Het klooster van Don Bosco

speelpleinen.jpg (10359 bytes)
De Don Bosco speelpleinwerking is alom bekend in het leuvense
Het grote gebouw achterin de lange dreef aan de Waversebaan kent natuurlijk iedereen. Over het dagelijks leven van de bewoners in veel minder geweten.

In vorige ADO kon u over de onstaansgeschiedenis van de orde van de Salesianen lezen, in dit artikel iets meer over de dagdagelijkse inzet van de paters in onze gemeente.

 

De dienst in de parochie

Salesianen worden zelden aangesteld als pastoor, tenzij er op die plaats een Salesianengemeenschap is, zoals hier in Oud-Heverlee. De jeugd kreeg bijzondere aandacht: Jos Van Eycken en een groep leken gesteund door de paters konden het bisdom ervan overtuigen om in Oud-Heverlee de kinderen niét te vormen (de Plechtige Communie) als ze twaalf jaar zijn, maar te wachten tot hun zeventiende. Zodoende worden ze op dat vormsel veel langer voorbereid in de 'Jeugd-parochie' . Ze zijn dan heel wat rijper om de zin van hun vormsel te begrijpen. De inhoud van de voorbereiding zal ook langer meegaan. Die voorbereiding en 'catechese' gebeurt op vrijdagavonden, duurt vijf jaar en is in handen van leken. Ze wordt ondersteund door gesprekken met de ouders.

Het Jeugdcentrum

Naarmate de Speelpleinen zich uitbreidden is het Jeugdcentrum ontstaan. Dat jeugdcentrum coördineert de jongerenwerking in Don Bosco zelf, maar ook elders in Vlaanderen. Zo wordt er ook op twee plaatsen in Leuven-stad gewerkt, op verzoek van het stadsbestuur en burgemeester Tobback. Maar het Jeugdcentrum is veel meer dan louter organiseren, de nadruk ligt vooral op het vormingswerk. Goede activiteiten van en met jongeren vergen opgeleide monitoren en hoofdmonitoren, allen vrijwilligers. Ze volgen cursussen tijdens de vakanties, gepaard met het werk als monitor.

Daarnaast komen ze geregeld samen op verscheidene plaatsen in Vlaanderen. Alleen al hier zijn dit jaar zestig jonge mensen in opleiding. Ze krijgen een getuigschrift, dat hun gedegen bekwaamheid bevestigt, een kwalificatie die in de toekomst meer en meer van vrijwilligers zal worden gevraagd. Geen wonder dat het Jeugdcentrum in de Nationale Jeugdraad zitting kreeg... en dat ook uitwisseling met het buitenland gebeurt (Slowakije, ontwikkelingslanden).

Het Vormingscentrum

In 1972 zijn de Salesianen begonnen met de nieuwkomers die als vaste medewerkers in hun tehuizen en scholen werden aangeworven, vertrouwd te maken met de Salesiaanse pedagogie en spiritualiteit. Gevormd worden om 'participerend' op te voeden, jongeren te assisteren, in een sfeer van vertrouwen tussen ouderen en jongeren, met een evangelische mentaliteit.

Met de tijd is het oorspronkelijk initiatief uitgegroeid tot een georganiseerd vormingscentrum. Een van de initiatieven van dit vormingscentrum is een reeks van twintig vormingsdagen, gespreid over een periode van twee jaar. Er wordt gewerkt met groepen van maximum vijftien. De cursussen hebben hier plaats, de permanente begeleiding in de verschillende Salesiaanse huizen of scholen. Een groep leken en twee Salesianen staan in voor die werking. Pater Van Muylem vertelde ons ook nog over de diverse publicaties voor monitoren en medewerkers die hier worden uitgegeven. Don Bosco Oud-Heverlee is in de gemeente een bron van zinvolle activiteit met uitstraling over heel Vlaanderen. Achter d'oechelen verheugt er zich over die informatie kenbaar te maken en dankt pater Van Muylem voor het gesprek.