De gemeenteraad van 24 april 2001

En of deze nieuwe coalitie een stijlbreuk inhoudt? Of er wat veranderd is in de gemeenteraden met het nieuwe bestuur? Natuurlijk blijven een aantal dezelfde mensen actief: René Feyfer (CVP) zal misschien dan wel wat meer zwijgen dan vroeger, Joris Vanderveeren (SP) blijft op dezelfde manier de show proberen te stelen (en lekker levendig zijn stem verheffen), nu echter wel met een oppositie-sausje erbij. Ward Govaerts (Agalev) wordt nu door mondige vrouwen bijgestaan. En burgemeester Vandezande (Fusiebelangen)? Die geeft waarempel het woord (en de enige microfoon!) door aan zijn (nieuwe) schepenen. Toch wel wat interessanter soms dan het vroegere (al te vaak) éénmansgevecht tussen burgemeester enerzijds en de verschillende woordvoerders van de oppositie.

Punt 1: Jan Goedhuys (Fusiebelangen) neemt ontslag als gemeenteraadslid (hij wordt OCMW-voorzitter) en wordt opgevolgd door Jan Meertens: de eedaflegging, een handtekening, een naamkaartje en een applausje. Punt 3 is de aanpassing van het reglement van orde van de gemeenteraad: 6 commissies ipv 5. Als Rita Decock (Agalev) haar bezwaren wil duidelijk maken, barst het dreigende onweer helemaal los. De kletterende regen op de dakvensters maakt elk gesprek onmogelijk. En dan mag zélfs de oppositie burgemeesters microfoon gebruiken. O tempora... Agalev zou graag de agendapunten op de website hebben, en wil open bestuur. Laten we het later bespreken in de commissie informatie, stelt de burgemeester voor. Agalev tegen, SP en meerderheid voor.

Punt 4 en 5 gaan over een door de provincie geschorste belasting op de zandgroeve: graag opnieuw gestemd, tweede keer goede keer. Punt 6 gaat over de sollicitatie-procedure voor twee directeuren basisonderwijs. Raadslid Goovaerts staat positief tegenover de vacantverklaring en de poging tot profielschetsing, maar wil toch wat meer uitleg. Neen, antwoordt burgemeester, de namen van de jury mogen niet in ‘de bevriende pers’ (glimlachje naar de perstafel), da’s voor straks in de geheime zitting. Ward Govaerts pleit voor lessen uit het verleden. Voor een leidinggevende functie selecteren is niet vanzelfsprekend, daar moet over nagedacht worden. Er ontstaat een discussietje met schepen Ellen Vanvlasselaer (FB) over de moeilijkheden van het verwoorden van leidinggevende capaciteiten.

Wat financiën dan: eindafrekening werken in de Korbeekdamstraat en goedkeuring ontwerp uitbreidingswerken in de basisschool in Haasrode. Subsidies hiervoor komen eventueel pas in 2003, misschien zullen de 10 miljoen door de gemeente betaald moeten worden. Probleem!, komt Joris Vanderveeren tussen. Bijbouwen is natuurlijk noodzakelijk, en er was met de vorige schepen van onderwijs een goed ontwerp opgesteld. Even ontstaat wat gehakketak over het feit of er met dezelfde mensen die de gebouwen gebruiken, inspraak geweest is en of iedereen tevreden was. Als we twee jaar wachten, stelt Vanderveeren, verspillen we geen 8 miljoen. En, plaagt hij het nieuwe raadslid Meertens, zal die nu toch wel niet tégen kunnen stemmen, nu hij in de meerderheid zit? SP en Agalev onthouden zich.

Het 10de agendapunt gaat over verkeerslichten bij de gemeentelijke basisschool in Oud-Heverlee. De ouderkring heeft een brief hierover gestuurd naar het gemeentebestuur, en de lichten komen er. Moest bij de coalitiebesprekingen misschien eerst de vrije school bediend worden?, vraagt Joris Vanderveeren wat schamper, maar stemt toch voor. Agalev onthoudt zich omdat de voorstellen te weinig doordacht zijn, er is meer mogelijk.. Voor de aanleg van een rotonde in Bierbeek wordt vervolgens gevraagd of de gemeenteraad akkoord gaat een perceeltje grond te verkopen. Laten we er tol op heffen, lacht René Feyfer. Rita Decock wil wat meer uitleg bij punt 12: het milieuactieplan 2001, maar schepen Rom legt uit dat bij een positief advies geen motivering hoeft.

Agendapunt 13 biedt ons mooi taalgebruik: ‘gemeentelijke premieregeling voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen’. Waarom enkel voor nieuwe installaties, da’s toch niet eerlijk? vindt Joris Vanderveeren, maar wordt door Marc Rom teruggefloten: elk subsidiereglement moet toch een begindatum hebben. En elke nieuwbouw moet volgens de nieuwe regelgeving een regenwaterput hebben. Er komt een subsidie van maximaal 15 000 BEF voor wie het ‘hemelwater’ gebruikt..

In het kader van het milieuconvenant heeft de gemeente een actieplan rond duurzaamheid onderschreven. Het kost ons een heel stuk meer en slechts 10% van de gemeenten heeft dit onderschreven, legt schepen Rom uit. Als Ward Govaerts zegt dat ze op eenzelfde lijn zitten, komt de burgemeester snel tussen: ha, wie stemt voor? Einde gesprek.

Een verkavelingsaanvraag in de Bergenstraat krijgt meer kritiek te horen. Zo’n typische landmetersverkaveling, vindt Govaerts, alles wat in de weg staat, moet weg. En Bos en Groen, die om advies gevraagd zijn, zegt niet dat ze dit goedkeuren. Zo’n waardevolle berm, die mooie eiken, moeten die gekapt worden? Natuurlijk wordt er gebouwd in een woonzone. Zoek ruimte op de bestaande bedding en pak geen ruimte af van de berm. Schepen Adri Daniëls (CVP) komt tussen met de opmerking dat slechts een klein stukje van de berm bedreigd wordt. Trouwens, zegt burgemeester Vandezande, via de bouwvergunning kunnen we dit ook nog opleggen. Agalev tegen, rest voor. Tenslotte wordt een verkavelingsaanvraag in de A. Verheydenstraat en een aantal leningen goedgekeurd.