Eén verjaardagskaarsje voor het PWA

In Oud-Heverlee is het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap ongeveer een jaar echt bezig. Dat PWA-systeem is nog een uitvinding van Minister Hansenne en gelanceerd door Minister Smet. Het heeft als bedoeling om langdurig werklozen aan het werk te kunnen zetten voor kleine klusjes bij privé-personen en lokale instellingen: poetsen, werkjes in de tuin, kinderopvang, boodschappen doen voor bejaarden, ...

Om dat mogelijk te maken werd aan de gemeenten gevraagd om een vzw op te richten die zo een PWA organiseert. Die vzw moest voor de helft bestuurd worden door sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties), en voor de andere helft door bestuurders aangewezen door de gemeenteraad. In Oud-Heverlee lag het gemeentebestuur jarenlang dwars over de samenstelling. Daar kwam pas verandering in toen er tijdelijk schildercheques kwamen en enkel gemeenten met een PWA daarvan konden genieten. De politieke moeilijkheden rond het PWA verdwenen toen als sneeuw voor de zon, en jaren na de omliggende gemeenten ging ook in Oud-Heverlee een PWA van start. In april 2000 verrichtte de eerste werkloze er het eerste PWA-klusje.

Binnenkort wordt de samenstelling langs politieke kant vernieuwd: Rita Decock (Agalev), Lizette Deridder en Rachel Clabots (Fusiebelangen), Marc Rom en Stefaan Claeys (CVP) en Micheline Vanlinthout (SP) nemen dan plaats op de politieke zitjes. Langs de kant van de sociale partners zetelen Henri Denivelle (ACLVB), Paul Scherens (ABVV) en Herman Fonck (ACV) voor de vakbonden; Godfried Rosseel (Boerenbond), René Feyfer (Unizo) en Luc Lurquin (VEV) zetelen voor de werkgeversorganisaties. Al liet het VEV alvast weten niet meer te willen meespelen: de werkgevers willen zo druk uitoefenen op de minister om de PWA’s te privatiseren.

Erg veel valt er eigenlijk niet te besturen in Oud-Heverlee. Zoals elders is er veel meer vraag naar PWA’ers dan er langdurig werklozen zijn die mee willen draaien in dat klusjessysteem. In Oud-Heverlee werden het afgelopen jaar een 60-tal verschillende gebruikers korte tijd of langer bediend door een 20tal werklozen die in het PWA-systeem regelmatig klusjes kwamen opknappen. Er is daarnaast een wachtlijst met nog eens een 60tal gebruikers.

De gebruiker moet zich daarvoor inschrijven bij de PWA-bediende op het gemeentehuis (wat jaarlijks 200 fr kost). Daar kan de gebruiker ook terecht voor het aankopen van de PWA-cheques waarmee de werklozen worden betaald. Zo een PWA-cheque, goed voor een uur werk, kost 250 fr. aan de gebruiker. De werkloze zelf houdt daar netto 150 fr. per uur aan over bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Het verschil dient onder meer voor de arbeids-ongevallen -verzekering, de werkingskosten van het systeem en de financiering van de PWA.

De volgorde van die wachtlijst is ongewild erg relatief. De reglementering voorziet dat een werkloze min of meer kan kiezen uit de kandidaat-gebruikers: bijvoorbeeld die uit eigen deelgemeente, of waar het kan op een bepaalde dag. En ook niet elke gebruiker komt met om het even welke PWA’er tot een akkoord over wat wanneer moet gebeuren. Poetsen in huis bij afwezigheid van de gebruiker is vaak een kwestie van vertrouwen. Zo kan het gebeuren dat een nieuwe gebruiker snel aan een PWA’er komt, terwijl anderen vruchteloos op de wachtlijst blijven. Ook de ongelijke spreiding van de werklozen over de gemeente werkt dat wat in de hand: in Sint-Joris-Weert zijn er meer werklozen dan elders. Kandidaat-gebruikers maken er meer kans. Zeker als ze op zoek zijn naar een PWA’er voor klein tuinonderhoud: daar zijn bij de PWA’ers makkelijker kandidaten voor te vinden dan voor poetshulp. De gebruiker die zelf een PWA’er bereid vindt om bij hem of haar te komen werken, die heeft prijs. Zijn aanvraag springt meteen over alle wachtenden.

Wie meer inlichtingen wil, als kandidaat PWA’er of zijn kans toch wil wagen op de lange wachtlijst van PWA-gebruikers kan terecht bij de PWA-beambte, mevrouw Yannic Vanderplanken. Zij is bereikbaar op het gemeentehuis en heeft er vaste zitdag op dinsdagen van 18u tot 20u en op vrijdagen van 9u tot 11u. Bij haar kan je ook terecht voor meer details over welke werkjes wel of niet mogen in het PWA-systeem.