spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 114

spacer.gif (820 bytes)

sifon doorbroken

Doode Bemde drassiger

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes) spacer.gif (820 bytes)  

Wie Achter d’oechelen regelmatig leest weet wel dat in De Dijlevallei
een project van integrale waterbeheersing loopt. In de rest van Vlaanderen
mag dan zowat elke vallei volgebouwd zijn, en de oevers ingedijkt of
rechtgetrokken en wat weet ik. In de Dijlevallei is daar gelukkig niets van
te merken. 
De Dijle is ondertussen Vlaanderen properste rivier geworden en
dat maakt dat weer dat het geen kwaad kan dat het water al eens over de
oever stroomt en door deze enorme natuurlijke opslag de Leuvenaars natte
voeten wordt bespaard. ( zie in het archief op onze website voor meer informatie)
Het plan om de kunstmatige afwatering door de leigracht die onder de IJse doorloopt om veel verder in de Dijle uit te monden, weer weg te nemen, lag
dan ook voor de hand. In de Doode Bemde zijn de werken aan de sifon gestart, maar worden voorlopig niet verdergezet.
Door een technisch mankement van de aannemer is de leigracht na de vele regen van september echter niet aangesloten op de IJse, waardoor het water veel te lang in de weiden is blijven staan. De bedoeling is immers dat de
komgrond het water tijdelijk (enkele dagen) opslaat om het dan later terug
af te geven. Dit zal later zo gebeuren.
De gevolgen van deze vernatting waren al goed te merken. Zelfs het “knuppelpad” stond een tijdje onder water. Dat was wel verwacht, het knuppelpad werd niet ontworpen om in alle gevallen met droge voeten door de vallei te kunnen. Wél om door het pad de vallei begaanbaar te kunnen houden.
Het pad veel hoger maken, zou te veel vogels verstoren en het zou trouwens ook niet erg mooi zijn.
Aan de af -en opstapplaatsen zullen later nog hellende vlakken komen.
Om technische redenen (een weide en de dreef) zal dit knuppelpad voorlopig niet verlengd worden.
Vuile laarzen, maar wel mooie zichten !

 

spacer.gif (820 bytes)