Een verslag

De gemeenteraad van 30 januari 2001

En weg zijn we, deze eerste 'echte' gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Was het vorige keer op 23 januari, enkel stemmen voor de politieraad en voor de OCMW-raadsleden (en als er evenveel kandidaten als mandaten zijn, dan is een stemming niet echt verrassend... het verslag met de resultaten van de stemmingen was al netjes uitgeprint voor de stemming), nu begint het echte werk, en, jammer genoeg, ook het gekrakeel. Slechts enkele minuutjes zal Jules Aelbrecht, voorzitter van VKT, nodig hebben om de begroting van VKT toe te lichten. De begroting is immers nog gemaakt door het vorige bestuur en bijsturingen zullen er wel volgen. Ontvangsten worden geraamd op ca 30 miljoen, uitgaven op ca 29,6 miljoen. Agalev zal zich onthouden, de rest stemt voor. Zelfde stemgedrag voor agendapunt 2: de toekenning van een compensatie van ongeveer n miljoen frank omdat verenigingen van de gemeente een gunstiger tarief krijgen in de Roosenberg. Aankoop van een vrachtwagen en eindafrekening van werken in de Molenstraat: unaniem goedgekeurd.

Nog een extra puntje brengt Joris Vanderveeren (SP) ter sprake: het kerkhof van Blanden ligt er triestig bij, hij weet wel dat dit een punt voor de technische dienst is (waar hebben we dit in het verleden nog gehoord?). Geen probleem, zegt burgemeester Vandezande (Fusiebelangen), net zoals vroeger zal ik vragen dat ze elke maand een keer gaan kijken.

De gemeenteraad is voorbij, de agendapunten zijn afgewerkt. En net zoals na de gemeenteraad van 23 januari, komt nu het 'echte' werk aan bod.

Op 23 januari werd, na het kiezen van de OCMW-raadsleden en de politieraad, de vergadering officieel gesloten. Maar, zo zei de burgemeester, wie wou kon blijven luisteren naar het voorlezen van de beleidsnota, de plannen van de nieuwe meerderheid voor deze legislatuur. Hoe kan ik daar nu op reageren, protesteerde Ward Govaerts (Agalev), we hebben geen teksten gekregen. Dat was klaarblijkelijk ook niet de bedoeling, voor discussie was duidelijk geen plaats. De oppositie moest niet blijven zitten... Toch stapten SP en Agalev niet op. Wat ongelukkig kijkend lieten ze de woordenstroom over zich heen gaan: van letterlijk aflezen tot echt communiceren, al snel wordt duidelijk wie van de nieuwe bestuursploeg een goede communicator is (en wie niet...).

Voor een opsomming van de vele mooie plannen van de meerderheid, zullen we maar verwijzen naar het (vernieuwde) informatieblad? Maar een reactie, beloofde de burgemeester, die moest maar n de gemeenteraad van 30 januari. En zo is er een soort gemeenteraad n de gemeenteraad. De open en democratische bestuurscultuur, met o.a. een dynamisering van de adviesraden, die de nieuwe ploeg belooft, kan Ward Govaerts alleen maar toejuichen. Principes moeten echter blijken uit realisaties, en vanuit de oppositie belooft hij een positieve bijdrage.

En dan geven de vier Agalev-verkozenen punt voor punt commentaar en voorstellen: over veiligheidsplan, gelijke kansen, informatie, senioren, recreatie en toerisme, cultuur,... etcetera etcetera. De burgemeester tekent ondertussen wat papieren, ook Marianne Thijssen (CVP) werkt wat paperassen bij. De andere schepenen proberen, met wisselend succes, te luisteren... Als klaarblijkelijk het einde nadert van het betoog, schiet burgemeester Vandezande recht: dank u, Joris? En dan mag Joris Vanderveeren reageren. Joris Vanderveeren maakt wat meer lawaai en wordt dus ook wat beter beluisterd. Hij schiet vooral met scherp naar de CVP. Vooral de brief aan de bevolking, waarin de CVP een ander beleid aankondigt, heeft Vanderveeren 'zwaar op de zenuwen gewerkt'. Zeg gewoon, zo sneert hij, dat jullie willen afwerken wat de anderen klaargestoomd hebben. Niet waar, reageert schepen Thijssen, een vierde nieuwe zaken, da's flink ons best doen. Er ontstaat een gesprek... Als Ellen Vanvlasselaer (Fusiebelangen) zich een tijdje later verdedigt, springt Joris Vanderveeren tussen. Een hele tijd zal hij vergeten dat hij niet meer in de meerderheid zit, de aanpassing aan een oppositierol is niet gemakkelijk.

Schepen Marc Rom (CVP) heeft duidelijk zijn huiswerk gedaan en is zich aan het inwerken in zijn nieuwe bevoegdheden. Hij verwijst naar een aantal dossiers ivm afvalbeleid die al opgestart zijn en binnenkort, zo zegt hij, op de gemeenteraad zullen komen.

Even wordt de sfeer wat bitsiger als Ward Govaerts schepen Rom onzacht aanpakt over sociale huurwoningen. Marc Rom probeert wel het gebrek aan eensgezindheid hierover wat te verdoezelen ('de oplossingen zullen in overleg genomen worden'), maar als ook Joris Vanderveeren toegeeft dat hij dit gevecht verloren heeft in de vorige coalitie, ontstaat wat gehakketak. Bloeddruk van schepen Rom schiet duidelijk naar omhoog... Alexander Binon (Fusiebelangen) krijgt de lachers op zijn hand als hij droogweg constateert dat de oppositie geen opmerkingen had ivm zijn bevoegdheden (waarvoor dank) en dat het dus wel goed zal geweest zijn. Van schepen Adri Daniels' (CVP) reactie onthouden we vooral dat er gesprekken zijn rond dorpskernvernieuwing, en dat JOOW en het jeugdhuis in Oud-Heverlee in een groter geheel moeten bekeken worden.