En de NMBS, zij kapte voort

kaalslag8.jpg (8749 bytes)
Verleden jaar "onderhield" de NMBS de spoorweg langs de Fonteinstraat, op een uiterst natuurondervriendelijke manier. Dat zette toen kwaad bloed bij sommige omwonenden. Nu is er een ander gedeelte aan de beurt. Vanaf de overweg aan de Ophemstraat rukt de NMBS op dezelfde wijze op richting Sint-Joris-Weert.. In de kranten van de VUM verscheen volgende lezersbrief.

Bermen moeten groen blijven

Terwijl men een vergunning nodig heeft om een boom in de tuin om te hakken, terwijl men zelfs verplicht wordt om bomen te planten op zijn eigendom, raast de NMBS met kettingzagen door het land om honderden kilometers spoorwegberm, houtwal, enzovoort, kaal te scheren. Voor de veiligheid van de treinreiziger is het noodzakelijk dat de spoorwegbermen onderhouden worden. Hoge en oude bomen kunnen met stormweer op de spoorweg terechtkomen. Maar niemand kan mij overtuigen dat om die reden alles wat groeit binnen een grens van zes meter vanaf de spoorweg moet verdwijnen. Hebt u ooit een sleedoornstruik zien ontwortelen bij een storm? Is het om de doembeelden van de primitieve fantasie van een beleidsman dat jonge boompjes van amper vijf meter hoog en tien centimeter doorsnede meteen met al de rest worden neergelegd? Moeten we dan alle wegen en snelwegen ook maar opnieuw boomvrij maken? Of het om een hoge dan wel om een diepe berm gaat, of de spoorweg door natuurgebied snijdt of niet, geen enkel aspect wordt in overweging genomen om enigszins selectief te werk te gaan., Houtwallen zorgen voor de stabiliteit van de spoorwegbermen en gaan de erosie tegen van de spoorwegtaluds. Ze bruisen van vogelleven. Kleine zoogdieren vinden er de noodzakelijke afzondering en bescherming. Is dit een volgend Belgisch schandaal: de gewone mensen moeten zich aan talloze regels houden, maar een overheidsinstelling mag alle regels aan haar laars lappen en ons dicht bespoord land belasten met de troosteloze aanblik van kaalgekapte stroken land, In België wonen en leven zeer veel mensen naast een spoorweg. Is het al deze mensen niet gegund dat een groene aankleding de spoorwegen een beetje esthetisch verantwoord maakt en hen tenminste een béétje beschermt tegen de lawaaioverlast?

                                   René SPOOREN Oud-Heverlee

 

Of de NMBS wel eens nadenkt voor zij een werk als dit aanbesteedt durven we betwijfelen. Wat hier gebeurt is op zijn minst zinloos. De NMBS is dan ook de eerste verantwoordelijke voor deze toestand. Dat was ook het antwoord dat Agalev kreeg op een vraag in de gemeenteraad. Burgemeester Vandezande hield de boot af: "wij kunnen daar niets tegen doen, de Agalev parlementsleden moeten dat maar met de NMBS uitvechten", stelde hij. En deze vraag mag Ecolo-minister Durant binnenkort verwachten, verzekerde Agalev Oud-Heverlee ons. Maar toch, onze conclusie bij vorig artikel (ADO 106) was, dat het ook nu al mogelijk is, via een overeenkomst met de NMBS, een berm op een ecologische manier te beheren. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud doen dat trouwens bij ons, voor de 800 meter berm in de Doode Bemde. Ook in andere gemeenten worden overeenkomsten met de NMBS gemaakt. Wij suggereerden toen dat de verantwoordelijke schepen, Frans Rentmeesters (FB), maar eens dringend moest onderhandelen met de NMBS. Dat is dus allerminst gebeurd. Werk aan de winkel dus voor de kersverse schepen van groenvoorziening Mark Rom. (CVP) In een telefoontje beloofde hij ons deze zaak zeker aan te kaarten in de mimieuraad. In een volgend nummer hoort u hier dus ongetwijfeld meer over. kaalslag7.jpg (9625 bytes)
langs de Oppemstraat