De gemeenteraad van 19 december 2000 een verslag

 

OCMW-voorzitster Yvette Desmet (SP) schuift krapjes tussen burgemeester en secretaris in om de begroting 2001 van het OCMW toe te lichten. In de gewone dienst wordt zo’n 47 miljoen voorzien (11 miljoen tussenkomst van de gemeente), in buitengewone dienst 47 miljoen ontvangsten en 37 miljoen uitgaven.

Yvette Desmet overloopt zeer snel de verschillende aspecten, want, zo zegt ze, ‘jullie hebben toch al alle teksten gehad, ‘k ga alleen de grote zaken benoemen.’ Wat meer uitgaven, want er zijn wat weddes naar boven gegaan, en er is wat geld nodig voor de politieke vluchtelingen. Momenteel steunt Oud-Heverlee zo’n 120 personen, een 20-tal binnen de gemeente, een 103 buiten de gemeente. Op Bert Vanhamels (VU) vraag waar die zich dan bevinden, antwoordt Desmet: ‘Brussel, Oostende, Antwerpen, … de grote steden, maar zelfs ook in Eupen.
En ja, we hebben hun adres.
Contact, da’s wat moeilijker, ze moeten langs komen, hé.’ Het OCMW huurt een huis in de M. Noëstraat, en de opvang brengt heel wat werk met zich mee. Het geld van de overheid hiervoor snel binnenkomt. Twee personeelsleden zullen full-time mensen begeleiden. Probleem blijft woningen huren, en Yvette Desmet doet dan ook een oproep naar de bevolking toe. We hebben woningen op het oog, weet burgemeester Vandezande (Fusiebelangen) nog.


De begroting voor 2001 dan is met de coalitiewissel eigenlijk wat voorbarig. Als Marc Rom (CVP) hierover een (vriendelijke) opmerking maakt, lacht de burgemeester: ‘ge krijgt de kans volgende keer het beter te doen in ’t schepencollege.’ De begroting zal dus zeker bijgestuurd worden. Opcentiemen blijven 750, aanvullende belasting blijft 6%. Ward Govaerts (Agalev) vraagt of alle adviesraden effectief advies gegeven hebben.

De cultuurraad is uitgenodigd, maar of die samengekomen is, dat weet men niet… Erger vindt raadslid Govaerts dat de begroting niet grondig besproken werd in de commissie, die was niet grondig voorbereid door de mensen die ze moesten leiden. Waarom worden beleidsaccenten niet apart geformuleerd? ‘Zo’n dik pak papier, de meeste gemeenteraadsleden komen niet toe aan een echt gesprek hierover. Een vraag voor de toekomstige schepen…’

Ook Bert Vanhamel zal tegen stemmen omdat het positieve resultaat via overboekingen en eenmalige inkomsten tot stand gekomen is. Dat zal gecompenseerd moeten worden.
Er worden vervolgens wat toelagen toegekend voor ontwikkelingssamenwerking en een aantal kunstwerken worden aangekocht voor het gemeentehuis. Eventjes ontstaat er een gesprekje over de huur en eventuele aankoop van een huis in de Grezstraat voor het Dolfijntje. ‘Zullen de petroleumkachels wel veilig gevonden worden door Kind en Gezin?’, wil raadslid Govaerts weten. ’t Zal wel in orde komen, antwoordt de burgemeester.


Agalev vindt dat het schepencollege de plicht heeft de eigenaars of aannemers eraan te herinneren dat de waardevolle bomen in de verkaveling Hollanders, in de Bogaardenstraat in Oud-Heverlee, niet zomaar gekapt kunnen worden.


En dan komt plotseling de kerstman binnen. Na een kort speechje over de meest vrouwvriendelijke gemeente in ’t land, worden wat cadeautjes uitgedeeld. Ward Govaerts krijgt een bezem om te blijven voortdoen. ‘Jamaar,’ lacht Ward Govaerts, ‘d’r staat een verkeerde sticker op, één van de VU-ID?’ Joris Vanderveeren (SP) krijgt een baksteen, voor de beloofde jeugdlokalen in Haasrode en René Feyfer een boompje. Als Marianne Thyssen (CVP) een reep chocolade aangeboden krijgt (ze zal veel energie nodig hebben), worden precies zere tenen geraakt. ‘Zeg maar in ’t VU-blaadje dat ik voor de chocolade gevochten heb…’ antwoordt ze wat knorrig. Burgemeester Vandezande krijgt een spaarpotje. En tenslotte, en hier komen de werkelijke sympathieën van de kerstman naar boven, wordt Bert Vanhamel geloofd voor zijn 24 jaar trouwe inzet als gemeenteraadslid. Hij zal gemist worden, weet de kerstman, en als symbool geeft hij Bert Vanhamel een kaars, ‘om het vuur brandend te houden…’