Verenigingsnieuws verkeers-werkgroepen

Verkeerswerkgroep Oudercomité GBSHaasrode

Onze verkeerswerkgroep, sluit haar vierde werkjaar af met een niet ontevreden gevoel. Dankzij de medewerking van de gemeente, de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen kregen de initiatieven geörganiseerd door de verkeerswerkgroep, het hele schooljaar door, vorm. Traditiegetrouw werd het schooljaar ingezet met onze brochure ‘veilig schoolbegin’. Voor de zesde jaars was er een snelkursus fietsherstelling. Voor alle partners een informatieavond i.v.m. een mogelijks schoolvervoerplan voor onze school. Toppers dit jaar waren de autoloze schooldag uitgebreid tot een autoloze schoolweek en onze positieve contacten met de schepen van verkeer, Adri Daniels. Aan de autoloze schooldag namen 93 % van de leerlingen deel, aan de autoloze schoolweek 81 %. Een prachtig resultaat en alvast een stimulans voor de verkeerswerkgroep om ermee door te gaan en verder werk te maken van een veilige en leefbare schoolomgeving.

 

Heeft u ook
uw smily verdiend?

smiley.jpg (

Verkeerswerkgroep Oudercomité GBSBlanden

Ook de verkeerswerkgroep avan de Blandense Basisschool zit niet stil. Al jaren wordt er actie gevoerd voor vrijwillig éénrichtingsverkeer in de Lijsterstraat. Ook het wildparkeren, tot vlak tegen de schoolpoort, blijft een doorn in het oog. Onlangs werd er rond deze thema's nog een week lang actie gevoerd: rode en groene smiley's werden uitgedeeld aan chauffeurs die het goed of juist heel slecht deden.

Het laat zich raden dat dat niet bij iedereen in goede aarde viel. Naar verluidt waren het vooral ... grootouders die 's avonds de kinderen komen oppikken, die kribbig reageerden omwille van het tijsdsverlies...

Volgend jaar wordt er alvast gestart met een fietspooling op woensdag. Ook hier hoorden we vooral positieve geluiden na een eerste contact-vergadering met ouders, leerkrachten, schepen Adri Daniëls en een afgevaardigde van de politie. Om een beetje structuur te krijgen komt er in de toekomst ook overleg met de andere scholen.