hij voelt het vallen
van het blad
hij ziet de ziel der dingen

alleen de jager
kent het geheim
van oude mannen
nooit beeft hij
voor een geweer
plooit het hoofd
alleen voor eigen spiegelbeeld
spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

er ligt in mij
een heel doorschijnend vlies
membraan
dat stilte scheidt
van lawaai
van elk woord neemt
wat het moet zwijgen
en van het ongezegde
hoort
wat moest gesproken zijn.

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes) het kan niet anders
zwanen zijn
zwervers
ze zijn te fier
om aan te meren
louter drijven
is hun drijfveer

zwanen dragen
dons en veren samen
tot het witste kleed
Vestaalse maagden
aangekleed om te behagen
de vaste grond is hun vreemd

zwanen zwenken nooit
gelouterd als ze zijn
door weer en onweer
volstaat het hun
te glijden
tussen velden die voor ons
onzichtbaar blijven

ik zou zweren
dat de gang
van zwanen
loopt langs lijnen
waar je het gezang
der goden hoort
daarom is het dal der zwanen

zwijgen
spacer.gif (820 bytes)