De gemeenteraad

van 2 januari 2001

gemraad01.jpg (11925 bytes)
Een nieuw jaar, een nieuwe legislatuur en een nieuw gemeentebestuur.


Heel wat publieke belangstelling achteraan in de zaal, ook van de beeldpers (ROB, VTM). En natuurlijk het belangrijkste verschil: 9 nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Eigenlijk 8 want Rita Decock (Agalev) was verontschuldigd (nog op vakantie) en die zou dus een volgende keer de eed afleggen.
Een feestelijke, soms wat plechtstatige sfeer dus… was hij zenuwachtig, onze burgemeester, met al die nieuwe schepenen rond zich?

Voor de volledige samenstelling van het gemeentebestuur en de bevoegdhedn van het schepencollege: zie onder informatie/gemeentebestuur

Eerste agendapunt was de mededeling dat de burgemeester de zaterdag voordien de eed had afgelegd bij de gouverneur. Dan werden de namen voorgelezen van de verkozen raadsleden.
Blijkt echter, leest de burgemeester voor, dat Theo Vanhoof (CVP) wegens bloedverwantschap in de tweede graad met Marc Rom niet kan zetelen en dus afstand doet van zijn mandaat. In de plaats komt René Feyfer in de raad. Ook Guido Steeno (Fusiebelangen) doet afstand van zijn mandaat wegens onverenigbaarheid. In zijn plaats komt Jan Goedhuys.


Dan komen de raadsleden één voor één (alfabetisch) naar voren en leggen de eed af voor de burgemeester. Miet Aertsen (Agalev) krijgt een speciale proficiat van de burgemeester: niet alleen de jongste, maar ook jarig vandaag.


Vervolgens wordt de ‘rangorde der gemeenteraadsleden’ vastgesteld: burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) blijkt ’t langst verkozen en de meeste stemmen te hebben: op één dus. Ook Frans Rentmeesters (FB) is ‘oudgediende’: al verkozen sinds 1977. Hekkensluiter is Marleen Roelants (Agalev), pas verkozen met 151 stemmen.


Het wordt wat spannender als dan de schepenen moeten verkozen worden. Naast de kring van tafel staat warempel een echt stemhokje (’t zal wel niet gebruikt worden), iedereen krijgt een (rood) potlood en telkens stembriefjes. Een heel gedoe, maar ’t gaat toch rapper dan in America, lacht mijn buurman. Marianne Thyssen is de enige die 3 neen-stemmen te slikken krijgt, anders onthoudt de oppositie zich. Alexander Binon slaagt erin om één ja-stem vanuit de oppositie te krijgen.


Tenslotte zijn er enkele mededelingen i.v.m. de kandidaatstelling voor het OCMW, de politieraad en het VKT.
Het nieuw verkozen schepencollege trekt zich na de gemeenteraad eventjes terug voor de verdeling van de bevoegdheden. Ondertussen krijgen de andere aanwezigen een glaasje Chardonnay-Meerdael aangeboden.