spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)

   uit ADO 114

spacer.gif (820 bytes)

penurie in Oud-Heverlee

spacer.gif (820 bytes)
4blauw.gif (837 bytes)   spacer.gif (820 bytes) Beste ADO-lezers en ADO-sympathisanten

Deze brief gaat onder het motto van Kamiel Spiessens: het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. 
Tot U spreekt en naar U schrijft uw fosterparentskind uit Oud-Heverlee. Over het algemeen gaat het goed met me, maar in het bijzonder scheelt er toch iets met uw ADOptiekindje.

Deze titel doet U misschien denken dat er geen mazout meer in de tank is van ADO, geldgebrek? Neen, toch niet. We overleven. Neen, het gaat over iets veel fundamentelers dan het slijk der aarde. We overleven, ook al dankzij het feit dat U en masse naar ons pizza- en spaghettifestijn zal komen 2 dagen na de verjaardag van de goedheilige man. Dat - en de milde schenkers - laat ons toe af en toe een beetje informatie over onze gemeente te brengen. Informatie die verder reikt dan geroddel of officiële mededelingen. Het leven ligt daar ergens tussenin, zo menen wij. 

Maar wie zijn wij ? Onze rangen dunnen uit, en dat niettegenstaande het feit dat dit krantje onlangs door de Koning Boudewijnstichting met de hoogste eer beladen werd als hartverwarmend voorbeeld wat betreft initiatieven van burgerparticipatie in de media (waardoor we binnenkort andere gelijkaardige initiatieven gaan begeleiden…). Allemaal goed en wel die burgerzin en dat altruïsme, maar ondertussen dunnen onze rangen dus uit, zijn we nog met een zevental medewerkers die af en toe pen, klavier en muis ter hand nemen om dit kleinood een zestal keer per jaar in uw bus te wringen. En de jongste onder ons is al een veertiger!

U hebt, als intelligente ADO-ondersteuner, ons natuurlijk door. We zijn op zoek naar versterking ! 
We zouden onze redactie dus graag uitbreiden, verversen en zo mogelijk ook verjongen. U hoeft à la limite niet zelf te schrijven - alhoewel we dat natuurlijk aanmoedigen en er een eindredacteur/ corrector te uwer beschikking staat - U kan ons ook gewoon ideeën aan de hand doen, feiten signaleren, meewerken aan de website etc. etc… Leeftijd, sekse, politieke of religieuze overtuiging, kaal of met paardenstaart, dikbuikig of rondborstig (zelfs rondbuikig en dikborstig), iedereen is welkom. Wij zijn wel radicaal democratisch, tot spijt van wie ’t benijdt.

Wat we U echter ook vooral zouden willen vragen, buiten uw welwillende lezerschap en zo mogelijk ook pecuniaire bijdrage, is dat U met ons op zoek zou gaan naar mensen die dit onafhankelijk initiatief genegen zijn en af en toe wat willen meewerken. Het is bovendien een fijne en vrolijke bezigheid zo af en toe, en eens wat anders dan de obligate autowasbeurt op zaterdagmiddag.*

Zegt het U wat om wat me te werken, in welke hoedanigheid dan ook? 
Schrijf, bel of mail naar iemand van de redactie en laat ons weten wie deze kleine stap voor de mensheid - maar grote stap voor ADO - wil zetten. 

Dankbaarheid van de anonieme massa Oud-Heverleenaars en van een fijn gezelschap redactieleden zullen uw deel zijn. Toch nog dit: als u kandidaat was voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen, dan kan u geen kandidaat-redactielid zijn. Spijtig toch, die objectiviteitsnorm van ADO….

U en de Uwen alle goeds toegewenst, tekent deze redactie-met-de-grijze-haren, tot nut van ’t algemeen en van de medeburgers in het bijzonder. En ‘ne zoelige’ toegewenst. En opgepast voor het geval het ‘ne glettige’ wordt, zoals dat heet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Onze redactievergaderingen verlopen nogal vrolijk, mogen we wel stellen. Er valt weinig anders te doen dan te lachen in onze gemeente - zoals in elke gemeente trouwens - want, alles op de keper beschouwd, is dat het enige soelaas dat ons rest in dit triest en obsceen tranendal.
spacer.gif (820 bytes)