varia uit ADO 111

verenigingsnieuws

Zomerfeest 2001

In 2000 namen we een rust- en bezinningspauze - geen zomerfeest.
We ondervroegen onszelf en een honderdtal dorpsgenoten.
En : we verhuizen van einde juni naar begin september - het laatste weekend van juni is er zo’n groot aanbod van activiteiten in scholen, volley-tornooi, fanfarefeesten...dat we deze keuze maakten.

Ons nieuw programma volgt nog wel. Vier nieuwe medewerkers, dat maakt samen 10 om alles verder voor te bereiden.

Alvast deze oproep : wie graag wil tentoonstellen in het kader van “kunst in ‘t dorp” meldt zich bij
Koen Vandendriessche 016 40 36 92.

 

Kado ?

De Koning Boudewijn Stichting schreef een campagne uit "De stem van de burger in de lokale en reigionale media". Achter d'oechelen diende een project in met de welluidende titel ADoptie: neem een gratis optie op de ADO formule. De bedoeling is om projecten zoals ADO in de regio te helpen bij het opstarten. Bij het ter perse gaan vernemen we dat we bij de laureaten zijn. Moeten we onze naam nu aanpassen in Koninklijke ADO ?

Fietspadennetwerk Dijleland

Enkele dagen geleden werd het "fietspadennetwerk Dijleland" ingereden. Een 300km lang tracÚ door de 14 gemeenten tussen Leuven en Brussel. Wegens plaatsgebrek leest u er pas in een volgende ADO meer over. De kaart en de toeristische gids kosten 255 frank. en kunnen gekocht worden bij alle toeristische kantoren van Vlaams-Brabant.

Deze web-site

Bescheiden als we zijn, hebben wij onze site www.achterdoechelen.be  (natuurlijk de beste, de compleetste, de soberste en de nuttigste…) uit het artikel "Oud-Heverlee op het web" gehouden. Gestart in 1999 met 2000 bezoekers, mochten we vorig jaar al 5000 bezoekers verwelkomen. Dus, we zouden zeggen, ondek het maar zelf eens al surfend. Al was het maar om de links in dat artikel niet te moeten intypen, maar gewoon aan te klikken. Want net zoals alle andere artikels komt ook dit artikel in ons archief terecht.
Verenigingsnieuws, dienstroosters openbaar vervoer, samenstelling schepencollege en gemeentebestuur, u mag het opnoemen, u zal het waarschijnljk nog vinden ook. Verder mag u altijd opmerkingen en suggesties doorsturen of deelnemen aan ons discussieforum..