De gemeenteraad van 27 maart 2001

Elf agendapunten op de openbare zitting, amper een kwartiertje duurt deze gemeenteraad: geen enkele vraag van de raadsleden, geen gesprek, laat staan een discussie. Twee keer zal Agalev zich onthouden, de rest wordt unaniem goedgekeurd.

Op deze 27ste maart gebeurt het tragische treinongeluk in buurdorp Pécrot. Voor het begin van de zitting leest burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) een verklaring voor waarin hij zijn steun verklaart voor de getroffenen. Iedereen gaat staan voor een (erg korte) minuut stilte.

Poltieraad- en OCMW-raadsverkiezingen werden geldig verklaard door de Bestendige Deputatie, zo leest de burgemeester voor. Punt 3 zijn een vijftal toelagen (5000 BEF per persoon) voor begeleiding van gehandicapte kinderen. De aankoop van een schilderij in het kader van ‘Kunst in het Gemeentehuis’ (punt 5) zal meer kosten... Het reglement van de kunstprijs wordt gewijzigd: voortaan kunnen ook ingeschrevenen aan de Gemeentelijke Schilder- en Tekenacademie deelnemen.

Akkoord, vraagt de burgemeester als 6de punt, om een verkavelingsaanvraag in de Polderstraat in St.-Joris-Weert niet goed te keuren, omwille van ‘fel overdreven bebouwingsdichtheid’ ? Er waren trouwens heel wat bezwaarschriften ingediend. Ward Govaerts (Agalev) kan niet snel genoeg ‘ja’ zeggen. Een verkavelingsaanvraag in de Hogewinkelstraat in Haasrode wordt vervolgens wel unaniem goedgekeurd.
Punt 8 gaat over straatnamen: de Provinciale Commissie van Vlaams-Brabant van de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving (wat een naam!) adviseerde de Clanerveldstraat in de BPA Winkelveld te veranderen in Klaverveldstraat. Al zoveel vogelnamen, zucht Ward Govaerts, graag een volgende keer wat meer fantasie.

Ook het volgende agendapunt is een puur technische aangelegenheid: een foutieve onroerende voorheffing voor de Zwarte Duivels ivm met recht van opstal en een terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen aan volleybalclub RES Haasrode-Leuven. Tenslotte wordt een aankoop van verlichtingsarmaturen voor de Sint-Annakerk bekrachtigd en een princiepsbeslissing genomen voor de oprichting van GECORO, een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.